Kėdainių krašto literatai jau dešimtą kartą dalyvavo Igno Viržinto atminimui skirtoje respublikinėje šventėje „Prozos aruodai“.

Kėdainių krašto literatų išvyką į Budraičius inicijavusi Leokadija Mockienė patenkinta – krašto literatai pelnė ne vieną diplomą ir prizą.

Kėdainių krašto literatų išvyką į Budraičius inicijavusi Leokadija Mockienė patenkinta – krašto literatai pelnė ne vieną diplomą ir prizą.

Ignas Viržintas – švie­tėjas, pedagogas, muziejininkas, Žemaitės ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytojos, poetės, vertėjos Reginos Biržinytės premijų laureatas, kaimo rašytojų sąjungos narys.
Išpuoštoje Budraičių žemės ūkio mokyklos (Kelmės raj.) salėje dėmesį traukė ant didžiulio stalo išdės­tyti albumai, kuriuose – nuotraukų, laikraš­čių iškarpų, atvirukų rinkiniai apie Tytuvėnų kraštą ir Igną Viržintą.
Į Budraičius sulėkė kūrybinės mūzos iš įvairių Lietuvos kampelių, bet daugiausia – iš Žemaitijos. Savo kūrinius skaitė Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Kuršėnų, Molėtų, Rietavo, Šventosios, Tytuvėnų, Varnių literatai.
Itin malonu pranešti, kad renginio laureate už kūrinį „Geltonas laiškas“ buvo pripažinta Kėdainių krašto literatų ir menininkų sambūrio „Vaivorykštės tiltai“ vadovė Alma Jociuvienė.
Antrąją vietą pelnė taip pat kėdainiškė – gydytoja Rima Petrilevičienė. O mūsų kraštietė menininkė ir literatė Leokadija Mockienė pelnė prizą ne tik už romantišką savo kūrybą, bet ir už skatinimą dalyvauti šiame konkurse.

Kėdainių krašto literatų ir menininkų sambūrio „Vaivorykštės tiltai“ vadovė Alma Jociuvienė už kūrinį „Geltonas laiškas“ pripažinta renginio laureate.

Kėdainių krašto literatų ir menininkų sambūrio „Vaivorykštės tiltai“ vadovė Alma Jociuvienė už kūrinį „Geltonas laiškas“ pripažinta renginio laureate.

Paskatinamuosius prizus pelnė Kėdainių literatai Kazys Daniūnas, Eugenija Kranauskienė, Danutė Makelienė, Jadvyga Petrusevičienė, Rita Sakalauskienė, Aida Tichonova.
Geriausių kūrinių autoriai pagerbti apdovanojimais, skambėjo muzika, moterų ansamblio „Raskila“ dainos.
Po koncerto buvo skaitomos ištraukos iš prizines vietas pelniusių literatų kūrinių. Budraičių bendruomenės klubo „Austėja“ nariai atskirai pagerbė mokytojus, kurių ug­dytiniai tapo literatais.
Šventės dalyviai gavo dovanų knygą „Prozos aruodai“, kurion sudėti pernai konkurse dalyvavusių literatų kūriniai. Jos leidimą finansavo Kelmės rajono savivaldybė.
Smalsesnieji apžiūrėjo paties Igno Viržinto pasistatytą klėtelę, profesinio rengimo centre įkurtą etnografinį muziejų.
Renginį vedė bibliotekininkė Dalia Galbuogienė ir „Austėjos“ literatų bei tautodailininkų klubo vadovė Justina Viržintienė. Jame dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narė Alma Monkauskaitė, Kelmės rajono savivaldybės vicemeras Izidorius Šimkus, šio miesto Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė.
Kėdainių krašto literatai už suteiktą galimybę dalyvauti renginyje nuoširdžiai dėkoja rajono savivaldybės merui Sauliui Grinkevičiui ir bendrovei „Lifosa“.
Parengta pagal Jadvygos Petrusevičienės laišką

Panašios naujienos