Kovo 1 d. – balandžio 29 d. galima teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Tai pirmasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta 36 101 998 eurų suma.

Paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių – parama augalininkystės sektoriui nenumatyta. Kiekvienam iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių skirtas atskiras biudžetas: pieninei galvijininkystei skirta 19 408 690 eurų, mėsinei gyvulininkystei, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę, skirta 1 055 128 eurai, kiaulininkystei – 6 200 000 eurų, paukštininkystei, įskaitant kiaušinių gamybą, skirta 5 725 000 eurų, sodininkystei, daržininkystei, uogininkysei – 3 713 181 eurų.

Bus sudaromos atskiros kiekvieno remiamo specializuoto sektoriaus paraiškų pirmumo eilės. Valdos specializacija nustatoma:

  • tuo atveju, kai pateiktame projekte nenumatoma keisti valdos specializacijos, specializuotu žemės ūkio sektoriumi laikomas tas, iš kurio pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų;
  • tuo atveju, kai pateiktame projekte numatoma keisti valdos specializaciją arba kurio valda nėra specializuota, kaip nustatyta aukščiau nurodytame punkte, specializuotu žemės ūkio sektoriumi laikomas tas žemės ūkio sektorius, į kurį pareiškėjas numato investuoti ir visos projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu.

Projekto investicijos, kurios yra susijusios ne tik su konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu, paramos lėšomis nefinansuojamos. Kai pateiktame projekte numatoma keisti valdos specializaciją į daržininkystę, tinkamos finansuoti gali būti tos investicijos, kurios susijusios tik su šviežių daržovių gamyba arba perdirbimu, – nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės nelaikomos šviežiomis daržovėmis, investicijos jų gamybai ar perdirbimui nefinansuojamos.

Agroeta.lt inf.

Panašios naujienos