Antrus metus tolimiausio Kėdainių rajono kaimo – Langakių – gyventojai siekia išsaugoti medicinos punktą. Rajono mero Valentino Tamulio pažadėto konteinerinio namelio medicinos punktui neatsirado.

 Langakių medicinos punktas dar bent metus glausis varganose, remonto nemačiusiose iš privataus asmens nuomojamose patalpose.

Pinigai yra, idėja – taip pat

Šių metų rajono biudžete yra paskirti 10 000 Eur Langakių medicinos punkto naujoms patalpoms. Vasario mėnesį savivaldybės tarybos posėdyje buvo kalbama apie modulinio namelio pritaikymą medicinos punktui.

Vietos šalia bendruomenės centro atsirastų.

Modulinio namelio įdėją meras V. Tamulis pristatė ir Langakių bendruomenės pirmininkui. Langakiečiai tada siūlė ir vietą, kur jis galėtų būti pastatytas – šalia Bendruomenės centro.

Modulinių namelių pardavėjai ir nuomotojai skelbia, kad toks namelis atvežamas, pastatomas ir įrengiamas per 5-8 savaites. Jie yra ir apšiltinti, ir šildomi, ir vandentiekis juose įvedamas.

Pažadėjo – patiešijo …

Sprendimas dėl lėšų skyrimo Langakių medicinos punktui įrengti buvo priimtas šių metų vasario mėnesį.  Per tris mėnesius reikalai iš mirties taško nepajudėjo.

Vasarį, tvirtinant rajono biudžetą, meras V. Tamulis tarybos narius ir visus rajono gyventojus patikino, kad skiriamų lėšų medicinos punktui moduliniame namelyje įkurdinti užteksią.

Tada meras garantavo: “Taip būtų išspręstas medicinos punkto atsiradimas Langakiuose visiems laikams.”

“Sutartis su patalpų savininke baigiasi gegužės 25 d. ir mes iki to laiko turime išspręsti reikalus – iki gegužės 25 d. ten turi atsirasti modulinis namelis”, – sakė V. Tamulis.

Nenoras išsaugoti medicinos punktus kaime

Vietoj naujų medicinos punkto patalpų atidarymo, kuriame langakiškės žadėjo patį merą pašokdinti, pratęsta, kaip viena tarybos narė įvardijo, “siaubingų”, patalpų nuomos sutartis.

Medicinos punktas dar metus glausis šiose nuomojamose patalpose.

Tik pradėję kadenciją, dabartiniai rajono valdantieji ėmėsi medicinos punktų kaimuose uždarymo. 2019 metais “gyventojams pageidaujant” buvo uždaryti Kunionių ir Miegėnų medicinos punktai. Pagal optimizavimo planą – eilėje buvo ir Langakiai.

Kas ieško – randa

Aktyvūs langakiškiai, pamatę, kas įvyko kaimynystėje, kreipėsi į rajono vadovus su prašymu dėl medicinos punkto jų kaime išsaugojimo. Prašymą pasirašė beveik 200 gyventojų.

Tačiau valdantieji rado dar vieną priežastį punkto uždarymui – nėra kam dirbti. Neva neįmanoma surasti medikės, sutinkančios dirbti Langakiuose.

Užteko kelių savivaldybės tarybos narės Adelės Štelmokienės skambučių į besiribojančių Kauno rajono gyvenviečių ambulatorijas ir – bendruomenės slaugytoja iš Čekiškės dirba Langakiuose.

Meras, kuriam už pažadus Langakių bendruomenė dėkojo ir asmeniškai, ir viešai, savo pažadų jiems nevykdo.

Grėsmė Langakiams prarasti medicinos paslaugas niekur neišnyko – po metų to punkto gali ir nebūti, jei nebus išspręstas patalpų klausimas.

Atimti paslaugą iš šimtų gyventojų

Langakiuose ir aplinkiniuose kaimuose gyvena per 400 gyventojų. Iki Pernaravos seniūnijos, kurioje yra artimiausia ambulatorija – 19 km, iki Kėdainių ligoninės – 40 km.

Žmonėms toli ir nepatogu nuvykti pas gydytoją, todėl medicinos punkte dirbantis bendruomenės slaugytojas, kuris šiuo metu dirba 0,5 etato,  labai padeda, suteikdamas pirmąją pagalbą, ištikus nelaimei, o vyresnio amžiaus žmonėms, kurių kaime dauguma, suleidžia vaistus bei suteikia kitą pagalbą. Apie 300 gyventojų naudojasi Langakių medicinos punkto paslaugomis.