2022–2023 mokslo metais devyniuose regionuose trylikoje ugdymo įstaigų įsteigtos „KTU klasės“. Viena iš jų – Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje. „KTU klasės“ šviesiojoje gimnazijoje vadovė Asta Jakštienė.

Šiandien šviesiosios gimnazistai, dalyvaudami nuotolinėje paskaitoje „Dirbtinio intelekto svarba“, ieškojo atsakymų į klausimus moterys ar vyrai palankiau vertina robotus, ar robotai gali kelti grėsmę žmogui? Kokių iššūkių kils žmonijai naudojant superintelektą?

Paskaitą skaitė KTU Dirbtinio intelekto centro vadovė prof. dr. Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė. Profesorė pabrėžė, kad dirbtinis intelektas labai svarbus skaitmenizacijos eroje. Taip pat profesorė aptarė dirbtinio intelekto tipus, demonstravo, kaip veikia dirbtinio intelekto metodai.

Gimnazistai sužinojo, kokios kompetencijos reikalingos dirbtinio intelekto specialistui, koks šios srities specialistų poreikis, kokiose srityse galima dirbti. Paskaitos metu svarstytos ir etinės problemos, kylančios naudojant dirbtinį intelektą.

„KTU klasės“ gimnazistai ne tik išklausė teorinę medžiagą, bet turės atlikti ir praktines užduotis. Ši paskaita – įvadas į paskaitų ir praktinių veiklų ciklą apie dirbtinį intelektą, skirtą „KTU klasės“ gimnazistams ir mokytojams.

Pirmoji paskaita įvyko Kėdainiuose

Rugsėjį KTU atstovai svečiavosi Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje ir įvyko pirmasis „KTU klasės” mokinių praktinis užsiėmimas. Gimnazistai klausėsi KTU Cheminės technologijos fakulteto dekano prof. Kęstučio Baltakio paskaitos „Įrankiai analitiniam mąstymui ugdyti: reikšminiai skaitmenys, paklaida”, atliko praktines užduotis: keitė matematinius, fizikinius, cheminius matavimo vienetus į didesnius ir mažesnius, iš vienos pagrindinės formulės išsivedė naujas, skaičiavimų atsakymus pateikė standartine skaičiaus išraiška. Savo darbus mokiniai įkėlė į virtualaus mokymosi aplinką Moodle.

Tikslas – sustiprintos žinios

Pagrindinis „KTU klasių“ tikslas – suteikti mokiniams kompleksines, sustiprintas gamtos ir tiksliųjų mokslų, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, informacinių technologijų žinias bendradarbiaujant gimnazijai ir universitetui.

Balandžio 8 dieną Kaune, KTU multifunkciniame centre,  įvyko pirmasis visų ugdymo įstaigų-partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos bendros projekto gairės ir veiklų planas.

Klasių formavimo principus nustato mokyklos

„KTU klasės“ vardas suteikiamas pirmai gimnazijos klasei remiantis KTU ir gimnazijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi. Partnerių susitikime nutarta, jog klasės komplektavimo principus ir kriterijus nustato pati ugdymo įstaiga, nes kiekvienos mokyklos strategija bei veiklos skiriasi dėl regionų specifikos.

„Universitetas neįsitraukia į klasių formavimą, nes tai išskirtinai kiekvienos mokyklos sprendimas. Pateikiame tik rekomendacijas, kokius gabumus ir pasiekimus turintys mokiniai turėtų į ją patekti. Tiesa, atsižvelgiant į universiteto prioritetines veiklas, akivaizdu, jog mokiniai turėtų domėtis gamtos mokslais, nes būtent šios žinios bus stiprinamos „KTU klasėse“, – pirmame susitikime kalbėjo projektą koordinuojantis KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys.

Jau dabar mokiniai, pildydami prašymus mokytis gimnazijoje, gali pareikšti norą patekti į „KTU klasę“, rašydami motyvacinį laišką.

Gimnazijų, kurios įsteigtos „KTU klasės” vadovai su projekto koordinatoriumi KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanu prof. K. Baltakiu. Šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė nuotraukoje – aštunta iš kairės. (Šviesiosios gimnazijos nuotr.)

Pristatytas metinis veiklų planas

Beveik metus laiko brandintas projektas „KTU klasės“ kelia daug iššūkių tiek pačioms ugdymo įstaigoms, tiek universitetui, todėl buvo labai svarbu išsigryninti veiklas.

„Daug diskutavome su visais partneriais apie jų mokinių poreikius ir universiteto galimybes. Sutarėme, jog labai svarbu atverti infrastruktūrą ir stiprinti praktinius įgūdžius laboratorijose, taip pat sudaryti galimybę klausytis aktualių mokslininkų paskaitų tiek KTU, tiek pasikvietus lektorius į ugdymo įstaigą. Pagal poreikį, „KTU klasės“ mokiniai galės rengti brandos darbus universitete. Jiems bus skiriamas darbų vadovas-konsultantas, kuris pasidalins temą atitinkančia moksline literatūra bei padės suplanuoti ir atlikti tiriamuosius darbus laboratorijose,“ – kalbėjo prof. Kęstutis Baltakys.

Sudarytas planas išties intensyvus, tačiau kiekviena ugdymo įstaiga galės rinktis, kokių ir kiek veiklų pageidauja, taip pat kokia forma veiklos bus vykdomos – kontaktine KTU arba ugdymo įstaigoje, nuotoline arba mišria.

Parengta pagal Šviesiosios gimnazijos informaciją

Titulinė nuotrauka: Gimnazistai nuotolinėje KTU paskaitoje. (Šviesiosios gimnazijos nuotr.)