Liaudies gatvės gyventojai po rajono valdančiųjų priimto sprendimo tapo situacijos įkaitais – taip ir liko neaišku, koks likimas laukia šioje gatvėje esančio žemės sklypo. Gyventojų problemos prasidėjo po to, kai čia verslininkai ketino statyti automobilių plovyklą ir administracinį pastatą.

Gyventojai tam prieštaravo, o kėdainiečiams padėti ėmėsi tarybos nariai. Dar vasarą vykusiame posėdyje nubalsuota už tai, kad būtų nustatytos atitinkamos ribos ir panašaus tipo statiniai negalėtų įsikurti per arti gyvenamųjų namų. Šis sprendimas užkirto kelią plovyklai, o tuomet žemės sklypą jau anksčiau įsigiję verslininkai kreipėsi į savivaldybę ir pasiūlė jį iš jų įsigyti.

Kaip buvo teigiama, verslininkai žemės sklypą įsigijo gavę žodinį savivaldybės patvirtinimą, kad čia plovykla galės būti, tačiau kas jiems tą pažadėjo – tarybos nariams nepavyko išsiaiškinti. Be to, perkant sklypą teisinių kliūčių čia įrengti plovyklą nebuvo – jos atsirado jau vėliau.

Pasiūlymas visuomenės reikmėms nupirkti iš verslininkų šį sklypą kiek seniau buvo nuskambėjęs iš tarybos narių, o dėl to apsidžiaugę gyventojai ėmė svarstyti, ką norėtų turėti kaimynystėje vietoje plovyklos.

„Pasiūlykime kitų vietų verslui iš to, ką galime pasiūlyti“, – teigė S. Grinkevičius.

Pateikė pasiūlymą, jog sklypas nebūtų perkamas

Sklypo Liaudies gatvėje savininkai – bendrovė „Plaunu“ – kreipėsi į savivaldybę siūlydami iš jų perpirkti minėtą sklypą. Siūloma kaina buvo 98 tūkst. eurų plius PVM. Tokiam sprendimui turėjo pritarti rajono taryba.

Tačiau Kėdainių rajono savivaldybės administracija tvirtinti tarybai pateikė sprendimą – nepirkti iš UAB „Plaunu“ Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybėn 0,3916 ha kitos paskirties žemės sklypo, esančio Kėdainių m., Liaudies g. 17.

Siūloma kaina už šį sklypą buvo 98 tūkst. eurų plius PVM.

Sprendimo projektas nepirkti sklypo Liaudies gatvėje pagrįstas darbo grupės pasiūlymu. Iš savivaldybės administracijos darbuotojų sudaryta darbo grupė (administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintautas Muznikas, vyriausias architektas Rytis Vieštautas, Statybos ir turto skyriaus vedėja Audronė Naujalienė) nusprendė, kad Liaudies gatvės gyventojams nereikia nei naujos želdynų erdvės, nei naujos vaikų žaidimo erdvės, nei automobilių parkavimo aikštelės, skirtos gyventojų poreikiams, nei sporto objekto ar gyvenamojo namo, kurie galėtų atsirasti nupirktame sklype.

Siūlymą nepirkti sklypo savivaldybės Statybos ir turto skyriaus vedėja A. Naujalienė pagrindė taip: „Svarbu pažymėti, kad savivaldybė mieste, taip pat ir kitose vietose, turi pakankamai laisvos valstybinės žemės, kurioje suformavusi žemės sklypus gali juos panaudoti savivaldybės funkcijoms vykdyti, reikalingų objektų įrengimui. Siekiant, kad savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas būtų naudojami vadovaujantis ekonomiškumo ir racionalumo principais, pirkti siūlomą žemės sklypą netikslinga.“

Anot V. Pikelio, alternatyvaus sklypo pasiūlymas būtų vienas iš taikaus susitarimo variantų.

Pasipriešino opozicija

Savivaldybės taryboje sprendimui nepirkti sklypo visuomenės reikmėms pasipriešino opozicija.

Opozicinės frakcijos savivaldybės taryboje „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ seniūnas, praėjusios kadencijos meras Saulius Grinkevčius sakė suprantantis, kad verslininkams buvo pažadėta, jog savivaldybė sklypą pirks. Paskui buvo kalbėta, kad netgi jei savivaldybė rastų ir pasiūlytų kitą sklypą, tinkantį plovyklai įrengti, verslininkai tada atsisakytų sklypo Liaudies gatvėje.

Pasak S. Grinkevičiaus, savivaldybė turi teisę ir galimybes pasiūlyti įvairius sklypus potencialiems investuotojams.

Savivaldybės taryboje sprendimui nepirkti sklypo visuomenės reikmėms pasipriešino opozicija.

„Ar buvo išnaudota ta galimybė? Ar buvo paieškota sklypų? – į savivaldybės statybos ir turto skyriaus vedėją A. Naujalienę kreipėsi S. Grinkevičius. – Ir kaip jūs įsivaizduojate, kad toliau viskas vyks, jei bus priimtas sprendimas nepirkti?“

A. Naujalienė teigė, kad savivaldybė neturi nuosavos žemės ir turto mainai yra negalimi. Tačiau, pasak jos, jei investuotojas kalbėtųsi su savivaldybe ir klaustų dėl laisvų žemės sklypų ar jų suformavimo kitoje vietoje, tuomet savivaldybės administracija tuos dalykus svarstytų.

„Savivaldybės turtą ir lėšas valdo savivaldybės taryba. Ji apsisprendžia ir pasako, ką administracija turi daryti“, – sakė A. Naujalienė.

V. Tamulis: nepirkti

„Mūsų priimtas sprendimas buvo toks, kad ten negalima statyti plovyklos. Verslininkai šiame sklype turi galimybę statyti gyvenamąjį namą ar administracinį pastatą, jiems nėra visiškai užkirstas kelias. Nutarę nepirkti sklypo, mes jų veiklos nestabdome“, – tikino meras Valentinas Tamulis.

„Kodėl tada mes turime įsipareigoti nupirkti tą sklypą? – klausė meras V. Tamulis.

„Kodėl tada mes turime įsipareigoti nupirkti tą sklypą? – klausė meras, jau pamiršęs apie gyventojų lūkesčius. – Pažiūrėkime, kiek kvartalų laukia, kad mes juos tvarkytume, o Liaudies kvartalas yra sutvarkytas.

Įsivaizduokime, kad perkame privatų sklypą vien dėl to, kad jį nusipirktume. Kviečiu balsuoti už parengtą sprendimo projektą – nepirkti“. 

Nebuvo susėsta prie derybų stalo

Tarybos narys Virmantas Pikelis kolegoms priminė, kad ankstesniame tarybos posėdyje UAB „Plaunu“ atstovas patikino – jei nebus leista statyti plovyklos, vien tik administracinio pastato jie nestatys. Verslininkų teigimu, plovyklos generuojamos pajamos jiems būtų leidusios statyti kitą pastatą.

„Mes dabar bandome save apgaudinėti, kad jie tame sklype užsiimtų kita veikla, kai mums jau buvo aiškiai pasakyta, kad jie to nedarys, – valdantiesiems priminė opozicinės liberalų frakcijos atstovas. – Situacija su verslininkais neišspręsta, nebuvo susėsta prie derybų stalo ir nežinome, kaip jie toliau elgtųsi, ką toliau vystytų. Mes dabar tik spėliojame.“

Anot V. Pikelio, alternatyvaus sklypo pasiūlymas būtų vienas iš taikaus susitarimo variantų. „Mano manymu, šiandien nereikėtų skubėti priimti tokio drastiško sprendimo (nepirkti sklypo – red. past.)“, – siūlė tarybos narys.

N. Naujokienė: sklypo nepirkti, sprendimą atšaukti

Nijolė Naujokienė agitavo nepirkti iš verslininkų sklypo. Ji priminė, jog Liaudies gatvės gyventojai kažkada nenorėję ir to, kad šioje vietoje būtų statoma parduotuvė.

Valdančiųjų lyderė pasiūlė atšaukti ir tarybos sprendimą, kuris apribojo automobilių plovyklos atsiradimą tarp gyvenamųjų namų.

Sprendimo projektas nepirkti sklypo pagrįstas darbo grupės pasiūlymu, kuri nusprendė, kad Liaudies gatvės gyventojams nereikia nei naujos želdynų erdvės, nei naujos vaikų žaidimo erdvės.

„Toliau matau arba atšaukti šitą mūsų sprendimą, kurį anksčiau priėmėme, arba, jei jis liks galioti, galbūt verslininkai eis teisminiu keliu. O šiandien aš kito kelio nematau, kaip tik pritarti parengtam sprendimo projektui“, – ragino N. Naujokienė.

Pasiūlė išeitį

„Savivaldybės administracija turėtų pasikviesti tuos verslininkus, pasižiūrėti jau suformuotus, o jei nesuformuoti – tai suformuoti – laisvus žemės sklypus ir pasiūlyti jiems kaip kompensaciją dėl nepateisintų lūkesčių, – išeitį iš susidariusios padėties pasiūlė S. Grinkevičius. – Savivaldybei tai nekainuotų jokių pinigų, o verslininkai gautų naudą, kurios tikėjosi įsigydami sklypą Liaudies gatvėje“.

Pasak S. Grinkevičiaus, situacija lieka pakankamai sudėtinga, nežinia, koks būtų teismo sprendimas jei verslininkai kreiptųsi į teismą, todėl siūlė atidėti sprendimo priėmimą.

„Pasiūlykime kitų vietų verslui iš to, ką galime pasiūlyti. Šiandien priimdami sprendimą sudeginame visus tiltus ir tampame priklausomi nuo verslininkų malonės – kreipsis jie į teismą, ar ne.

Jei bus priimtas sprendimas, kuris yra paruoštas, aš, kaip į tokią situaciją patekęs verslininkas, tikrai paduočiau savivaldybę į teismą“, – kalbėjo S. Grinkevičius.

Gyventojai vėl – nežinioje

Valdantieji S. Grinkevičiaus pasiūlymui sprendimo priėmimą atidėti nepritarė, bet patvirtino sprendimą nepirkti iš UAB „Plaunu“ sklypo Liaudies g. 17.

Gyventojus nežinioje paliko šių tarybos narių sprendimas: Alvydo Ardavičiaus, Pauliaus Aukštikalnio, Editos Bodendorfės, Rimanto Diliūno, Indrės Fiodorovos, Romualdo Gailiūno, Alfredo Hofmano, Dangiro Kačinsko, Gitanos Kaupienės, Rimos Kikilienės, N. Naujokienės, Rimos Radavičienės, Jono Talmanto, V. Tamulio ir Vygando Vanago.

Savivaldybės tarybos sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui.

„Kaip mes dabar atrodome prieš Liaudies gatvės gyventojus? – į kolegas tarybos narius kreipėsi S. Grinkevičius. – Jų lūkesčiai jau buvo lyg ir išpildyti, jie jau ramiai gyveno, įsitikinę, kad nebus automobilių plovyklos teršalų ir triukšmo po jų langais. Dabar jie vėl – neaiškioje situacijoje. Ir kas bus jei teismas priims savivaldybei nepalankius sprendimus?“

R. Valionio nuotraukos