Keleriškių tvenkinio (Kėdainių m. sen.) ir Šušvės upės (Josvainių sen., Josvainių mstl.) maudyklų vandens tyrimai viršijo Lietuvos higienos normoje nustatytas ribines vertes, todėl šiose maudyklose maudytis laikinai nerekomenduojama. Tarša kirminų kiaušinėliais ir lervomis paplūdimių smėlyje nenustatyta, pranešė Kėdainių Visuomenės sveikatos biuras.

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) Kauno skyriumi, 2024 m. birželio 3 d. atliko Kėdainių rajono maudyklų vandens ir smėlio kokybės tyrimus. Vandens tyrimai atlikti 16-oje maudymosi vietų, smėlio – 10-yje. Maudyklų monitoringo programa finansuojama Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Maudyklų vandens mikrobiologinė tarša vertinta pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninių enterokokų skaičių ir žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičių. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (aktuali redakcija nuo 2022 m. liepos 1 d.) reikalavimais, žarninių enterokokų skaičius turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Atlikus Ašarėnos (Pelėdnagių sen.), Bartkūniškio (Kėdainių m. sen.), Angirių (Josvainių sen.), Akademijos (Dotnuvos sen., Akademijos mstl.), Gudžiūnų (Gudžiūnų sen.), Barupės (Pelėdnagių sen., Labūnavos k.), Linelių gatvės (Pelėdnagių sen., Labūnavos k.), Babėnų karjero (Kėdainių m. sen.), Dvariškių karjero (Truskavos sen.), Nevėžio upės ties Justinavos sodais (Kėdainių m. sen.), Dotnuvėlės užtvankos (Dotnuvos sen.), Aristavos tvenkinio (Vilainių sen.), Juodkiškių tvenkinio ir Sangailių (Šėtos sen.) maudyklų vandens tyrimų rezultatai atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus.

Keleriškių tvenkinio (Kėdainių m. sen.) ir Šušvės upės (Josvainių sen., Josvainių mstl.) maudyklų vandens tyrimai viršijo Lietuvos higienos normoje nustatytas ribines vertes, todėl šiose maudyklose maudytis laikinai nerekomenduojama.

Tarša kirminų kiaušinėliais ir lervomis paplūdimių smėlyje nenustatyta.

Vykdant, Maudyklų monitoringo programą Kėdainių rajone, sekantys vandens tyrimai bus atlikti 2024 m. birželio 17 d., smėlio – liepos 15 d.

Informaciją parengė Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Agnė Ruzgutė