Kėdainių rajono savivaldybė kviečia iki birželio 30 d. siūlyti pretendentus Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijai gauti. Pretendentus Premijai gauti gali pristatyti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys.

Kėdainių rajono savivaldybės 2011 m. įsteigta Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premija skiriama už pastarųjų 5 metų veiklą ir kūrybą.

Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premija skiriama už:
1. Kėdainių krašto istorijos tyrinėjimą bei jos populiarinimą visuomenėje, mokslinėje literatūroje bei žiniasklaidoje;
2. Kėdainių krašto etninės kultūros, kultūros paveldo istorinės ir tiriamosios medžiagos kaupimą, informacinę sklaidą visuomenėje, mokslinėje literatūroje bei žiniasklaidoje;
3. profesionalių kūrėjų/autorių grožinės literatūros ar eseistikos kūrinius (knygas), humanitarinius kūrinius, skirtus Česlovo Milošo kūrybai, ir jo kūrybos vertimus;
4. vaizduojamojo meno bei muzikos kūrinius, sukurtus ir viešai pristatytus Česlovo Milošo kūrinių motyvais ar paremtus kūrybos/filosofijos idėjomis, parengtas autorines parodas, skirtas jo kūrybai ar asmenybei, Kėdainių kraštui;
5. straipsnių ciklą, pristatantį Kėdainių miesto ir/ar rajono kultūros, paveldo išsaugojimo, švietimo bei kitų sričių pasiekimus Lietuvos ar užsienio spaudoje;
6. nuopelnus, tyrinėjant Lietuvos ir kitų istorinės Abiejų Tautų Respublikos šalių (Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos) istoriją, plėtojant santykius ir bendradarbiavimą.

Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos konkurso nuostatai

Raštas-rekomendacija, pristatantis pretendentą, pateikiamas tiesiogiai ar siunčiami paštu Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 101 kab.) iki birželio 30 d. Siunčiant raštą paštu, ant voko turi būti užrašyta: Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos konkursas.

Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos laureatai:

2011 m. – Algirdas Juknevičius;
2016 m. – Vaida Kamuntavičienė, Laima Šinkūnaitė;
2019 m. – Vytas Dekšnys;
2021 m. – Giedrė Kadžiulytė;
2023 m. – Margarita Matulytė.

Kėdainių r. savivaldybės inf.

(„K. m.” archyvo nuotr.)