Prieš pora savaičių prasidėję mokslo metai sukėlė daug įtampos visiems: pedagogams, mokiniams ir jų tėvams. Rajono švietimo įstaigų vadovai atviri: pradžia nelengva, pamažu ugdymo procesas stoja į vėžes, tačiau ateitis dėl COVID-19 situacijos, atnešusios naujas tvarkas, lieka miglota.

Vis tik sudėtinga situacija organizuojant ugdymą turi savų pliusų ir minusų, apie kuriuos ir kalba Kėdainių krašto mokyklų direktoriai.

Ir mokyklose, ir namuose

Šiuos mokslo metus Kėdainių rajono mokyklose pradėjo 5 190 mokinių.

Dešimt vaikų mokosi namuose. Iš jų po tris Specialiojoje mokykloje ir Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje. Po vieną – „Atžalyno“ ir Krakių M. Katkaus gimnazijose, Labūnavos pagrindinėje mokykloje ir mokykloje-darželyje „Obelėlė“.

Nusistatė tvarkas

Koronavirusui pakoregavus ugdymo reikalus, krašto mokyklos dirba atsižvelgdamos į Sveikatos apsaugos ministro, Operacijų valdymo centro vadovo, rekomendacijas. Tiesa, kiekvienos mokyklos bendruomenės pačios priėmė sprendimus dėl ugdymo organizavimo.

Ateina mokytojai

Šiais mokslo metais mokinių judėjimas Kėdainių rajono mokyklose smarkiai apribotas. Jie nevaikšto į dalykų mokytojo klases, nes dabar pedagogai patys ateina į jų klasę. Tad beveik visas pamokas vaikai praleidžia savo klasėje, tik keičiasi mokytojai.

Siekiant mokyklose suvaldyti mokinių srautus, naudojamas nebe vienas įėjimas–išėjimas, kaip buvo įprasta anksčiau, bet 2–4 išėjimai, kad vaikai kuo mažiau būriuotųsi.

Remiantis rekomendacijomis švediško stalo maitinimo principu maitinimas šiais mokslo metais rajono švietimo įstaigose nebevykdomas.

Kaukių nedėvi

Tiesa, šiuo metu reikalavimo pamokose mokiniams dėvėti kaukes nėra. O jeigu mokytojai išlaiko saugų dviejų metrų atstumą, kaukių ir jiems nereikia.

Visi rajono pedagogai, jeigu nori, gali nemokamai išsitirti dėl COVID-19, tačiau pasitikrinimas nėra privalomas.

Šiuos mokslo metus Kėdainių rajono mokyklose pradėjo 5 190 mokinių. Dešimt vaikų mokosi namuose.

Pasak Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ direktorės R. Zigmantavičienės, srautai sureguliuoti taip, kad nesusitiktų skirtingomis laiptinėmis vaikščiojantys vaikai.

Sureguliuoti srautai

Vilainių mokykloje-darželyje „Obelėlė“ ugdymo procesas vyksta įprastai. Pamokos mokyklėlėje prasideda 8 val., dviem klasėms, kurios mokosi pogrupiais anglų kalbos, dvi dienas pamokos prasideda 8.45 val.

Pradinių klasių mokiniai mokosi tik savo klasėje. Pertraukų metu būna savo klasėje, jai priklausančioje rūbinėje arba lauke, konkrečiai klasei priskirtoje teritorijoje. Viena laiptine atėjimui ir išėjimui iš mokyklos naudojasi dvi klasės, o kita laiptine naudojasi likusios dvi klasės. Ilgosios pertraukos metu yra paskirtas konkretus laikas, kuriuo klasės eina koridoriumi į valgyklą.

Sudarytas tvarkaraštis

„Srautai sureguliuoti taip, kad nesusitiktų skirtingomis laiptinėmis vaikščiojantys vaikai. Eidami į valgyklą koridoriumi, laiptinėse mokiniai dėvi kaukes. Kiekviena klasė individualiai turi savo prausyklą ir tualetus. Maitinimui yra sudarytas tvarkaraštis, kuriame nustatytas skirtingas klasių valgymo laikas. Mokiniai, atėję į valgyklą, jau randa padengtus stalus, vaikai susodinami išlaikant didelius tarpus“, – sakė Renata Zigmantavičienė, Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ direktorė.

Mokosi ir lauke

Pasak „Obelėlės“ vadovės, vaikai būna vienoje klasėje, kur juos moko pradinių klasių mokytojai, o anglų kalbos, tikybos, muzikos mokytojai ateina. Šokio ir fizinio ugdymo pamokos vyksta lauke, kiek įmanoma, taip pat ir kitų dalykų pamokos organizuojamos lauke.

„Kai oro sąlygos bus nepalankios šokio ir fizinio ugdymo pamokoms lauke, ugdytiniai mokysis salėje, kuri bus valoma, vėdinama ir dezinfekuojami mokinių naudoti daiktai po kiekvienos pamokos“, – teigė R. Zigmantavičienė.

Dezinfekuojama dukart

Šioje pradinėje mokykloje mokinių srautai susidėliojo. Klasės išvėdinamos prieš pamokas ir kiekvienos pertraukos metu. Pasak įstaigos vadovės, dukart per dieną durų rankenos ir rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai valomi paviršiams valyti skirtu valikliu 2 kartus per dieną.

„Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno naudojimo“, – pabrėžė R. Zigmantavičienė.

Dirbo visą vasarą

Nuo gegužės mėnesio Vilainių mokykloje-darželyje „Obelėlė“ kolektyvas tiriasi dėl COVID-19. Rugsėjo mėnesį pasitikrino beveik 50 proc. darbuotojų.

Vadovė džiaugiasi, kad kol kas dar nesusidurta su didelėmis problemomis, nes  įstaiga yra nedidelė, joje judėjimo srautai valdomi nuo gegužės mėnesio, nes darželis dirbo visą vasarą, taip pat organizuotos dvi stovyklas pradinio ugdymo mokiniams.

Prisitaiko greitai

„Kadangi visi norime būti sveiki, turime aiškius susitarimus, jei kyla vaikams ir jų tėvams klausimų, bendrai ieškome atsakymų, kol kas viskas vyksta sklandžiai. Visi įstaigos pedagogai patobulino  darbo nuotoliniu būdu kompetenciją. Išmokome priimti problemų sprendimus pagal tos dienos realybę, o kitą dieną vėl greitai prisitaikyti prie tos dienos siunčiamų iššūkių“, – sakė R. Zigmantavičienė.

Siekiant mokyklose suvaldyti mokinių srautus, naudojamas nebe vienas įėjimas–išėjimas, kaip buvo įprasta anksčiau, bet 2–4 išėjimai, kad vaikai kuo mažiau būriuotųsi.

Šviesiosios gimnazijos direktorė V. Liutkienė: „Mokytojams sudėtinga pasiruošti darbui per pertrauką, nes kiekvienai pamokai reikia kitų informacinių technologijų“.

Pamokos dvigubinamos

Naujaisiais mokslo metais Kėdainių šviesioji gimnazijoje ugdymo procesas vyksta įprastine tvarka, pamokos prasideda 8 val. Dalis gimnazistų ugdymąsi pradeda nuo antros ar trečios pamokos,bet antroje pamainoje mokymas nevyksta.
„1–2 gimnazijos klasės mokosi antrame ir trečiame aukšte, o 3–4 klasių gimnazistai mokosi pirmajame aukšte. Mokiniai mokosi vienoje klasėje, į pamoką ateina mokytojas. Siekiant sumažinti kontaktų skaičių per dieną pamokos yra dvigubinamos. Valgykla suskirstyta zonomis, numatytas skirtingas laikas srautams. Švediško stalo nebeliko. Tiesą sakant, gimnazijos valgykloje valgo labai mažai mokinių“, – sakė Violeta Liutkienė, Šviesiosios gimnazijos direktorė.

Nepadės kontroliuoti
Į Šviesiąją gimnaziją mokiniai ateina ir išeina pro skirtingas duris. Klasės vėdinamos per kiekvieną pertrauką, klases ir koridorius dezinfekuoja pagalbinis personalas ne ne rečiau kaip du kartus.

Artimiausiu metu dvidešimt mokytojų žada pasitikrinti dėl COVID–19.

„Mokytojai mano, kad vienkartinis patikrinimas greitaisiais testais nepadės kontroliuoti situacijos kuri gali keistis kiekvieną dieną“, – kolegų nuomonę išsakė V. Liutkienė.

Išskyrė problemas

Šviesiosios gimnazijos direktorė išskyrė problemas, su kuriomis įstaigoje susiduriama koronaviruso pandemijos metu. Viena jų ta, kad sunku užtikrinti kuo mažiau kontaktų ir grupių sudėties kaitos 3–4 klasėse, nes mokiniai mokosi pagal individualius tvarkaraščius. Be to, ši senamiesčio gimnazija yra netradicinės architektūros, todėl suskirstymas zonomis yra labai sudėtingas.

„Dėl šių priežasčių nukenčia ugdymo kokybė. Mokytojams sudėtinga pasiruošti darbui per pertrauką, nes kiekvienai pamokai reikia kitų informacinių technologijų (IT), ribotos galimybės naudoti specializuotuose kabinetuose įdiegtas programas“, – vardijo V. Liutkienė.

Situacijos pliusai

Tačiau vadovę džiugina tai, kad problemų dėl naujo ugdymo organizavimo būdo su tėvais ir gimnazistams dar nekilo. Gimnazijos direktorė išvardijo ir koronaviruso situacijos akivaizdoje atrastus pliusus:

„Bendruomenės sutelktumo ugdymas. Susitarimų laikymasis – visai nekyla problemų dėl kaukių dėvėjimo, įėjimo į gimnaziją per skirtingus įėjimus. Atsakomybės už kitus ugdymas“.

Pasak „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus G. Petrulio bėdų gali iškilti tada, jei mokiniai susirgs peršalimo ligomis ar tik sloga, o tėvai juos leis į mokyklą.

Antros pamainos nėra

Kėdainių  „Atžalyno“ gimnazijoje ugdymo procesas vyksta įprastai. Pamokos prasideda 8 val., o baigiasi 15.30 val. Čia antros pamainos taip pat nėra. Mokinių srautų judėjimas gimnazijoje valdomas – įeina ir išeina gimnazistai pro keturis skirtingus įėjimus.

„1 ir 2 klasių mokiniams klasės yra skirtinguose aukštuose. Šių klasių gimnazistams ribojamas  judėjimas po mokyklą. 3–4  klasių mokiniai mokosi dalykų kabinetuose, jiems ugdymas organizuojamas srautais. Mokinių spintelės išdėstytos tame pačiame aukšte, kur ir vyksta pamokos tos klasės mokiniams”, – paaiškino Gintaras Petrulis, „Atžalyno“ gimnazijos direktorius.

Šioje gimnazijoje greitaisiais COVID-19 testais pasitikrinti pareiškė norą aštuoniolika mokytojų.

Baigiasi anksčiau

„Atžalyne“ fizinio lavinimo mokytojai  po pirmo skambučio palydi mokinius į persirengimo rūbines. Mokiniai persirengia išdezinfekuotose rūbinėse, eina į sporto salę, lauko aikštyną, treniruoklių  ir šokių sales.

Pamoka baigiama 7 min. anksčiau, mokiniai persirengia ir prieš skambutį į pertrauką palieka rūbines. Pertraukų metu rūbinės valomos.

Visoje gimnazijoje, kaip ir kitose, dažnai liečiami paviršiai dezinfekuojami du kartus per dieną.

Po kiekvienos pamokos kabinetai ir klasės išvėdinamos, taip pat kas valandą vėdinamos kitos patalpos.

Kaip maitinama?

„Atžalyno“ gimnazijoje organizuojamos dvi ilgosios pertraukos po 20 minučių, kurių metu mokiniai pietauja. Valgykloje sėdėjimo vietos atskirtos.

Mokiniams  per ilgąsias pertraukas, laisvų pamokų metu leidžiama išeiti pietauti į namus, valgyti klasėse.

Laikosi susitarimų

Pasak „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus G. Petrulio bėdų gali iškilti tada, jei mokiniai susirgs peršalimo ligomis ar tik sloga, o sirguliuojantį vaiką tėvai leis į mokyklą bijodami atsilikti nuo programos.

„Visus sunku bus pastebėti, nes neįmanoma visiškai atskirti vyresnių klasių mokinių, jų mokymasis vykdomas srautais. Mokiniai, gimnazijos darbuotojai supažindinti su „Saugaus elgesio gimnazijoje tvarka, esant ekstremaliai situacijai“. Didelių nesklandumų nėra, kol kas visi laikosi susitarimų“, – teigė G. Petrulis.

Mokosi gyventi

Šiuo metu visa gimnazijos bendruomenė labiau laikosi asmens higienos, sąmoningai dėvi apsaugines kaukes, plaunasi rankas.

„Mokomės gyventi su COVID-19 infekcija, tuo pačiu apsisaugodami nuo kitų infekcijų. Mokytojai labiau pradėjo taikyti informacines technologijas, įgijo informacines kompetencijas. Labiau ryškėja bendruomeniškumas, kai susitariama ir kartu laikomės susitarimų“¸ – kalbėjo G. Petrulis.

Remiantis rekomendacijomis švediško stalo principu maitinimas šiais mokslo metais rajono švietimo įstaigose nebevykdomas.

Josvainių gimnazijos direktoriaus R. Zigmantavičiaus teigimu, mokytojų, pageidaujančių pasitikrinti dėl COVID-19, yra nemažai.

Panašiai kaip kolegos

Josvainių gimnazija dirba panašiai kaip kiti kolegos rajone. Skiriasi tik pradinių klasių pamokų pradžios laikas, t.y. pirmosios  klasės mokiniai pamokas pradeda 8.20 val., nes jų pamokos trukmė – 35 min. 2–4 klasių mokiniai pamokas pradeda 8.10 min.

Šioje gimnazijoje taip pat suskirstyti mokinių judėjimo srautai. 5–8 klasių mokiniai įeina ir išeina pro vienas duris, o pradinių klasių mokiniai ir gimnazistai – pro kitą išėjimą.

Sudaromi sąrašai

Pasak Josvainių gimnazijos direktoriaus Ramūno Zigmantavičiaus, pradinių klasių mokiniai dirba pirmame aukšte, 5-8 klasių – antrame, o gimnazistai mokosi trečiame aukšte.

„Mokymasis vyksta klasėse, t.y. į klases, paskirtas mokiniams, ateina mokytojai. Technologijų, informacinių technologijų, muzikos ir fizinio ugdymo pamokos vyksta tam skirtuose kabinetuose, salėje. Klasės vėdinamos kiekvieną pertrauką, o dezinfekuojamos per ilgąsias pertraukas“, – sakė R. Zigmantavičius.

Šiuo metu Josvainių gimnazijoje sudaromi mokytojų, pageidaujančių pasitikrinti dėl COVID-19, sąrašai. Norinčiųjų yra nemažai.

Pasiilgo vieni kitų

Prasidėjus mokslo metams Josvainių gimnazijos direktorius mato dvi problemas. Viena – mokytojai neturi nuolatinės darbo vietos, antra – „Kėdbusas“ dažnai skiria per mažus autobusus, todėl mokiniai į namus vyksta stovėdami, neišlaikydami jokių atstumų.

„Laimei, su mokiniais ir jų tėveliais dėl naujų tvarkų didelių bėdų kol kas nėra. Pastebėjome, kad mokiniai tapo atsakingesni, stebi vieni kitus, laikosi asmens higienos. Visi labai pasiilgo vieni kitų ir tapo drausmingesni“, – kalbėjo R. Zigmantavičius.

Šėtos gimnazijos direktorius M. Danilevičius: „Ugdymo procesas vyksta įprastai ir neįprastai“.

Įprastai ir neįprastai

Šėtos gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius šypsosi, jog pas juos ugdymo procesas vyksta įprastai ir neįprastai. Į pamokas ateina pedagogai. Į specializuotas klases, pavyzdžiui, fizika, chemija, informacinės technologijos, eina mokiniai – po pirmo skambučio, jei reikia atsiveda mokytojas.

„Visi stengiamės, nes aplinkybės įpareigoja būti atsakingais. Pamokos prasideda 8.00 val. ir baigiasi 15.35 val. Klasės skirtinguose aukštuose paskirstytos pagal mokinių amžių. Koridoriuose paskirtos erdvės klasėms ir numatytas judėjimas srautais. Klasėms paskirti atskiri įėjimai ir išėjimai. Pedagogų, norinčių išsitirti greitaisiais testais yra“, – vardijo M. Danilevičius.

Mokosi atsakomybės

Įstaigos vadovas pastebėjo, kad sudėtinga užtikrinti, jog skirtingų klasių mokiniai nekontaktuotų per pertraukas lauke, kad laikytųsi taisyklių ir neitų iš mokyklos teritorijos.

„Tėvai su ugdymo proceso organizavimo tvarka yra supažindinti.  Su jais bendradarbiauja gimnazijos administracija ir klasių vadovai. Kol kas bendravimas vyksta sklandžiai. Iš šios COVID-19 pandemijos mes išmokome naujų dalykų. Mokiniai nuo mažens mokosi atsakomybės ir savarankiškumo – mokomi laikytis susitarimų ir ugdosi asmens higienos įgūdžius“, – teigė M. Danilevičius.

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos vadovas A. Stankevičius sakė, kad mokykloje nėra dviejų pamainų.

Atsižvelgia į rekomendacijas

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos direktorius Albinas Stankevičius taip pat sakė, kad dabar dirbama įprastai, nuo 8 val. ryto. Šioje mokykloje taip pat nėra dviejų pamainų.

„Maksimaliai ribojamas mokinių kontaktas. Į klases atvyksta mokytojai. Vienos klasės mokiniams dauguma pamokų vyksta toje pačioje mokymo patalpoje. Klasės vėdinamos per kiekvieną pertrauką. Dezinfekuojama atsižvelgiant į galiojančias rekomendacijas. Pasitikrinti dėl COVID-19 nusprendė 34 darbuotojai“, – kalbėjo A. Stankevičius.

Saugo sveikatą

Didžiausia problema organizuojant ugdymą direktorius įvardijo mokinių kontaktų ir srautų reguliavimą.

„Kol kas didelių problemų nebuvo, o mažesnės – sprendžiamos. Mokomės saugoti savo ir kitų sveikatą“, – sakė A. Stankevičius.

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktorė L. Adomaitienė: „Stengiamės išlikti ramūs“.

Nukreipia rodyklės

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktorė Lina Adomaitienė pasakojo, kad nors pamokos prasideda įprastai – 8.00 val., tačiau buvo pailgintos pertraukos, taip pat veikia prailgintos dienos grupė pradinių klasių mokiniams.

„Įstaigoje judame „dešinės“ krypties principu: visur yra krypčių rodyklės, nukreipiamieji ir paaiškinamieji ženklai. Ribojamas judėjimas laiptinėmis, nurodant kurių klasių mokiniai jomis gali naudotis“, – aiškino L. Adomaitienė.

Laukia galimybės

Mokiniai būna jiems priskirtose klasėse, o mokytojai ateina pas juos, išskyrus specializuotas pamokas, pavyzdžiui, muzika, fizinis ugdymas, biologija, fizika ir kt., šių dalykų mokytojai mokinius vedasi į savo kabinetą.

„Šiuo metu nedaug pedagogų yra išsityrę nuo COVID-19, sudarytas sąrašas darbuotojų, laukiančių galimybės pasitikrinti greitaisiais testais“, – sakė direktorė.

Savos vietos

Taip pat sudėliotas mokinių įėjimas ir išėjimas iš mokyklos. Pradinių klasių mokiniai į įstaigą ateina pro vidinį kiemelį, jame ir būna pertraukų metu.

„Vyresnių klasių mokiniai į progimnaziją patenka pro pagrindinį įėjimą. Mokykloje esame atskyrę koridoriaus dalis, perkėlę kabinetus, kad skirtingų koncentrų mokiniai nesusitiktų. Maitinimas valgykloje organizuojamas pagal griežtą grafiką, mokiniai pietaudami turi savo vietas, t.y. tos pačios klasės mokiniai visuomet sėdasi tik prie jų klasei priskirto staliuko“, – pabrėžė L. Adomaitienė.

Išlaiko atstumą

Pasak „Aušros“ progimnazijos vadovės, įstaigos darbas organizuojamas vadovaujantis rekomendacijomis, bendruomenėje stengiamasi laikytis susitarimų:

„Labai atsakingai dirba personalas, mokytojai, administracijos darbuotojai, švietimo pagalbos specialistai, daug konsultuojamės su visuomenės sveikatos priežiūros centro specialiste atliekančia sveikatos priežiūrą įstaigoje. Džiaugiamės, jog mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) atsakingai bendradarbiauja su progimnazijos darbuotojais. Šiuo metu stipri komanda kaip niekada svarbi. Nuo pat pirmųjų dienų pastebėjome, kad ir mokiniai atsakingai stengiasi išlaikyti socialinį atstumą, bendrose patalpose dėvi veido kaukes“.

Paliko kabinetus

L. Adomaitienė įvardijo ir kilusias problemas – laikymasis rekomendacijų riboja laisvą judėjimą po įstaigą, todėl mokiniai ne visada gali nueiti į biblioteką, nes sudarytas lankytojų aptarnavimo grafikas, be to, mokytojai turėjo palikti kabinetus, kur patogiai laiko mokymo priemones ir yra pripratę prie pastovių darbo vietų.

Išlikti ramiems

„Rugpjūčio pabaigoje visą informaciją buvome sukėlę į viešą erdvę – mokyklos svetainę, socialinį tinklą,  kad mokiniams, tėveliams būtų ramiau ir aiškiau. Šioje situacijoje aiškumas ir konkretumas ypatingai svarbus. Stengiamės išlikti ramūs. Pastebėjome, kad tapome labiau susitelkę, atsakingesni vieni už kitus. Tai yra tvarios bendruomenės pagrindas“, – sakė L. Adomaitienė. 

Panašios naujienos

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.