Kėdainių rajono mokyklų tinklo pertvarka jau pa­lietė vieną mokyklą ir dviejų gimnazijų skyrius.

Informaciją, kaip pasikeitęs bendrojo ugdymo mokyklų tinklas pradeda mokslo metus, suteikė savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vilma Dobrovolskienė.

Šiuos mokslo metus Truskavos pagrindinė mokykla pradėjo kaip Šėtos gimnazijos skyrius.

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos Pajieslio skyriuje-daugiafunkciame centre nebesudaromas pradinio ugdymo klasių jungtinis komplektas. Lieka ikimokyklinio ugdymo grupė ir daugiafunkcio centro veiklos.

Uždarytas Josvainių gimnazijos Skaistgirių skyrius, kuriame buvo ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai.

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. rajone veikia 16 bendrojo ugdymo mokyklų. Preliminariais duomenimis, jas planuoja lankyti 5 129 mokiniai.

Kokia rajone situacija dėl mokytojų užimtumo: gal kažkurių sričių pedagogų trūksta, o gal yra perteklius, t. y. ieškančių darbo bendrojo ugdymo mokykloje?

Matematikos mokytojo trūksta Labūnavos pagrindinėje mokykloje.

Fizikos ir astronomijos, chemijos, matematikos mokytojų trūksta Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijoje.

Biologijos mokytojo trūksta Šėtos gimnazijoje.

Geografijos, anglų kalbos, informacinių technologijų mokytojų bei logopedo, psichologo trūksta Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje.

Darbo Kėdainių mokyklose ieško: 3 anglų kalbos, 3 lietuvių kalbos ir literatūros, 1 rusų kalbos ir literatūros, 1 istorijos, 1 kūno kultūros, 1 tikybos ir etikos mokytojai ir 1 socialinis pedagogas.

Titulinė nuotrauka: Skaistgirių mokyklėlė uždaryta, o Truskavoje – trijose jungtinėse klasėse – ugdomi 26 vaikai (dar praėjusiai mokslo metais čia mokėsi per 60 moksleivių).