Tarybos posėdyje vienbalsiai patvirtinta 2022 metų Kontrolės komisijos programa. Ją politikams pristatė pirmininkas Saulius Grinkevičius. Pasak S. Grinkevičiaus, programą sudaro 17 punktų, kai kurios priemonės – tos pačios, kokios buvo praėjusiais ar dar ankstesniais metais. Tačiau programoje yra ir naujovių – papildomų priemonių.

„Statybos rangovų konkurso praėjusių metų analizė papildyta nauja priemone – dėl patalpų nuomos konkursų organizavimo, dėl to esame gavę nusiskundimų. Dar vienas naujas punktas – dėl gėlynų priežiūros, nes Kėdainių žmonės skundėsi, kad apželdinimo darbai, gėlynų kokybė yra gana prasti. Komitetas imasi iniciatyvos, kad tai būtų atidžiau kontroliuojama“, – kalbėjo S. Grinkevičius.

Kontrolės komisijos programą politikams pristatė pirmininkas Saulius Grinkevičius.

Kontrolės komitetas šiemet stebės bei analizuos mažos vertės pirkimus, atkreips dėmesį į vadinamuosius ilguosius projektus ir apibendrins jų sąmatų pokytį. Keli iš tokių – Šviesioji gimnazija, kultūros centras, stadionas. Pasak S. Grinkevičiaus, kai projektai išsitęsia iki 8–10 ar net daugiau metų – kinta ir jų sąmata: „Aš manau, kad mes turėtume matyti pilną vaizdą ir tada informuoti Vyriausybę – jei jau yra skiriamas finansavimas, jis turėtų būti toks, kad projektai galėtų būti užbaigti per kelerius, o ne per 10 ar 12 metų.“

Kontrolės komitetas šiemet stebės bei analizuos mažos vertės pirkimus, atkreips dėmesį į vadinamuosius ilguosius projektus ir apibendrins jų sąmatų pokytį.

Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programoje – 2019-ųjų, 2020-ųjų ir 2021-ųjų metų renginių ir švenčių finansinė palyginamoji analizė, 2022 m. biudžeto ir turto bei konsoliduotosios ataskaitos rinkinio audito strategijos svarstymas, valstybės tarnautojų bei dirbančių pagal darbo sutartis savivaldybės administracijoje, savivaldybių įstaigose ir uždarosiose akcinėse bendrovėse analizė, Viešųjų pirkimų prevencinių patikrinimų svarstymas ir kiti darbai.

Kėdainių mugės“ inf.