Praėjus daugiau nei metams nuo tarptautinių sankcijų taikymo Rusijos oligarchui A. Melnichenko ir beveik metams nuo laikinojo administratoriaus paskyrimo, AB „Lifosa” laikinasis administratorius viešai pristatė pasiektus rezultatus – griežtai užtikrinant tarptautinių sankcijų laikymąsi pasiekta, kad iš įmonės veiklos naudos negautų Andrey bei Aleksandra Melnichenko bei su jais susiję asmenys, įskaitant Europos Sąjungos tarybos reglamente nurodytą „Eurochem Group”, kuri yra AB „Lifosa” akcininkė.

BNS spaudos konferencijoje. (BNS nuotr.)

Tuo pačiu pasiekti ir tikslai, dėl kurių buvo paskirtas laikinasis administravimas  – įmonė veikė savarankiškai.

Beveik tūkstantis įmonėje dirbančių darbuotojų nuolat gavo atlyginimus, kurių šių metų vasario mėn. viešai skelbiamas vidurkis siekė beveik 3,9 tūkst. eurų.

Buvo tiekiama šilumos energija Kėdainių miestui, įmonė gamino ir realizavo produkciją, mokėjo mokesčius valstybei, išvengta ekologinių incidentų.

„Lifosos” savininkas – iš artimiausių V. Putinui žmonių rato

2022 m. kovo 9 d. pritaikius sankcijas A. Melnichenko, ES reglamente buvo nurodyta, kad „Andrey Igorevich Melnichenko yra Rusijos pramonininkas, kuriam priklauso stambi trąšų gamintoja „EuroChem Group“ ir anglies bendrovė SUEK.

A. Melnichenko priklauso įtakingiausių Rusijos verslininkų, turinčių glaudžių ryšius su Rusijos vyriausybe, ratui. Taigi, jis yra susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, A. Melnichenko kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su Prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas.

Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti šiame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui ir kad jis remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.“

2022 m. birželio 3 d. tarptautinės sankcijos buvo pritaikytos ir Andrey Melnichenko žmonai Aleksandrai Melnichenko.  Lietuvoje FNTT prie VRM įtraukė AB „Lifosa” į subjektų, kuriems taikomos sankcijos sąrašą.

Nesudarė nė vieno sandorio su sankcionuotais asmenimis susijusiomis įmonėmis

Kadangi AB „Lifosa” veikla turėjo didelę įtaką viešajam interesui, siekiant išvengti neigiamų socialinių, ekonominių, ekologinių ar kitų svarbių pasekmių visuomenei ar valstybei, LR Finansų ministerija 2022 m. gegužės 23 dieną paskyrė AB „Lifosa” laikinuoju administratoriumi UAB „Finance Guru”, kuri pradėjo ir nuo 2022 m. gegužės vykdė savo veiklą kartu su komandos nariais – profesionalais iš „Zeta Law“, „Ernst & Young Baltic“, „EY Law“, „Grant Thornton Baltic“.

 Pasak laikinojo administratoriaus UAB „Finance Guru” įgalioto asmens Rimvydo Vaštako, didžiausios abejonės pradedant veiklą buvo ar griežtai laikantis tarptautinių sankcijų bei atsiribojus nuo su A. Melnichenko susijusių įmonių AB „Lifosa” sugebės veikti – savarankiškai pirkti žaliavas bei parduoti produkciją.

„Visgi per visus laikinojo administravimo metus AB „Lifosa” nesudarė nė vieno sandorio su sankcionuotais asmenimis susijusiomis įmonėmis, tačiau nepaisant to sugebėjo tiek tiesiogiai pirkti žaliavas, tiek realizuoti savo pagamintą produkciją, mokėti mokesčius valstybei, įmokas į socialinio draudimo fondą.

Administracijos ir darbuotojų nuopelnas

Įvertinus tai, kad laikinojo administratoriaus įgaliojimai buvo susiaurinti iki įmonės valdymo organų sprendimų išankstinės kontrolės, neabejotinai didžiausias nuopelnas dėl to, kad įmonė išsaugojo tiek darbuotojus, tiek veiklą, tenka AB „Lifosa” administracijai bei darbuotojams, kurie susidorojo su iš dalies naujais jiems iššūkiais išmokti dirbti visiškai savarankiškai.

Vykdydamas savo veiklą laikinasis administratorius taip pat aktyviai bendradarbiavo su LR Finansų ministerija, FNTT prie VRM, kitomis valstybės institucijomis, o taip pat su AB „Lifosa” profesinėmis sąjungomis.

Jam pavestas pareigas laikinasis administratorius vykdė principingai bei sąžiningai – per veiklos metus nei LR Finansų ministerija, nei FNTT nenustatė nė vieno atvejo, kad AB „Lifosa” būtų sudariusi sandorį, iš kurio naudos gautų sankcionuoti asmenys ar su jais susiję asmenys arba, kad sankcijos būtų apeitos vykdant pirkimus arba pardavimus nukrypstant nuo ekonominio naudingumo reikalavimų“, – teigė laikinojo administratoriaus įgaliotas asmuo Rimvydas Vaštakas.

Nepavykus sutrukdyti, tikėtinas dar didesnis spaudimas

Tiek A. Melnichenko, tiek „Eurochem Group AG” nesutinka nei su tarptautinių sankcijų taikymu A. Melnichenko, nei AB „Lifosa” – atitinkami sprendimai iki šiol ginčijami tiek ES, tiek nacionaliniuose teismuose. 

Buvęs AB „Lifosa” vadovas, dabartinis įmonės akcininko paskirtos valdybos narys Jonas Dastikas koncerno „Vikonda” valdomame vietiniame Kėdainių informaciniame portale nuolat kritikuoja ribojančių priemonių taikymą AB „Lifosa”.

Neatmestina, kad su sankcionuotais asmenimis susiję asmenys, per metus nepavykus planui panaikinti sankcijų taikymą, artimiausiu metu gali imtis didelio spaudimo Finansų ministerijai dėl naudos iš įmonės neleidžiančių tarptautinių sankcijų bei jų administravimo modelio, kad būtų pakeistas pats administravimo modelis arba bent administratorius, kurio principingas požiūris iki šiol neleido išvengti taikomų tarptautinių sankcijų realaus įgyvendinimo.

Pasak laikinojo administratoriaus, kad ir kiek dėl taikomų ribojimų ir naudos negavimo būtų nepatenkinti sankcionuotų asmenų naudos gavėjai ar su jais susiję asmenys, šiuo metu taikomas laikinojo administravimo modelis ir principingas jo įgyvendinimas – tai minimalios būtinos priemonės, kad tarptautinės sankcijos būtų realiai, o ne tariamai įgyvendintos.

Laikinasis administratorius iš anksto patikrina, ar įmonių sudarančių sandorius su „Lifosa” naudos gavėjai nesusiję su sankcionuotais asmenimis, o taip pat, kas irgi ypač svarbu, patikrina, ar produkcija nėra realizuojama arba žaliavos neperkamos už kainas, nenaudingai „Lifosai” besiskiriančias nuo rinkos kainų.

Nesant tokios kontrolės, ekonominė nauda galėtų būti nesunkiai perkelta į pvz. formaliai nesankcionuotas Azijos ar Artimųjų Rytų valstybių bendroves, kur tolesnis šių finansinių resursų kelias taptų tikėtinai neatsekamas.

Išlieka viešas interesas – tęsti „Lifosos” administravimą

Sutinkamai su LR tarptautinių sankcijų įstatymu, laikinasis administratorius skiriamas ne ilgesniam negu vienerių metų laikotarpiui. Išimtiniais atvejais laikinojo administratoriaus paskyrimo terminas finansų ministro sprendimu gali būti pratęsiamas.

Šiuo atveju, kadangi sankcijos per metus laiko panaikintos nebuvo ir tebėra taikomos, o priežastys dėl kurių viešo konkurso tvarka atrinktas laikinais administratorius buvo paskirtas (siekis išvengti neigiamų socialinių, ekonominių, ekologinių ar kitų svarbių pasekmių visuomenei ar valstybei) neišnyko, laikinojo administratoriaus vertinimu, egzistuoja viešas interesas toliau tęsti laikinąjį AB „Lifosa” administravimą laikotarpiui iki tarptautinės sankcijos galios.

Šaltinis ir nuotr.: BNS