Šiemet sukako 25 metai, kai Kėdainių rajono taryboje dirba Saulius Grinkevičius, kuriam jau septintą kadenciją rinkėjai patikėjo atstovauti kėdainiečių interesams.

Liko vienintelis

Ilgametis rajono tarybos narys, praėjusios kadencijos rajono meras S. Grinkevičius pripažįsta, kad 25-eri metai darbo rajono taryboje yra daug, tačiau šis laikas prabėgo labai greitai.

„Laikas taryboje eina, kaip vanduo teka, kaip gyvenimas greit bėga, labai greitai. Nuo 1995-ųjų, kai buvau išrinktas į tarybą, dabar joje nebėra nė vieno tarybos nario, su kuriuo kartu pradėjome darbą. Likau vienintelis senbuvis. Per tą laiką gimė daug kėdainiečių ir auga jau antra jų karta“, – šypsosi S. Grinkevičius.

Kelio pradžia

Į politiką pašnekovas pasuko 1994-ais metais, gavęs pasiūlymą Kėdainiuose steigti tuomet gyvavusios Centro sąjungos skyrių. Netrukus atsirado ir pats skyrius, o bendrapartiečiai S. Grinkevičiui patikėjo Kėdainių skyriaus pirmininko pareigas.

1995-aisiais į rajono tarybą išrinktas S. Grinkevičius Kėdainių kraštui atstovavo Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse.

„Sunkiausia buvo apsispręsti, ar stoti į partiją, todėl ilgokai svarsčiau pasiūlymą kurti naują skyrių. Nulėmė tai, kad visada buvau visuomeniškas ir aktyvus, todėl nusprendžiau pabandyti, be to, buvo labai įdomu pažiūrėti, kaip politika atrodo iš arti“, – sakė S. Grinkevičius.

Buvo visko

Ketvirtį amžiaus, praleistą rajono taryboje, S. Grinkevičius įvardija kaip įdomų ir prasmingą laiką, paįvairintą skaudžiomis ir smagiomis akimirkomis, gerais ir prastais sprendimais, juokingomis ir graudžiomis situacijomis.

„Tarybos nario darbe didelių sunkumų nemačiau. Kadangi man visuomeninė, politinė veikla patinka, todėl ji teikia malonumą. Tiesą sakant, sunkiausias periodas buvo 2015–2019-ieji metai, dirbant rajono meru. Tai – tikrai labai atsakingas, įtemptas darbas, reikalavęs daug žinių, gilinimosi, taip pat psichologinių, fizinių ir intelektualinių pastangų“, – kalbėjo S. Grinkevičius.

Nepateisinami dalykai

Pašnekovo nuomone, buvimas tarybos nariu suteikia pilnavertiško bendruomenės atstovo pojūtį, nes visada turi būti aktyvus bendruomenės narys, privalai daug bendrauti, domėtis, padėti, prisidėti.

Viena iš darbo rajono taryboje akimirkų.

„Tarybos narys turi atstovauti rajono gyventojų interesams ir teikti jiems naudą. Man šis darbas suteikia pasitenkinimą, pilnatvę. Tačiau politikoje nepatinka tai, kad joje kai kurie žmonės vadovaujasi partiniais ar net savo asmeniniais interesais. Kadangi pats to niekada nedariau, todėl nepateisinu tokių dalykų“, – sakė S. Grinkevičius.

Yra kuo džiaugtis

Kaip vieną iš sėkmingų darbo taryboje projektų, dėl kurio jis iki šiol džiaugiasi, pašnekovas įvardijo Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo atsiradimą.

„Didžiuojuosi, kad labai aktyviai teko dalyvauti 1997 metais įkuriant šį fondą, ruošiant jo nuostatus ir toliau vystant veiklą. Džiugu, kad prieš 23-ejus metus įsteigtas Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas iki šios dienos sėkmingai veikia. Žinoma, gyvenimas keičiaisi, todėl pokyčiai šiek tiek koregavo ir jo kryptis, tačiau pagrindas išliko tas pats“, – kalbėjo S. Grinkevičius.

Buvęs Kėdainių savivaldybės meras taip pat patenkintas ir jo vadovavimo rajonui metu nuveiktais darbais, pagerinusiais kėdainiečių gyvenimą – sutvarkytomis gat­vėmis, Didžiosios Rinkos aikšte, Nevėžio ir Smilgos pakrančių senamiesčio erdvių atnaujinimu, taip pat Ąžuolaičių ir Keleriškių bibliotekų filialų atidarymais.

Kaip krepšinyje

„Kadangi galiu palyginti tarybos nario ir mero darbus, todėl galiu pasakyti, kad būti tarybos nariu yra žymiai lengviau, o dirbti meru nepalyginamai sunkiau, bet įdomiau. Vadovaudamas rajonui turi atlaikyti didžiulį krūvį. Tai – atsakomybė už visas rajono gyvenimo sritis: švietimą, sveikatą, socialinius klausimus, kultūrą, kelius. Jeigu kas blogai, tada kaltas meras. Čia, kaip krepšinyje, jeigu laimi, tai nugalėjo komanda, o kai praloši, tada prastas treneris“, – šypsosi S. Grinkevičius.

Dėl ko skauda

Prasčiausiu rajono tarybos darbu S. Grinkevičius įvardijo Zabieliškio sąvartyno, įgavusio regioninio sąvartyno statusą, atsiradimą ir jo plėtrą.
„Šis karštas objektas iki šios dienos kelia dideles aistras ir žmonių nepasitenkimą. Gaila, bet tuo metu mūsų kelių opozicijos tarybos narių pastangų neužteko sustabdyti šį procesą. Dėl to iki šios dienos jaučiu tam tikrą skaudulį“, – prisipažino pašnekovas.

Politinė kultūra

Per 25-erius metus Kėdainių rajono taryboje keitėsi ne tik nariai, bet ir merai. Su vienais buvo dirbti lengviau, su kitais sudėtingiau.

Su kolegomis Kėdainių senamiestyje. (Asmeninio archyvo nuotraukos)

„Geriausi atsiminimai iš tų laikų, kai merais buvo Vigimantas Kisielius ir Virginija Baltraitienė. Buvome jaunesni, lengvai sutarėme, nesunkiai dėliojome sprendimus. Būnant tarybos nariu kaskart reikia prisitaikyti prie naujų iššūkių, geriau pažinti, rasti bendrus sprendimus ar eiti į derybas bei kompromisus su naujais kolegomis, rajono vadovais. Per 25-erius metus pasikeitė politinė kultūra. Jeigu ankstesnių kadencijų metu buvo šiek tiek daugiau pagarbos vienas kitam ir įsiklausymo, tai pastaraisiais metais atsirado daugiau kategoriškumo ir mažiau tolerancijos, tačiau išliko tarybos narių atsidavimas šioms savo pareigoms“, – pastebėjo S. Grinkevičius.

Pasikeitė visiškai

Per ketvirtį amžiaus tarybos darbe pakito ne tik politinė kultūra, bet ir pats darbo organizavimas. Rankų kėlimą balsuojant pakeitė kompiuteriai, vėliau – planšetės. O šiais pandeminiais metais tarybos nariai dirba nuotoliniu būdu.

„Atsiradus informacinėms technologijoms visiškai pasikeitė ir labai palengvėjo tarybos narių darbas. 1995 metais buvo atvejų, kai po dvi dienas posėdžiaudavome, pastaraisiais metais posėdžiai trunka keletą valandų ar gerą pusdienį. Šiandien neįsivaizduoju, kaip būtume dirbę prieš 25-erius metus, jeigu būtų ištikusi tokia koronaviruso pandemija“, – sakė S. Grinkevičius.

Gerų metų!

Naujų metų išvakarėse ilgametis rajono tarybos narys S. Grinkevičius kolegoms linki: „Nuoširdžiai ir sąžiningai dirbkime, kad kėdainiečiams būtų geriau ­– miestas ir rajonas gražėtų, o žmonėms gyvenimo sąlygos gerėtų. Džiaukimės savo darbu ir savo veikla. Būkite sveiki. Tikėkimės, kad 2021-ieji metai bus žymiai geresni!“


Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, Lietuvoje vyko aštuoni visuotiniai savivaldybių tarybų rinkimai: 1995 m., 1997 m., 2000 m., 2002 m., 2007 m., 2011 m., 2015 m., 2019 m.  

Lietuvoje yra 39 asmenys, kurie į šalies savivaldybių tarybas buvo išrinkti visus aštuonis kartus, 70 tarybos narių darbuojasi septintą kadenciją.