Gana dažnai tenka išgirsti nusivylimų politikais, tačiau kiekvienoje taisyklėje pasitaiko išimčių. Gavusios pakvietimą atvykti į centrinę biblioteką bei susitikti su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku, kultūros mecenatu Ramūnu Karbauskiu rajono bibliotekininkės gana skeptiškai į jį pažiūrėjo. Tačiau po valandos susitikimo su šiuo žmogumi beveik visos skirstėsi geros nuotaikos.

Politikas ir kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis Kėdainių bibliotekoms padovanojo per pusantro tūkstančio vaikiškų knygelių.

Politikas ir kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis Kėdainių bibliotekoms padovanojo per pusantro tūkstančio vaikiškų knygelių.

Kuo R. Karbauskis pakerėjo moterišką auditoriją? Tam pasirodo didelių pastangų nereikėjo: vyriškis ne tik įteikė bibliotekininkėms jų itin branginamų dovanų – vaikiškų knygelių, bet ir papasakojo, kodėl remia kultūrinius projektus.

Permainų raktas – vaikai
„Negaliu klausytis skundų, kaip viskas blogai, kaip valdžia nepadeda geriau gyventi. Tokiais atvejais tik paklausiu, o ką pats padarei, kad situacija pasikeistų? Neretai atsakymo nebūna. O aš supratau ir patikrinau paprastą tiesą – blogybes rauti reikia nuo mažų dienų, todėl neatsitiktinai remiu daugybę įvairių projektų vaikams ir jaunimui. Jei norite gyventi švarioje aplinkoje, šiukšles rinkti pakvieskite vaikus. Jie tai padarys puikiai, o vėliau ir tėvus sudrausmins, kad nenumestų ne vietoje nuorūkos ar banano žievės. Be to, šventai tikiu, kad kultūra gali labai daug ką pakeisti kiekvieno žmogaus gyvenime. Mūsų Naisių kaimo bendruomenė įrodė, kad kultūrai neabejingi žmonės gali gyventi gerai ir laimingai. Naisiečiai turi gilias literatūrines ir teatro tradicijas, jomis džiaugiasi patys ir dalijasi su kitais. Atvažiuokite patys į Naisius ir pamatysite, jog galima gyventi tvarkingai, draugiškai, blaiviai ir prasmingai“, – sakė R. Karbauskis.

R. Karbauskio mecenavimo idėjos nesvetimos ir Kėdainių rajono merui Sauliui Grinkevičiui, kuris taip pat ne kartą yra dovanojęs įvairių knygų.

R. Karbauskio mecenavimo idėjos nesvetimos ir Kėdainių rajono merui Sauliui Grinkevičiui, kuris taip pat ne kartą yra dovanojęs įvairių knygų.

Skatina kurti vaikams
Tačiau pagrindinė politiko ir kultūros mecenato misija buvo ne atvykus į Kėdainius pareklamuoti savo kraštą ir jo gėrybes, bet padovanoti Kėdainių krašto vaikams vaikiškų knygelių.
Verslininkas, politikas ir mecenatas R. Karbauskis bei Lietuvos muzikantas, prodiuseris, aktorius Andrius Mamontovas 2013 metais įkūrė labdaros ir paramos fondą „Švieskime vaikus“.
Fondas veikia siekdamas aprūpinti Lietuvos bibliotekas, mokyklas, darželius geriausiomis lietuvių autorių sukurtomis knygomis vaikams, skatinti vaikus skaityti, o rašytojus kurti literatūrą vaikams.
Bendradarbiaudamas su Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi (pirmininkas Kęstutis Urba) ir Lietuvos rašytojų sąjunga (pirmininkas Antanas Jonynas) fondas kas metai skelbia Nacionalinį vaikų literatūros konkursą. Konkurso tikslas – duoti postūmį lietuvių vaikų literatūros raidai, paskatinti rašytojų ir dailininkų bendradarbiavimą, paakinti debiutuoti naujus talentus. Konkurso laureatams fondas įsteigė solidžias premijas, sudarė galimybę publikuoti savo kūrinį itin dideliu tiražu, taip pasiekiant kuo daugiau skaitytojų.
Lėšos fondui renkamos per įvairius kultūrinius renginius, akcijų metu, gaunamos iš rėmėjų. Didžiausias sumas aukoja mecenatas Ramūnas Karbauskis.

Fondas „Švieskime vaikus“ šįmet išleido 11 knygelių, tarp kurių puikūs talentingų jaunų kūrėjų darbai.

Fondas „Švieskime vaikus“ šįmet išleido 11 knygelių, tarp kurių puikūs talentingų jaunų kūrėjų darbai.

Išleido 11 knygelių
Šiais metais fondas išleido 11 vaikiškų knygų: Ramintos Baltrušytės „Kalvėnų miesto paslaptis“, Birutės Mar „Gėlininkė“, Linos Mumgaudytės „Pono Čao diena“, Salomėjos Pečiulytės „Noriu šuniuko“, Rositos Makauskienės parašytą ir Ingos Dagilės iliustruotą knygą vaikams „Svajonių kalnas“, Ramunės Savickytės knygą „Adelės dienoraštis. Ruduo“ bei nuotaikingas Prano Mašioto pasakų knygeles: „Kiškis drąsuolis“, „Vištelė“, „Varnėnas“, „Paliegusi obelis“, „Juozukas, pieštukas ir trintukas“.
Šios knygelės leidžiamos dideliu tiražu, tad jos dovanojamos visoms Lietuvos mokykloms, darželiams, ligoninėms, bibliotekoms, vaikų globos namams.
Iš viso fondas per dvidešimt metų planuoja „Vaikų bibliotekėlėje“ turėti ne mažiau keturių šimtų vaikiškų knygelių.

Kėdainiečiais – per 1500 knygelių
Į Kėdainius R. Karbauskis atvežė 120 komplektų po 13 vaikiškų knygelių ir jas padovanojo bibliotekininkėms. „Linkiu, kad tos knygos būtų skaitomos. Kitąmet vėl dovanosime jums kitų knygelių. Gera knyga yra raktas į vaiko sielą, būtinos naujos, įdomios knygos vaikams, žadinančios norą pažinti pasaulį, vertybes, kuriomis jie galėtų vadovautis visą likusį gyvenimą. Lietuva turi puikius rašytojus, dailininkus, tad mūsų fondo projektai yra mažas kūrėjų paskatinimas talentams ugdyti. Skaitykime ir tai daryti skatinkime vaikus“, – mylėti knygas kvietė kultūros mecenatas R. Karbauskis.

Panašios naujienos