Dėl hidraulinio bandymo stabdomas karšto vandens tiekimas Kėdainiuose, praneša AB „Panevėžio energija”. Karšto vandens kėdainiečiai neturės keturias dienas – nuo gegužės 20 iki 24 dienos.

Nuo gegužės 20 d. iki gegužės 24 d. laikinai stabdomas karšto vandens tiekimas Kėdainių m. vartotojams pastatuose, rašoma PE pranešime.

AB „Panevėžio energija“, siekdama užtikrinti kokybišką bei patikimą šilumos tiekimą vartotojams, kiekvienais metais, atlieka šilumos tinklų vamzdynų profilaktiką. Vykdant hidraulinį bandymą, tikrinama šilumos tinklų būklė, nustatomi ir pašalinami vamzdynų defektai.

Atlikti darbai iki minimumo sumažina šilumos tiekimo avarijų ar kitų sutrikimų riziką šaltuoju metu, kas sukeltų daug didesnių nepatogumų negu trumpalaikis karšto vandens nebuvimas vasarą. Tinklų vamzdynų sandarumas padeda mažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, o vamzdynų tvirtumas lemia šilumos tiekimo patikimumą vartotojams. 

AB „Panevėžio energija“ informuoja

Laikinai sustabdžius šilumos ir karšto vandens tiekimą, norint išvengti karšto vandens nutekėjimų butuose, gyventojų prašoma laikyti karšto vandens čiaupus butuose patikimai uždarytus. Jei minėtu laikotarpiu bute būtų atliekami šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos remonto ar profilaktiniai darbai,  prašoma pranešti apie tai pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojui arba asmeniui atsakingam už to namo šilumos ūkį.

Esant galimybei šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nustatyto laiko.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir primename, kad atlikus hidraulinį bandymą ir užbaigus vamzdynų patikrą bei remontą, pastatuose šilumos ir karšto vandens tiekimą atnaujina pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.