kiekvienais metais, sveikindami vieni kitus Kovo 11-osios proga, linkime išsaugoti tai, ką turime – laisvę. Kiekvienais metais kalbame apie tuos pačius dalykus: kas mums yra laisvė, prisimename, kodėl ir kaip esame laisvi.

Šiandieną laisvės linkėjimas yra kaip niekada svarbus, šiandien jis – kitoks. Pasaulis susidūrė su agresoriumi, o už mūsų laisvę dabar kovoja Ukraina.

Sveikindamas jus visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena kviečiu bendrystės ir susikaupimo, linkiu, kad ši diena sustiprintų ir galėtume iš naujo įvertinti tai, ką turime. Nieko nėra svarbiau už tai, kad esame laisvi. Kad būsime laisvi. 

Laisvė – svarbiausias žodis ir būsena, be kurios nebūtų tokių paprastų, kartais, atrodo, savaime suprantamų dalykų – mylimų žmonių šalia mūsų, nesugriuvusių namų, ramaus miego naktį.

Saugokime, vertinkime, branginkime ir mylėkime Lietuvą, būkime supratingesni vieni kitiems, o savo mintis, maldas, žodžius bei visokeriopą paramą dabar skirkime Ukrainai. Tik kartu, tik išvien liksime stiprūs.  

Tarybos narys Saulius Grinkevičius