Nors Kėdainių rajono strateginiame plėtros plane iki 2030 metų buvo keliamas vienas iš uždavinių – „Plėtoti mobilų darbą, atvirąjį darbą ir darbą gatvėje su jaunimu Kėdainių rajone“, tačiau iki tol nė viena organizacija nesiėmė šios nelengvos veiklos.

Klausimą, tarsi su užkoduotu atsakymu – „Kodėl ne?“, dar 2022 m. sau uždavė Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Atvirojo jaunimo centro komanda, vadovaujama Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėjos Jūratė Vaitonienės.

Pagrindinė veiklos idėja

Atsakymas buvo realizuotas kartu su projektine iniciatyva „Keliaujanti jaunimo erdvė“, kuriai paramą skyrė Jaunimo reikalų agentūra.

Pagrindinė veiklos idėja – pradėti teikti mobilaus darbo su jaunimu paslaugas numatytose Kėdainių rajono teritorijose, kurios buvo išskirtos atviro darbo su jaunimu žemėlapyje kaip „tuščios“ vietos, ten jaunimui iškyla laisvalaikio užimtumo problemos. Šiose bendruomenėse neveikia atviro darbo su jaunimu struktūros, pasigendama jaunimui skirtų erdvių arba trūksta aktyvaus laisvalaikio užsiėmimų organizatorių.

Išskirtos trys seniūnijos

Kaip teigė Kėdainių SJMC Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja, iniciatyvos „Keliaujanti jaunimo erdvė“ vadovė Jūratė Vaitonienė, pradiniame etape, išanalizavus situaciją su seniūnais ir bendruomenių atstovais, buvo išskirtos trys seniūnijos, kuriose planuojamas vykdyti mobilus darbas su jaunimu: Dotnuvos, Vilainių ir Gudžiūnų.

Nuo 2023 m. pradžios Atvirojo jaunimo centro mobilaus darbo su jaunimu komanda Ramunė ir Vygintas kiekvieną savaitę paskirtomis dienomis lankosi Dotnuvos bendruomenės centre, Gudžiūnų ir Lančiūnavos buvusių mokyklų patalpose, kur organizuojami „Jaunimo vakarai“, vyksta žaidimų popietės, pramoginiai išvažiuojamieji renginiai, taip pat pagal poreikius teikiamos individualios konsultacijos jaunuoliams ir jų šeimos nariams.

„Labai svarbu nuo pat pradžių sukurti abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius tarp jauno žmogaus ir darbuotojo“, – pastebi Jaunimo neformaliojo ugdymo organizatorė Ramunė Ūsė. Skatinant dialogą tarp jaunimo ir bendruomenės, balandžio mėnesį buvo organizuoti tarpinstituciniai susitikimai lankomose vietose.

Pirmieji susitikimai

Visose bendruomenėse tarpinstitucinių susitikimų dalyvius, kuriems rūpi rajono jaunimas, sveikino Kėdainių SJMC direktorė Irina Jančiukienė, apie įgyvendinamą iniciatyvą ir pasiektus rezultatus papasakojo NSŠ skyriaus vedėja Jūratė Vaitonienė. Mobilaus darbo su jaunimu poreikio tyrimą pristatė ir naujomis paslaugomis džiaugėsi Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Justina Koriznaitė.

Diskusijose su jaunimu ir specialistais aktyviai dalyvavo rajono ir seniūnijų vadovai. Aktyvios jaunimo veiklos privalumus visų miestelių bendruomenėms akcentavo Dotnuvos bendruomenės pirmininkas Andrius Balandis, Lančiūnavos bendruomenės pirmininkė Raimonda Ivanovienė, Gudžiūnų bendruomenės pirmininkė Vilma Povilauskienė ir Miegėnų pagrindinės mokyklos direktorė Dalia Cechanavičienė.

Daugiau galimybių jaunimui

Susirinkęs jaunimas išsakė savo lūkesčius, kaip Jaunimo vakarus organizuoti dar patraukliau ir efektyviau. Susitikimų dalyviai ne tik pasidžiaugė, kad į miestelį atkeliauja naujos jaunimo laisvalaikio užimtumo formos, bet turėjo galimybę išsakyti savo poziciją ir pasiūlymus. Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Justina Koriznaitė pastebėjo, kad tokie tarpinstituciniai susitikimai labai svarbūs ir reikalingi, nes kai kurioms, rodos, neišsprendžiamoms problemoms buvo rasti pozityvūs sprendimai čia pat vietoje.

Kėdainių SJMC nuotr.