Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiasi šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo tvarka

vanduoVadovaujantis 2015 m. spalio 30 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-249 „Dėl 2007 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimo NR. TS-294 „Dėl karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo daugiabučių namų gyventojams pakeitimo“, 2015 m. spalio 30 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu NR. TS-250 „Dėl šalto vandens pardavimo kainos gyventojams kompensavimo“, teisę į šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensaciją turi:

    1. vienas gyvenantis pensinio amžiaus sulaukęs asmuo ar vienos gyvenančios pensinio amžiaus sulaukusios šeimoms;

    2. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumas arba netektas darbingumo lygis,

    3. vieni gyvenantys asmenys ar šeimos, kuriems skirta piniginė socialinė parama;

    4. šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų;

    5. vieni gyvenantys asmenys ar šeimoms, kuriems rekomenduoja kompensuoti seniūnijų Socialinės paramos teikimo komisijos.

Vadovaujantis Šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo Kėdainių rajono gyventojams tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. gruodžio 9 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1352 „Dėl Šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo Kėdainių rajono gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“, gyventojai, kurie turi teisę į karšto ir (ar) šalto vandens paradavimo kainos kompensaciją, prašymą ir reikiamus dokumentus, įrodančius teisę, pateikia seniūnijos, kurioje deklaruoja gyvenamąją vietą, atsakingiems specialistams. Karšto ir šalto vandens pardavimo kaina kompensuojama tik vienam pareiškėjo būstui (abonentui) nuo prašymo pateikimo dienos. Karšto ir šalto vandens pardavimo kainos kompensacija taikoma vienam įvadiniam būsto skaitikliui. Tais atvejais, kai inžinerinė daugiabučio namo sistema įrengta taip, kai reikalingas daugiau nei vienas apskaitos skaitiklis, kompensacija taikoma visiems apskaitos prietaisams. Primename, kad pasikeitus aplinkybėms asmenys privalo informuoti seniūnijos atsakingus specialistus. Teisė į šalto ir (ar) karšto vandens pradavimo kompensaciją netenkama nuo kito mėnesio 1 d. po aplinkybių pasikeitimo.

Panašios naujienos