Be aliejaus virtuvėje sunku apsieiti. Nors Lietuvoje namų ūkiuose nebetinkamo naudoti aliejaus susidaro nedideli kiekiai, vis tik reikia žinoti, kaip tinkamai sutvarkyti jo likučius.

Aliejų, kuriame virė ar kepė maistas, galima kompostuoti namudinėse kompostinėse, kartu su žaliosiomis ir kitomis virtuvės atliekomis. Kitas tinkamas šios atliekos sutvarkymo būdas – išvalyti keptuvę popierine servetėle ir ją išmesti į maisto atliekų rūšiuojamojo surinkimo  konteinerius, jeigu tokie yra prie namų, arba komunalinių atliekų konteinerius.

Panaudotą aliejų iš namų ūkių superka ir jį perdirbančios įmonės, kurių visoje Lietuvoje yra kelios dešimtys, tačiau pageidauja, kad jo būtų ne keli litrai, o bent 5 ar 10. Didžioji dalis aliejaus atliekų į jas atkeliauja iš maisto gamybos sektoriaus.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2020 m. nebetinkamo naudoti aliejaus tiek iš gyventojų, tiek iš įmonių surinkta 6,4 tūkst. tonų ir panaudota biodujoms arba biodyzelinui gaminti.

Aplinkos ministerija primena, kad panaudotą aliejų ir kitus riebalus pilti į kanalizaciją ar kriauklę griežtai draudžiama, nes sukietėjusių riebalų kamščiai užkemša nutekamuosius vamzdynus. Be to, riebalų atliekų likučiai nukeliauja į nuotekų valymo įrenginius ir tampa nemalonių iš jų sklindančių kvapų šaltiniu.

Aplinkos ministerijos inf. ir nuotrauka