Rugpjūčio mėnesį apie 20 tūkst. Kėdainių rajono gyventojų sąskaitas papildys vienkartinės 200 eurų išmokos, kurias ruošiasi išmokėti „Sodra“. Dėl šių pinigų pensininkams niekur kreiptis nereikia.

Skirtingos pensijų rūšys

„Kėdainių mugei“ Malgožata Kozič, „Sodros“  Komunikacijos skyrius vyr. specialistė sakė, kad  šiuo metu mūsų rajone yra apie 11 tūkst. senatvės pensijos gavėjų. Tačiau svarbu pabrėžti, kad vienkartines 200 eurų išmokas gaus ne tik jie, bet ir netekto darbingumo (invalidumo), našlių ir našlaičių, ištarnauto laiko bei kitų pensijų rūšių gavėjai.

Taigi, bendras senatvės pensijos, išankstinės senatvės pensijos, invalidumo pensijos, netekto darbingumo pensijos, našlių ir našlaičių pensijos, ištarnauto laiko pensijos, maitintojo netekimo pensijos, kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas gavėjų skaičius Kėdainių rajone – apie 19 tūkstančių žmonių. 

 „Vienkartines išmokas gaus dar ir įvairių šalpos pensijų bei socialinių pensijų gavėjai, bet jų skaičiaus šiuo metu išskirti negalime. Taigi, viską sudėjus Kėdainių rajone vienkartinės išmokos pasieks beveik 20 tūkst. žmonių”, – sakė „Sodros” atstovė M. Kozič.

Kaip bus išmokama?

Rugpjūtį, kaip ir planuota, „Sodra“ išmokės 200 eurų dydžio vienkartines išmokas pensijų gavėjams. Pinigų sulauks beveik milijonas šalies gyventojų, jiems iš viso bus išmokėta apie 180 mln. eurų.

Valstybės parama, kaip buvo numatyta, pasieks senjorus, neįgaliuosius ir šalpos pensijų gavėjus.

Svarbu pabrėžti, kad pensijų gavėjams nereikia kreiptis į „Sodrą“ ar rašyti prašymų dėl vienkartinės 200 eurų išmokos.

Visi gyventojai, turintys teisę į vienkartinę išmoką, jos sulauks iki mėnesio pabaigos kartu su įprastomis išmokomis arba atskiru mokėjimu.

Vienkartinė išmoka bus išmokama (pristatoma) tokiu pat būdu, kokiu yra mokama pensija. Pavyzdžiui, jei pensija pristatoma į namus, vienkartinė išmoka taip pat bus pristatyta į namus.   

Kas gaus pinigus?

Vienkartines išmokas gaus visi gaunantieji socialinio draudimo senatvės pensiją, išankstinę senatvės pensiją ar senatvės pensiją neįgaliajam. Išmokos taip pat priklausys netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams. Gavėjų sąrašuose atsidurs ir asmenys, gaunantys našlių ir našlaičių bei maitintojo netekimo pensijas.

Vienkartinė 200 eurų išmoka taip pat pasieks ištarnauto laiko pensijos ar kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas gavėjus. Pinigų sulauks ir tie asmenys, kurie gauna įvairių rūšių šalpos pensijas ir šalpos kompensacijas bei socialines pensijas. Žmonėms, gaunantiems kelias pensijas, skiriama viena vienkartinė 200 eurų išmoka.

Kada bus išmokėtos?

Didžiąją dalį gavėjų, turinčių teisę gauti vienkartinę 200 eurų išmoką, pinigai pasieks iki rugpjūčio pabaigos.

Tik tiems gyventojams, kurie pensijas ar kitas socialinio draudimo išmokas pradės gauti rugsėjo – gruodžio mėnesiais, vienkartinė išmoka bus išmokama tą patį mėnesį, bet ne vėliau kaip šių metų gruodį. Vienkartines 200 eurų išmokas gaus tie, kas jau gauna pensija ir tie, kuriems pensija dar bus paskirta ir pradėta mokėti iki 2020 metų pabaigos.

Rugpjūtį – kompensacijos

Rugpjūčio mėnesį taip pat bus išmokėtos kompensacijos už per krizę sumažintas socialinio draudimo, valstybines ir kitas pensijas, kompensacijas bei rentas, kurios iki šiol buvo likusios nekompensuotos. Gyventojai gaus 10 proc. netektos pensijos dalies dydžio vienkartines kompensuojamąsias sumas.

Kompensuojamoji suma bus išmokama be atskiro prašymo.

Dalinai kompensuotos bus tik valstybinės pirmo ir antro laipsnio, pareigūnų ir karių, mokslininkų, nukentėjusių asmenų pensijos, taip pat socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensijos, maitintojo netekimo pensijos, ištarnauto laiko pensijos.

Dalį per krizę netektų lėšų atgaus ir kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, kompensacines išmokas buvusiems teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams, šalpos kompensacijas, sportininkų rentas gaunantys asmenys.

Kitos sumažintos pensijos jau buvo kompensuotos ankstesniais metais.

Kada kreiptis?

Į „Sodrą“ reikia kreiptis tik tuo atveju, jei žmogus, turintis teisę į kompensaciją už per sunkmetį neišmokėtą pensijos dalį, šiuo metu negauna jokių pensijų ar pensinio pobūdžio išmokų iš “Sodros”.

Prašymą per asmeninę paskyrą www.sodra.lt/gyventojui  arba „Sodros“ skyriuje galima pateikti iki šių metų spalio 31 d., o kompensacija bus išmokėta iki šių metų gruodžio pabaigos.

Jei teisę į kompensaciją turintis žmogus mirė įsigaliojus įstatymui, t.y. po 2020 m. sausio 1 d., išmoka bus išmokėta paveldėtojams. Jie turi pateikti prašymą ir paveldėjimo teisės liudijimą iki 2020 m. spalio pabaigos.

Daliniam išmokų kompensavimui numatyta 10 mln. eurų.

Parengta pagal „Sodros“ inf.