Viename Kėdainių daugiabučių apsigyvenus net trims čigonų šeimoms, ši kaimynystė kitiems gyventojams tapo nepakenčiama. Žmonės skundžiasi keliamu triukšmu, naktimis leidžiama trankia muzika, jie turi nuolatos kuopti mėtomas šiukšles. O išsakius pretenzijas dėl nederamo elgesio, sulaukiama grasinimų padegti namus bei apipilti „mirusio žmogaus vandeniu“. Kėdainiečius baugina ir tai, jog vienas įsipykusių kaimynų – dėl prabangaus automobilio nužudytos Ievos Strazdauskaitės byloje vieno teisiamų čigonų artimas giminaitis.

Trys šeimos kaimynų gyvenimą pavertė chaosu

Buvusiame Kėdainių kariniame miestelyje, kur kadaise su šeimomis gyveno sovietų kariškiai, jau senokai pakito gyventojų kontingentas. Vieni kariškiai repatrijavo į plačiąją tėvynę, kiti – liko Kėdainiuose. Atsilaisvinus daliai butų, juos savo žinion perėmė vietos savivaldybė, galiausiai juos paversdama socialiniais būstais.

Nemaža šių būstų bei jų gyventojų koncentracija vienoje vietoje sukelia tam tikras, sunkokai beišsprendžiamas, problemas. Vieną jų su policijos pagalba bando spręsti neseniai įkurtas Kėdainių savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius.

Tai, kad kėdainiečių pretenzijos ne iš piršto laužtos, patvirtino ir Kėdainių rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Vytautas Andrulis. Jis minėjo čia lankęsis kartu su policijos pareigūnais bei atskleidė dar šiurpesnių detalių. Pasirodo, savitą gyvenimo būdą pamėgę čigonai kaimynus terorizuoja taip, kad žmones kausto baimė – jie nedrįsta skųstis.

Šios problemos esmė ta, jog vieno Žemaitės gatvės daugiabučio gyventojai piktinasi jau kuris laikas kenčiantys nuo chaoso, kurį sukuria net trijuose šio namo butuose apsigyvenusios čigonų šeimos. Tikslaus namo numerio neatskleidžiame saugodami mažamečių vaikų interesus, kurių tėvai minimi neigiamame kontekste.

Kantrybės taurę perpildė nevalyvumas ir triukšmas

„Daugiau negalime kentėti, todėl kreipėmės ir į rajono merą, ir į savivaldybę. Juk neteisinga, kai kelios čigonų šeimos tiesiog terorizuoja visus kitus kaimynus, nepaiso nei perspėjimų, nei prašymų netriukšmauti. Butuose ir girtaujama, ir narkotikai vartojami, o į perspėjimus reaguojama grasinimais“, – „Kėdainių mugei“ pasakojo į spaudą kreiptis nusprendusios vieno Žemaitės daugiabučio gyventojos.

Moterys tikino – daugiausia problemų kyla dėl temperamentingųjų kaimynų pomėgio visu garsu leisti muziką. Anot kėdainiečių, niekur nedirbantys jų kaimynai nepaiso, jog kitiems žmonėms būtina pailsėti – tranki muzika aidi ir po vidurnakčio.

Kita bėda daugiabutyje – nevalyvumas. Ant pašnekovių, visi be išimties šalia įsikūrusios tautinės mažumos atstovai gliaudo saulėgrąžas, o jų lukštus spjaudo kur papuola.

„Tik išvalai laiptinę, o ji vėl prišnerkšta. Ir maži jų vaikai saldainių popieriukus mėto, kiemas paverstas tikru šiukšlynu. Vakarais kieme – pilna automobilių, kurias čigonai be teisių važinėja. Jeigu jie skaityti nemoka, tai iš kur gaus teises“, – skundėsi primygtinai pavardžių neminėti prašiusios kėdainietės.

Po perspėjimų – grasinimai apipilti lavono vandeniu

Du butai iš trijų, kuriuose gyvena čigonų šeimos – vietos savivaldybei priklausantys socialiniai būstai. Ši aplinkybė nemenkai piktina savo problemas paviešinti nusprendusias moteris.

„Ar teisinga, jog savivaldybei šiuose butuose apgyvendinus elementarios tvarkos nesilaikančius žmones, dėl to turi kentėti visi kiti gyventojai?“ – retoriškai klausė kėdainietės.

Nemažai baimės moterims sukelia, jų teigimu, nuolatos girdimi kaimynų grasinimai. O jie sklinda, vos tik pareiškiamos pretenzijos dėl nederamo elgesio.

„Kartais grasina namus padegti, taip pat – apipilti mirusio žmogaus vandeniu. Net ir maži jų vaikai, mums, suaugusiems vidurinį pirštą praeidami rodo“, – piktinosi viena pašnekovių.

Pasiteiravus, ar buvo teisingai išgirsta, jog kaimynams grasinama juos apipilti mirusio žmogaus vandeniu, moteris patikino – šį grasinimą iš tiesų ne kartą girdėjusi. Tačiau pasiteiravus, kas tai per skystis, kurį neva turi čigonai, ji sakė nežinanti.

„Gal tai vanduo, kuris lieka plaunant negyvėlį?“ – svarstė čigonų kaimynystės neapsikenčianti kėdainietė.

Baimę kelia teisiamo merginos žudiko giminaitis

Jeigu šie grasinimai galbūt tik skamba kraupiai, tačiau yra sunkiai įgyvendinami, daugiabučio gyventojams pagrįstą baimę kelia kita aplinkybė. Vienas triukšmadarių ir lėbautojų – liūdnai pagarsėjusios Kėdainių čigonų giminės atstovas.

Turimais duomenimis, šis žmogus su draugais narkotines medžiagas vartoja ne tik savo bute. Rūkomų kanapių tvaikas veržiasi per balkoną ir langus, narkotikai vartojami ir laiptinėje.

Jo artimas giminaitis Leonas Bieliauskas kartu su savo pusbroliais šiuo metu teisiamas dėl visą Lietuvą sukrėtusio nusikaltimo – jaunos merginos Ievos Strazdauskaitės nužudymo.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad budelių auka ji tapo tik todėl, kad vairavo prabangų automobilį. O byloje, kuri šiuo metu nagrinėjama Kauno apygardos teisme, kėdainiečius piktinančio kaimyno artimas giminaitis – pagrindinis kaltinamasis.

Sprendimas priimtas – čigonus keldins iš socialinių būstų

Tai, kad kėdainiečių pretenzijos ne iš piršto laužtos, patvirtino ir Kėdainių rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Vytautas Andrulis. Jis minėjo čia lankęsis kartu su policijos pareigūnais bei atskleidė dar šiurpesnių detalių. Pasirodo, savitą gyvenimo būdą pamėgę čigonai kaimynus terorizuoja taip, kad žmones kausto baimė – jie nedrįsta skųstis.
„Problema ta, jog ne visada policija kviečiama, kai vyksta negeri dalykai, žmonės bijo susidorojimo“, – pripažino valdininkas.

Pasak V. Andrulio, iš trijų čigonų šeimų, dvi gyvena savivaldybei priklausančiuose butuose, o viena – privačiame. Būtent šiame, privačiame bute kyla dauguma problemų, dėl kurių skundžiasi namo gyventojai.
„Ten renkasi kompanijos, vartojami ir alkoholiniai gėrimai, ir narkotinės medžiagos. Apie tai mes raštu informavome policiją, nes tai, kas vyksta privačiame bute, ne savivaldybės, bet policijos kompetencijoje“, – sakė savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas V. Andrulis.

Jis neneigė – nemažai problemų kelia ir dviejuose savivaldybei priklausančiuose būstuose apsigyvenę nuomininkai. Šiuos būstus administruojanti bendrovė „Kėdainių butai“ artimiausiu metu ketina imtis teisinių veiksmų, o kaimynams ramybės neduodančius čigonus planuojama iškeldinti.

„Dėl viename būste gyvenančio nuomininko iškeldinimo ruošiami dokumentai teismui. Tačiau kitame būste gyvena moteris su mažamečiais vaikais. Jai gražiuoju siūlome persikelti į kitoje miesto vietoje esantį socialinį būstą, nes vargu ar teismas patenkins prašymą ją iškeldinti“, – akcentavo Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.

Užsikišus kanalizacijai, išmatas pylę per daugiabučio langą

Tai ne pirmas atvejis, kai neapsikentę pragaru virtusio gyvenimo kėdainiečiai stoja į kovą su socialiniuose būstuose apsigyvenusiais veikėjais. Prieš metus gana plačiai nuskambėjo istorija apie savo išmatas per langą pilsčiusį kėdainietį.

Socialiniame būste gyvenęs, tačiau kviesti tarnybų, kad šios sutvarkytų užsikišusią kanalizaciją, nesivarginęs veikėjas kaimynų gyvenimą pavertė išties nepakenčiamu. Dėl lauke per karščius tvyrojusios išmatų smarvės daugiabučio gyventojai negalėdavo atsidaryti langų, dvokas įsigerdavo į balkonuose džiovintus skalbinius.

Kaimynai pasakojo, jog kelis kartus tik atsitiktinumo dėka pavykę išvengti agresyvaus kėdainiečių keršto – jis taikėsi savo išmatomis apipilti jo elgesiu besipiktinusius žmones.

Teismas stojo kaimynų pusėn

Sulaukus ne vieno gyventojo skundo dėl nepakeliamo dvoko ir protu nesuvokiamo kaimyno elgesio, socialinius būstus administruojanti bendrovė „Kėdainių butai“ kreipėsi į teismą. Prašyta leisti iškeldinti nevalyvąjį nuomininką, jam nesuteikiant kito būsto.

Bylos nagrinėjimo metu buvo apklaustas ne tik šios istorijos „herojus“, bet ir jo elgesio įkaitais tapę kaimynai.

„Nustatyta, kad atsakovo elgesys yra netinkamas, sudarantis neįmanomas sąlygas kitiems greta gyventi. Konstatuotina, kad nuomininko elgesys yra ilgą laiką besitęsianti ir nuolatinė namo gyventojų problema“, – išnagrinėjęs bylą, konstatavo Kauno apylinkės teismas.

Sprendimą iškeldinti išmatų pilstytoją iš socialinio būsto priėmęs teismas vienareikšmiai stojo jo kaimynų pusėn. Tai akcentuota ir priimtoje nutartyje.

„Atsakovo iškeldinimas iš būsto šiuo atveju yra proporcinga nustatytiems pažeidimams priemonė, juolab kad turi būti ginami ir kitų namo gyventojų teisės ir teisėti interesai, kuriuos kitokiu būdu apginti iš esmės nėra jokių alternatyvių galimybių. Suabsoliutinus atsakovo teisę į butą, jam pačiam nededant jokių pastangų, nepateisinamai būtų ignoruojamos namo gyventojų teisės, taptų bevertėmis bendro gyvenimo taisyklės“, – išnagrinėjęs neeilinę bylą konstatavo teismas.

Iš socialinio būsto iškraustoma ir už netinkamą elgesį

Socialinių būstų nuomos sutartys nutraukiamos ne vien dėl susikaupusių įsiskolinimų. Civiliniame kodekse numatyti ir kiti pagrindai.

Viena jų – jeigu dėl nuomininko elgesio šalia gyvenantiems kaimynams atsirado ilgalaikės neigiamos pasekmės, socialinio būsto gyventojo elgesys sudaro neįmanomas sąlygas gyventi kitiems namo gyventojams.