Pirmadienį Šv. Jurgio bažnyčioje buvo minima dviguba šventė. Į Žolinės – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę susirinkę parapijiečiai ne tik meldėsi ir reiškė padėkas už šiųmetį derlių. Po iškilmės bažnyčios parapijos „Carito“ savanorės pakvietė visus susiburti prie bažnyčios šventoriuje stovinčio medinio kryžiaus. 

Nepailstanti, veikli ir giliai tikinti Šv. Jurgio bažnyčios parapijos „Carito“ vadovė M. Pivorienė dėkojo visiems, susirinkusiems į medinio, prieš 20 metų pastatyto kryžiaus vainikavimą.

Nepailstanti, veikli ir giliai tikinti Šv. Jurgio bažnyčios parapijos „Carito“ vadovė M. Pivorienė dėkojo visiems, susirinkusiems į medinio, prieš 20 metų pastatyto kryžiaus vainikavimą.

„Tikroji meilė – šventame kryžiuje. Nuo parapijos Carito“ – toks užrašas išskaptuotas ant medinio kryžiaus. Stovintis jau 20 metų, jis įprasmina „Carito“ savanorių tarnystę ne tik parapijos žmonėms, bet ir Dievui.
„Mes į „Carito“ organizaciją susibūrėme 1989 metais, tad veikiame jau 27 metus. Veiklos pradžioje, apie šešerius metus, veikė ir senelių namai. Gerai pamenu, kad 1996 metais kažkurią rugpjūčio dieną atėjusios šventoriuje pamatėme stovintį medinį kryžių, kurį čia klebonavęs kunigas Albinas Graužinis, surinkęs kaimynus, ir pastatė“, – sakė Šv. Jurgio parapijos „Carito“ vadovė Malenija Pivorienė. Ji organizacijai vadovauja jau daugiau nei pusę amžiaus.
„Nešame tikėjimą, gėrį ir gailestingumą. Per visus šiuos metus nuveikta labai daug prasmingų veiklų.
Neįmanoma visko papasakoti, galima parašyti visų gyvenimo darbų didžiausią knygą. Labiausiai į priekį mus veda gilus tikėjimas. Labai džiaugiuosi, kad šiandien mūsų gretose yra 45 žmonės – tiek vyresnio amžiaus, tiek ir jaunesnio. Bendraujame su jaunimu, vaisinga draugystė užsimezgė su J. Paukštelio progimnazijos mokiniais.
Pirmadienį, Žolinės dieną, medinis kryžius buvo vainikuotas įspūdingu žolynų vainiku. Po pamaldų prie parapijos namų Pagyvenusių žmonių asociacijos Kėdainių skyriaus ansamblis „Papartis“ dovanojo muzikinį koncertą, o veiklios „Carito“ moterys susirinkusiuosius vaišino pačių gamintu šiupiniu. „Visos patiekalui skirtos daržovės atkeliavo iš mūsų daržų. Džiaugiamės galėdamos užaugintomis gėrybėmis dalintis su visais parapijiečiais“, – šypsojosi karitietės.

Panašios naujienos