Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis, kai daugelis vyksta lankyti artimųjų kapų, puošti juos gėlėmis ir žvakių švieselėmis, dvasininkai ragina nepamiršti ir maldos tiek už mirusiuosius, tiek ir už save pačius ar aplinkinius.

Šiomis dienomis Kėdainių dekanato bažnyčiose šv. mišios bus aukojamos tokia tvarka:

Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje – lapkričio 1 d. 12 ir 16 val. (16 val. mišiose bus meldžiamasi už visus parapijiečius, mirusius nuo pernai lapkričio 1-osios iki šių metų lapkričio).

Lapkričio 2 d.  8, 10 ir 12 val. Po 12 val. šv. mišių bažnyčioje bus einama gedulinė Vėlinių procesija.                                                                                                                                                                     

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje – lapkričio 1–2 d.  10 ir 12 val.

Šventybrasčio bažnyčioje – lapkričio 1–2 d.  14.30 val.

Krakių bažnyčioje – lapkričio 1–2 d.  12.30 val.

Gudžiūnų bažnyčioje – lapkričio 1–2 d.  11 val.

Josvainių bažnyčioje – lapkričio 1–2 d.  12.30 val.

Pernaravos bažnyčioje – lapkričio 1–2d.  11 val.

Pagirių bažnyčioje – lapkričio 1–2 d.  10 val.

Šėtos bažnyčioje – lapkričio 1–2 d.  12 val.

Lančiūnavos bažnyčioje – lapkričio 1–2 d.  10 val.

Dotnuvos bažnyčioje – lapkričio 1–2 d.  10 val.

Šlapaberžės bažnyčioje – lapkričio 1 d. 12 val., lapkričio 2 d. 17 val.

Paberžės bažnyčioje – lapkričio 1 d. 10.30 val.,  lapkričio 2 d. 16 val.

Surviliškio bažnyčioje – lapkričio 1 d. 12 val.,  lapkričio 2 d. 15 val.

Apytalaukio bažnyčioje – lapkričio 1–2 d.  13.30 val.

Labūnavos bažnyčioje – lapkričio 1–2 d.  12 val.

Dvasininkai primena, kad už mirusiuosius galima melstis visą oktavą. Bažnyčiose ši tradicija gyvuoja iki šių laikų.

„Kėdainių mugės“ ir parapijų inf.

Panašios naujienos