Juozo Miltinio teatre (Panevėžyje) iškilmingai įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“, pranešė rajono savivaldybė.

Tarp laureatų ir kėdainiečiai – kino studijos „Mėgėjas“ kūrėjai Vitolis Laumakys ir Adolfas Morėnas.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, apdovanotas Akmenės rajono moterų klubas „Akmenietė“, amatų centro Kauno rajone įkūrėjas Juozapas Romas Liekis, režisierė, renginių organizatorė Jolanta Pupkienė, šokių kolektyvo vadovė Zita Rimkuvienė, pranešė Seimas.  

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą medaliai skirti visuomenininkui Leonui Jankauskui, rašytojui Vytautui Martinkui, Kovo 11-osios Akto signatarui Leonui Milčiui, visuomenininkui Vaclovui Vingrui.

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje įvertinta Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komiteto pirmininkė Jūratė Caspersen, buvusi pedagogė Violeta Schuetz, rašytoja, festivalių, parodų organizatorė Sondra Simanaitienė, aplinkosaugininkas, kraštotyrininkas Andrius Šašys.

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes apdovanotas istorikas Jonas Kiriliauskas, kino studija „Mėgėjas“, enciklopedininkas Kazys Misius, filologas Juozas Pabrėža.

G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ yra įsteigęs Seimas.

Jis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Šis apdovanojimas paprastai teikiamas kasmet kovo 30 dieną, G. Petkevičaitės-Bitės gimimo dieną, Panevėžyje.

Panašios naujienos