Jau septintą kartą Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Jos vyks ir Kėdainiuose – numatyta daugiau nei 200 įvairių renginių, nemažai iš jų vyks virtualiai.

Šiemet Kėdainių krašto asmenybėms Mikalojui Katkui ‒ 170, o Mikalojui Daukšai ‒ 495, todėl Kėdainių rajono savivaldybė ir Lietuvių kalbos draugijos Kėdainių Mikalojaus Daukšos skyrius, padedant Kėdainių r. sav. Mikalojaus Daukšos viešajai bibliotekai, ketina surengti kelis renginius krašto kūrėjų metinių proga.

Kovo 18 dieną Kėdainių r. sav. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje, Vaikų ir jaunimo skyriuje, planuojamas Mikalojaus Katkaus 170-mečiui skirtas renginys. Paskaitą „Mikalojaus Katkaus „Balanos gadynės“ išliekamoji vertė“ skaitys Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė, o Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokiniai pristatys programą „Balanos gadynė“ jaunimo akimis“.

Bus paskelbti Gražiausių įmonių bei įstaigų pavadinimų konkurso nugalėtojai, pagerbti geriausių renginių, suorganizuotų Lietuvių kalbos dienoms, rengėjai.

Kitas Lietuvių kalbos draugijos Kėdainių M. Daukšos skyriaus rengiamas renginys, skirtas Mikalojaus Katkaus 170-mečiui, vyks Krakių kultūros centre balandžio 23 dieną. Prof. Jolanta Zabarskaitė skaitys paskaitą „Detektyvai M. Katkaus „Balanos gadynėje“.

Šio garbaus kraštiečio gimimo sukakčiai skirtų renginių rengs ir mokyklos.

Dar vienas didelis renginys, skirtas M. Daukšos 495 metų sukakčiai ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, vyks gegužės 6 dieną po M. Daukšos ąžuolu Babėnuose. Bus paskelbti Gražiausių įmonių bei įstaigų pavadinimų konkurso nugalėtojai, pagerbti geriausių renginių, suorganizuotų Lietuvių kalbos dienoms, rengėjai. Po iškilmingos dalies – susitikimas su Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir  skaitmeninių technologijų instituto mokslo darbuotojais Gediminu Navicku ir Linu Aidoku.

Šie metai paskelbti rašytojos Ievos Simonaitytės metais, tad renginiai bus organizuojami ir ta proga. 2022-ieji ‒ ir LDK visuomenės veikėjo, humanisto Pranciškaus Skorinos metai, taip pat sukanka 475 metai, kai buvo išleistas Mažvydo katekizmas. Šios progos Kėdainiuose taip pat bus pažymėtos renginiais.

Parengta pagal Kėdainių r. savivaldybės inf.

Panašios naujienos