Dvi dienas lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vyko pažintis su „Lions quest“ programomis. Vieną iš trijų šalyje įgyvendinamų programų „Paauglystės kryžkelės“ diegiančios Juozo Paukštelio progimnazijos kolektyvas pasišovė rajone užtikrinti šio judėjimo tęstinumą.

Vaikai, nuo darželio ugdomi pagal „Lions quest“ programas, užaugę dažniau pagauna sėkmės paukštę ir padaro puikią karjerą“, – sakė L. Slušnys.

Vaikai, nuo darželio ugdomi pagal „Lions quest“ programas, užaugę dažniau pagauna sėkmės paukštę ir padaro puikią karjerą“, – sakė L. Slušnys.

„Šią „Lions quest“ programą savo mokykloje taikome jau šeštus metus. Dabar norime ją išplėtoti. Labai džiugu, jog prie judėjimo, skirto žalingų įpročių prevencijai ir vertybių ugdymui, jungiasi „Pasakos“ bendruomenė, o nuo rudens į mūsų gretas žada įsijungti ir Šviesioji gimnazija“, – sakė viena iš judėjimo „Lions quest“ pradininkių Kėdainiuose Lina Adomaitienė.

Nori dalintis gerąja patirtimi
Pasak L. Adomaitienės, programa „Paauglystės kryžkelės“ yra skirta penktų–aštuntų klasių vaikams. „Ši gyvenimo įgūdžių ugdymo programa jau duoda apčiuopiamų rezultatų. Mes visi kartu – ir mokiniai, ir jų tėvai, ir mokytojai – mokomės vieni kitus gerbti, stengiamės sužinoti, kaip suvaldyti emocijas, stipriname ryšius su bendraamžiais, nevengiame diskusijų įvairiomis temomis, tarp kurių ir patarimai, ir aktualijų aiškinimasis. Neseniai atlikti tyrimai parodė, kad mūsų mokykloje patyčių tarp vaikų fiksuojama mažiau negu kitose rajono švietimo įstaigose. Tad galime pasidžiaugti dėl sėkmingų programos rezultatų ir esame pasiruošę dalintis sukaupta patirtimi“, – sakė L. Adomaitienė. Juozo Paukštelio progimnazijoje programa „Pauglystės kryžkelės“ ne tik aptariama klasės valandėlėse, jos medžiaga integruojama į įvairias pamokas, įdomiai paauglystės peripetijos aiškinamos tėvų susirinkimuose.

Lina Adomaitienė (dešinėje) apie „Lions quest“ programas diskutavo su lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja Regina Bičkiene.

Lina Adomaitienė (dešinėje) apie „Lions quest“ programas diskutavo su lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja Regina Bičkiene.

Tikslas – ugdyti sveikus ir laimingus vaikus
Su kėdainiečiais apie „Lions quest“ programas diskutavęs vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys sakė, jog šiuo metu visoje Lietuvoje yra apie 5000 programos atestuotų mokytojų. „Labai norime, kad tos mūsų programos, kurios skatina vykdyti pozityviąją prevenciją, ugdyti asmenybę, formuoti gyvenimo įgūdžius, kelti akademinius pasiekimus per socialinį ir emocinį mokymąsi bei skatinti mokymąsi per savanorystę, turėtų tęstinumą. Amerikiečių mokslininkai turi tvirtus argumentus – vaikai, nuo darželio ugdomi pagal „Lions quest“ programas, užaugę dažniau pagauna sėkmės paukštę ir padaro puikią karjerą“, – sakė L. Slušnys.
Psichiatro teigimu, paprastai šioms programos skirti užsiėmimai ugdymo įstaigose vyksta kartą per savaitę: „Dirbama yra pagal numatytas programas. Turime savo tikslus ir uždavinius, turime parengtas metodikas, tad jų nuosekliai laikomės. Mūsų tikslas – ugdyti laimingus ir sveikus vienas kitą gerbiančius vaikus.“

„Lions quest“ pradžia
1975 metais jaunas vyriškis, vardu Rickas Little, įkūrė Quest nacionalinį centrą, kurio tikslas buvo padėti jaunimui, suteikiant jiems įgūdžių ir saugią aplinką, kurių reikia sėkmingam gyvenimui. Dirbant drauge su jaunimo raidos ekspertais ir gavus finansinę paramą iš W. K. Kellogg fondo, George Gund fondo ir Reader‘s Digest fondo 1977 metais mokyklose buvo pradėta bandomoji programa „Gyvenimo įgūdžiai“ (Skills for Living).
Šios programos vystymasis ypač pagreitėjo, kai po septynerių metų tarptautinė „Lions“ klubų organizacija pradėjo bendradarbiavimą su tuometine „Quest international“. Tai leido programai greitai pasklisti po Jungtines Amerikos Valstijas ir užsienyje. Buvo sukurtos trys pagrindinės „Lions quest“ programos „Tu+Aš=Mes“ (ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui), „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“ ir „Raktai į sėkmę“.
Nuo 1984 m. „Lions Clubs International“ remia „Lions quest“, suteikdami pasaulio jaunimui rūpestingų suaugusiųjų tinklą, kuris jiems padeda išmokti svarbiausių gyvenimo įgūdžių. Šie įgūdžiai būtini, kad jaunimas augtų sveikas ir nepriklausomas nuo narkotikų. „Lions quest international“ yra didžiausia pasaulyje humanitarinę pagalbą teikianti organizacija, turinti beveik 1,4 milijonus narių 193 pasaulio valstybėse.

Panašios naujienos