Ketvirtadienį įvyko VŠĮ Kėdainių ligoninės ilgametės darbuotojos Janinos Armonavičienės iniciatyva organizuotas Kėdainių rajono savivaldybės Sveikatos komiteto, tarybos frakcijos vadovų, Seimo narių susitikimas įstaigoje.

Vizito metu Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis paprašė pristatyti ir supažindinti su įstaigoje, pacientų bei dirbančių medikų naudai, vykdomais pokyčiais.

Kėdainių ligoninės vadovė E. Vaškevičienė supažindino svečius su esminiais pokyčiais, įvykusiais Konsultacinėje poliklinikoje, dėl kurių  II lygio gydytojai specialistai dabar gali ir priima dvigubai daugiau pacientų, nei priiminėdavo ankstesniais  metais. Pacientų patogumui Konsultacinėje poliklinikoje pertvarkytos patalpos, paruošti ir įrengti skiriamieji ženklai atskiria dvi įstaigas po vienu stogu, padeda žmonėms geriau orientuotis erdvėse, išvengti nesusipratimų.

Registratūroje veikia vieno langelio principas – vietoje 6. Anksčiau pacientai turėdavo registruotis prie konkretaus langelio norint patekti pas antro lygio specialistą. Vieno langelio principas registruoja visus pacientus pas visus specialistus. Pacientams nebereikia ieškoti tinkamo langelio, registruojantis pas gydytoją specialistą, jis paslaugą gauna prie bet kurio langelio.   Pacientai pasiskirsto registracijos metu tolygiau, nebelieka prie registratūros eilių.

Įvesta darbuotojų motyvacinė sistema. Gydytojams ir slaugytojams už papildomai atliekamas paslaugas apmokama. Darbuotojus tai motyvuoja priimti pacientus ir suteikti gyventojams daugiau medicininių paslaugų. Motyvacinė sistema taikoma ir stacionariuose skyriuose ir dienos chirurgijos paslaugose. Taip siekiama išlaikyti stacionarias paslaugos Kėdainiuose, įgyvendinti keliamus vyriausybės kriterijus įstaigai. 

Įstaigoje yra daug daiktų nuo senųjų sovietinių laikų, iš įstaigos lėšų atnaujinti inventorių iš esmės, lėšų neužtektų ir per penkerius metus. Pradėjus bendradarbiauti su Prancūzijos nevyriausybine organizacija „AIma“, įstaiga pasikeitė 80 funkcinių elektrinių lovų pacientams, bei atsinaujino didžiąją dalį darbuotojams skirto inventoriaus.

Nuo šių metų gegužės mėn. pradėtas įgyvendinti dar 2019 m. patvirtintas geriatrijos projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo. Tai iššūkis įstaigai, vietoj ketverių metų  geriatrijos dienos stacionaro įrengimui už Europos Sąjungos lėšas, teko tik pusmetis.

Įstaigos direktorė Edita Vaškevičienė drąsiai imasi projekto ir yra pasirengusi įvykdyti tikslus, kad Kėdainių ligoninėje turėtų geriatrijos dienos stacionarą. Specializuotame Geriatrijos skyriuje bus visa reikalinga infrastruktūra dienos stacionaro ir ambulatorinėms paslaugoms teikti. 60-ies metų ir vyresnio amžiaus žmonėms čia bus teikiama kompleksinė pagalba – medicininė, psichologinė ir socialinė priežiūra, atliekamas visapusiškas paciento ištyrimas, diagnozuojami ir gydomi specifiniai geriatriniai sindromai ir lėtinių ligų paūmėjimai, stengiamasi pagerinti pacientų funkcinę būklę, gyvenimo kokybę, teikiamos rekomendacijos dėl tolimesnio gydymo.

Įstaigai pradėjus įgyvendinti skirtas VLK kvotas, VŠĮ Kėdainių ligoninė iš savo įstaigos lėšų atsinaujino konsultacinę polikliniką, susitvarkė dalį laboratorijos ir kitų kabinetų.

Politikai susipažino su artimiausiu metu planuojamais pokyčiais reabilitacijos skyriuje.  Esamas reabilitacijos skyrius antrame aukšte praplės paslaugas buvusiose dializių patalpose. Sukeliant į šias patalpas visus likusius reabilitacijos procedūrų kabinetus išsidėsčiusius po visą gydymo įstaigą. Pacientams nebereikės blaškytis po visą įstaigos plotą beieškant tam tikro kabineto, paslaugos visos bus atliekamos viename aukšte. Pacientas pas reabilitologą konsultacijai registruotis įprasta tvarka, o procedūroms po konsultacijos, užsiregistruos iškarto reabilitacijos skyriuje ir pacientui nebereikės grįžti į registratūrą.

Vėliau vyko diskusija, kurios metu E. Vaškevičienė ir administracija atsakinėjo į pateiktus rajono tarybos narių klausimus. Diskusijos metu buvo išsklaidytos nepagrįstai keliamos abejonės ir gandai neva laboratorija bus panaikinta, o dėl to nyks ir kitos paslaugos. Ligoninės direktorė tvirtai patikino, kad tai netiesa o laboratorija ir toliau teiks reikiamas paslaugas. Krašto politikai pastebėjo vykdomus pokyčius ir tikisi tolimesnio sklandaus įstaigos darbo Kėdainių rajono žmonėms ir teigiamų pokyčių motyvuojant darbuotojus tinkamai, atsakingai teikti medicinines paslaugas.

„Kėdainių ligoninės“ inf.

Užs. nr. 157