Draugiški apsikabinimai, nuoširdžios šypsenos ir ilgi pokalbiai prisimenant gražiausius jaunystės metus – tokių vaizdų praėjusį šeštadienį netrūko Krakėse, mat miestelio bendruomenė šventė gimnazijos 75-ąjį jubiliejų. 

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos direktoriui Alanui Magylai (centre) smagu, kad jaunimas gerai jaučiasi mokykloje.

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos direktoriui Alanui Magylai (centre) smagu, kad jaunimas gerai jaučiasi mokykloje.

Šiuo metu mokykloje dirba 41 pedagogas, iš jų 15 vyresniųjų mokytojų ir 9 metodininkai.
Ilgiausiai šioje mokykloje dirbo mokytojai: Elena ir Vytautas Proscevičiai, Aldona Urbienė, Ona Dalbokienė. Jų pėdomis seka buvę auklėtiniai: Stasė Mykolaitienė, Vytenis Karanauskas, Albina Lekavickienė, Renoldas Klimavičius, Jolanta Petkevičienė, Virma Urbienė, Dalia Kučinskaitė.
Gimnazijos skyriais tapo net trys ugdymo įstaigos: Meironiškio mokykla, „Bitutės“ darželis ir Pajieslio daugiafunkcis centras.

Mokykla antri namai
Direktoriaus pavaduotoja Stasė Mykolaitienė Krakių gimnaziją prisimena net 51 metus, mat į ją atėjo būdama penktokė. „Man mokykla buvo ir liko jauki, šilta ir labai artima. Ji – tarsi antrieji namai. Puikiai prisimenu, kaip būdama abiturientė sveikinau į mokyklą atvažiavusį buvusį mokinį Laimutį Telksnį. Vėliau pradėjau pati skaičiuoti savo gabius mokinius. Dabar jau ir iš skaičiaus išsimušiau, nes gabių ir talentingų krakiškių – dešimtys. Man malonu, kad daugybę metų praleidau tokioje puikioje mokykloje“, – sakė S. Mykolaitienė.
Gimnazijos direktorius Alanas Magyla Krakių mokykloje nuo 1985 metų, o jos vadovu dirba jau 23 metus. „Turime kuo pasidžiaugti. Esame turtingi ir gražūs tiek išore, tiek vidumi. Įgyvendiname daug projektų, siekiame, kad mokiniai gautų kuo daugiau žinių. Mums rūpi, kad čia būtų jauku, gera ir saugu“, – sakė A. Magyla.
Dabartiniai Krakių gimnazistai didžiuojasi savo mokykla: „Mes turime pačius šauniausius mokytojus, lankome pačią geriausią mokyk­lą. Tegul ji tokia ypatinga lieka dar daug metų.“

Pavaduotoja S. Mykolaitienė jubiliejinę dieną įsiamžino su gimnaziste Džastina.

Pavaduotoja S. Mykolaitienė jubiliejinę dieną įsiamžino su gimnaziste Džastina.

Šimtametė istorija
Garsiosios „Postilės“ autoriaus Mikalojaus Daukšos rūpesčiu 1579 metais Krakėse įkurta parapijos mokykla, kurioje mokėsi 12 vaikų.
Švietėjišką veiklą tęsė Šv. Kotrynos vienuolyno, Krakėse įkurto 1645 metais, seserys. Jos išlaikė pradžios mokyklą, rūpinosi nusikaltusių nepilnamečių mergaičių auklėjimu.
Spaudos draudimo (1864 – 1904) metais Krakėse veikė slaptosios mokyklos, uždraustą gimtąjį žodį platino knygnešiai Baltramiejus Vitas, broliai Jonas ir Jeronimas Dalbokai. Jiems pagelbėdavo rašytojas etnografas Mikalojus Katkus.
1932 metais pastatytas gražus pradžios mokyklos rūmas, o 1940-aisiais įsteigta progimnazija, vėliau tapusi vidurine mokykla. 1945 metais išleista I-oji abiturientų laida – 17 mergaičių.
Nors ne kartą rekonstruotas, paaukštintas, mokyklos pastatas vis dėlto sunkiai talpino mokyklinio amžiaus Krakių apylinkės vaikus.
1987-aisiais pastatytas priestatas su 10 erdvių kabinetų, sporto sale, valgykla, o 2004-aisiais mokykla pasikeitė dar kartą – ji buvo šiuolaikiškai renovuota.

Panašios naujienos