Penktadienį Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu pavesta Kėdainių rajono merui Valentinui Tamuliui organizuoti keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugų Kėdainių rajono savivaldybėje viešąjį pirkimą.

Planuojama, kad savivaldybės įmonė UAB „Kėdbusas“ su strateginiu investuotoju per 2-3 metus už 15 milijonų eurų atnaujins visą „Kėdbuso“ autobusų parką ir pakels paslaugos keleiviams kokybę pagal šalies vežėjams iškeltus reikalavimus.

Keliems savivaldybės tarybos nariams toks „Kėdbuso“ gelbėjimo planas buvo sunkiai suvokiamas ir jie pageidavo šio klausimo nesvarstyti. Opozicijos svaičiojimai galėjo palikti kėdainiečius be „Kėdbuso“ paslaugų.

Paulius Aukštikalnis, balsuojant dėl darbotvarkės, paprašė išimti „Kėdbuso“ klausimą iš darbotvarkės, teigdamas, kad skubos nėra, o jam pačiam esą pritrūkę pasitarimų šiuo klausimu, nors pats, kaip jau esame rašę, tarybos komitetų posėdžiuose sunkiai ištveria iki pabaigos. Indrė Fiodorova taip pat nemato „Kėdbuso“ situacijos sprendimo skubos.

Kitų metų kovą baigsis savivaldybės sutartis dėl keleivių vežimo su „Kėdbusu“. Bus skelbiamas naujas paslaugų pirkimo konkursas. Deja, toks, koks dabar yra UAB „Kėdbusas“, naujame konkurse dalyvauti nebūtų pajėgus. Tačiau išeitis būtų – jungtinės veiklos sutartis su kitu stipriu vežėju, investuosiančiu į Kėdainių rajono savivaldybės įmonę.

V.Baltraitienė.

„Šiandien turime priimti sprendimą dėl UAB „Kėdbuso“, kokiu keliu einame toliau – prašome leidimo organizuoti paslaugos pirkimą.

Tam pasiruošimas užimtų pakankamai ilgą laikotarpį, todėl tarybai sprendimo projektą teikiame jau dabar, – sakė vicemerė V. Baltraitienė. – Praėjusios kadencijos savivaldybės tarybos darbo grupės buvo paruošti 5 sprendimo variantai, tačiau verslo projekto nebuvo nė vieno.

Dabar siūloma pritarti pasirinktam vienam iš penkių variantų.“

Pasak vicemerės, UAB „Kėdbusas“ atliko galimybių studiją, kurios išvadose teigiama, jog įmonės atnaujinimui per keletą metų prireiktų 17 milijonų eurų investicijos.

Savivaldybės administracijos skaičiavimu, pakaktų šiek tiek mažiau – iki 15 mln. Eur – pagal tai, kiek transporto priemonių reikėtų pirkti. „Kėdbuso“ direktoriaus teigimu, autobusų parko atnaujinimui reikia 33 naujų autobusų. Savivaldybė tokių pinigų investicijai iš karto neturi.

Pagal šių metų I-o ketvirčio duomenis, matoma, kad jau 129 tūkstančių eurų reikia nuostolingų maršrutų kompensavimui. Bet į tą sumą neįeina autobusų parko atnaujinimas pagal reikalavimus – tvarumui, žalumui, keleivių patogumui.

Kėdainių r. savivaldybės tarybai pristatytas sprendimo projektas dėl UAB „Kėdbusas” ateities. (video)

Pasak vicemerės, nors įmonė lipa iš duobės ir didėja surenkamos pajamos, tačiau keleivių vežimo sąnaudos didėja labiau nei pajamų surinkimas. Darbai „Kėdbuse“ vyksta, yra pakelti darbuotojų atlyginimai, gerinama bazė, tačiau visa tai – iš savivaldybės biudžeto lėšų.

„Nežinau, kodėl sprendimas nebuvo priimtas ankstesnėje kadencijoje, kai dar buvo galimybė gauti apie 40 proc. ES paramos. Dabar paramų nebėra, viską reikia pirkti už „savo“ pinigus“, – į P. Auktikalnio priekaištus, kad galima dar palaukti, atsakė V. Baltraitienė.

„Esate pasiryžę iš biudžeto lėšų tokiai investicijai? Ko atsisakysite – darželių renovacijų, kelių tiesimo, gatvių, mokyklų, viešųjų erdvių tvarkymo?..“ – į kelis purkštaujančius tarybos narius kreipėsi V. Baltraitienė, mananti, kad šis sprendimas ir taip jau yra pavėluotas.

„Kėdbusas“ dalyvautų pirkime, tačiau vienas yra nepajėgus laimėti konkurso. Būtų sudaroma jungtinės veiklos sutartis su investuotoju, kuris būtų pajėgus atlikti investicijas per per 2-3 metus, o savivaldybė su juo atsiskaitytų per 10 metų, – savivaldybės tarybos nariams aiškino vicemerė. – Svarbiausia, kad vežimo paslaugos kėdainiečiams kokybė būtų pasiekta per 2-3 metus. Miesto autobusų parko atnaujinimas turėtų įvykti per pirmus 1,5 metus, o priemiesčio – per kitus 1,5 metų.“

Nuo 2029 metų, pagal šalies vežėjams keliamus reikalavimus, keleivius galės vežti tik netaršus transportas.

Todėl yra svarbu per trumpą laiką atnaujinti parką ir užtikrinti vežimo kokybę, o tokių pinigų savivaldybė neturi. „Kėdbusas“ pasirinks investuotoją (ne savivaldybė), tada bus pasirašyta trišalė sutartis.

„Tai nėra įmonės pardavimas, – patikino V. Baltraitienė. – Įmonė „Kėdbusas“ lieka. Bet ji dirbs sudariusi jungtinės veiklos sutartį su strateginiu investuotoju. „Kėdbuso“ administracija ir valdyba turės dirbti taip, kokį sprendimą priims rajono taryba.“

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato, kad keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas yra savivaldybės savarankiškoji funkcija, kurios vykdymą privalo organizuoti savivaldybės institucijos.

Detaliai išnagrinėjus situaciją, teisės aktų reikalavimus ir įvertinus šiuo metu teikiamos paslaugos efektyvumą ir racionalumą bei atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. kovo 23 d. baigiasi su UAB „Kėdbusas“ sudarytos Viešųjų paslaugų teikimo vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais ir nuostolių kompensavimo sutartis, priimtas sprendimas organizuoti keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugos Kėdainių rajono savivaldybėje viešąjį pirkimą.

S.Grinkevičius.

„Jau turbūt nuo kokių 2004-2005 metų pradėjome spręsti „Kėdbuso“ problemas, nes kuo toliau, tuo labiau įmonė brido į skolas, neišsilaikė, – abejojantiems tarybos nariams priminė savivaldybės tarybos senbuvis Saulius Grinkevičius. – Pirmas bandymas, ieškant variantų, buvo 2015-2017 metais reorganizuoti įmonę, nes įžvelgėme prastas perspektyvas.

Tuo metu savivaldybė skirdavo apie 300 tūkstančių Eur nuostolingų maršrutų kompensavimui.

Per praėjusią kadenciją (2019-2023 m. – red. past.), gerbiamas buvęs vicemere P. Aukštikalni, jūs į kairę ir dešinę iššvaistėte krūvą pinigų ir dabar jau apie pusantro milijono reikia skirti „Kėdbuso“ nuostoliams padengti. Tai kur mes toliau nukeliausime?!“

Patyręs verslininkas, buvęs rajono meras S. Grinkevičius sakė neįsivaizduojąs iš kur savivaldybė gali gauti tuos 15 milijonų investicijai, plius dar beveik pusantro milijono eurų skirti nuostolingų maršrutų kompensavimui.

„Nėra šiandien kito varianto ir tas jūsų politikavimas yra primityvus“, – tiesiai opozicijai atsakė Liberalų frakcijos Kėdainių r. savivaldybės taryboje vadovas.

(Rolano Valionio ir „K. m.” archyvo nuotr.)