Bažnyčios vadovai, kaip visi kiti piliečiai, metams pasibaigus, suskaičiuoja nuveiktus darbus, suteiktas paslaugas ir į viską pažvelgia skaičiais.

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos bažnyčios kunigai skatina kraštiečius nepasiduoti bažnytiniam turizmui ir visus dvasinius reikalus tvarkyti savojoje parapijoje.

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos bažnyčios kunigai skatina kraštiečius nepasiduoti bažnytiniam turizmui ir visus dvasinius reikalus tvarkyti savojoje parapijoje.

Kėdainių dekanato Švento Juozapo parapija viena didžiausių rajone. Iš maždaug 17 tūkstančių parapijos katalikų aktyviais bažnyčios lankytojais save vadina apie 8000 miestelėnų.
Įvairias bažnytines paslaugas tikintiesiems teikia keturi kunigai – Aleksandras Počiulpis, Virgilijus Rutkūnas, Vincas Kudirka ir Gintaras Pūras.

Metai turtingi darbais
Pasak Šv. Juozapo parapijos klebono G. Pūro, praėjusieji metai šioje parapijoje buvo gana ramūs: „Dirbome įprastus darbus. Jokių didesnių remontų ar pertvarkų neturėjome. Galiu tik konstatuoti, kad per 2014 metus pakrikštijome 215 vaikų, pirmosios Komunijos sakramentui paruošėme arti šimto vaikų, sutvirtinimo sakramentą padėjome gauti 37 jaunuoliams, sutuokėme 49 poras, namuose aplankėme 76 ligonius ir Anapilin palydėjome 372 mirusiuosius.“

Skolas pakeitė pelnas
Kalbėdamas apie finansinę situaciją parapijos klebonas sakė, kad metus pradėję su bemaž keturių tūkstančių litų skola, juos užbaigė sukaupę apie 30 tūkstančių litų. „Surinktų lėšų pakako ir kunigų, ir personalo išlaidoms, ir vykdytiems smulkiems aplinkos pagerinimo darbams. Pernai gavome per 300 tūkstančių litų pajamų. Bemaž pusę jų sudarė rinkliavos, dalį – aukos, 2 proc. pajamų parama, lėšos už žvakučių ir įvairios religinės literatūros pardavimą. Tačiau nereiškia, kad mes neturėjome išlaidų. Jos pernai siekė beveik 270 tūkstančių litų. Teko išlaikyti ne tik dvasininkus, bet ir kitą personalą. Nemažai išlaidų tenka pastatų priežiūrai, šiek tiek remontavome bažnyčią, dar mokėjome draudimo įmokas. Be to, kaip ir kasmet, parėmėme Kauno kunigų seminariją“, – parapijos finansus paviešino kunigas.

Parapijiečiams paslaugos pigesnės
G. Pūras įvardijo ir naujuosius bažnytinių paslaugų įkainius pasikeitus valiutai Lietuvoje. Švento Juozapo parapijos pastoracinei tarybai pritarus nuspręsta, kad už santuoką nuo šių metų teks bažnyčiai paaukoti 100 eurų, krikštas atsieis – 20 eurų, parapijiečių laidotuvės – 60 eurų, ne parapijos gyventojo palydėjimas į amžino poilsio vietą kiek brangesnis – 80 eurų.
Už atskiras šventąsias mišias teks sumokėti 15 eurų ir jos bus aukojamos darbo dieną.
G. Pūras, prisijungdamas prie Kauno arkivyskupijos vadovų nuomonės, ragina kėdainiečius mažiau migruoti tarp parapijų ir visus bažnytinius reikalus tvarkyti savojoje bažnyčioje: „Labai gaila, kad kai kuriems asmenims labiau už dvasinius dalykus rūpi bažnyčios grožis ar kunigo populiarumas. Bažnytinis turizmas nėra geras reiškinys. Mes rekomenduojame visus sakramentus gauti ten, kur gyvenama.“

Kviečia pasiruošti paskutinei kelionei
Šv. Juozapo parapijos klebonas paragino kėdainiečius būti drąsius kviečiant kunigus aplankyti ligonius. Anot dvasininko, kunigo atvykimas pas ligonį tikrai nereiškia artimos mirties ir žmogaus nurašymo. „Mes tik norime padėti žmonėms pasiruošti paskutinei kelionei. Gaila, kad nemažai mirusiųjų pas Dievą iškeliauja be ligonių sakramento. Mes mielai lankome visus, kurie tik pareiškia norą. Už tokį vizitą nėra imami jokie mokesčiai. Tik prašome, kad kunigas būtų sutinkamas ir artimieji pabūtų kartu su ligoniu vizito metu. Ligonio sakramentas yra teikiamas visiems pakrikštytiems asmenims“, – sakė kunigas G. Pūras.

Panašios naujienos