Su UAB ,,Kėdbuso“ laikinai einančiu direktoriaus pareigas Regimantu Valiausku susitikome šiame poste jam išdirbus lygiai keturis mėnesius. Pokalbis buvo apie jo atėjimą į šį nevienareikšmiškai vertinamą postą, jo inžinerinį požiūrį į autobusų parką, technikos kiemą, galimas pertvarkas, būsimas naujienas ir daugelį keleiviui matomų ir nematomų dalykų.

O paskui dar pasiskambinom po savaitės. Tik direktorius tuomet nei guodėsi, nei skundėsi, tiesiog konstatavo, kad žmonės, nesigilindami į situaciją, visais atvejais kaltina ,,Kėdbusą“ – kai ne pagal grafiką autobusas atvažiuoja, nes mieste buvusi spūstis ar nevalytas nuo sniego kelias apribojo autobusų judėjimą, ar net – už netinkamą keleivio elgesį autobuse.

O mes nei kaltinom, nei gyrėm – tiesiog kalbėjomės su direktoriumi, kuris tenori tik vieno – gerų pokyčių, kurie ateina ne taip greit, kaip norėtųsi, ir kuriuos turėtų pajausti, beje, ir jaučia pirmiausiai – paties ,,Kėdbuso“ darbuotojai bei šios įmonės paslaugomis besinaudojantys rajono gyventojai.

Pokalbyje skyrėme vietos ir direktoriaus pomėgiams, kuriems, kaip užimtas jis bebūtų, vis tiek randa laiko.

Priminkite apie jūsų atėjimą į šį postą?

Būti laikinuoju ,,Kėdbusas“ direktoriumi man pasiūlė liepos 17-tą. Sulaukiau skambučio iš rajono mero, su kuriuo bendraujame daug metų, kai dar abu buvome seniūnai – jis Pelėdnagių, aš – Gudžiūnų seniūnijos (nuo 2004 -ųjų).

Negalvojau, kad užsiimsiu dar kažkokia veikla, jau trejus metus būdamas pensijoje.

Meras sakė, kad šiame poste reikia inžinieriaus, o mano išsilavinimas ir yra inžinerinis. Žinojau, kokia situacija įmonėje ,,Kėdbusas“, dalyvaudamas rajono Tarybos posėdžiuose, perskaitęs internete pateikiamas ataskaitas.

Kaip žmogus žmogui, merui atsakiau teigiamai, sakydamas, jei netiksiu, jau kitą dieną sutinku būti atleistas. Bet jei ateinu dirbti, nesėdėsiu rankų sudėjęs ir dirbsiu taip, kaip man atrodo geriausiai.

Daug metų girdime, kad ,,Kėdbusas“ važiuoja žemyn, yra ties bankroto riba. Ir ateiti vadovauti, tarkim, kitam žmogui, metus savo darbą, kai yra tokia paskleista nuostata – būtų sunkoka. O man – visai gerai, kai aš jau turiu vieną „atsarginį darbą ,,Sodroje“ (šypsosi).

Kokių darbų ėmėtės pirmiausiai?

Pirmiausia praverčiau krūvą popierių, sužiūrėjau visas sąskaitas už 2022-uosius, 2023-iuosius, sutartis, kokius turime įsipareigojimus, klientus ir pan. Apžiūrėjau, koks yra technikos kiemas, kokia remonto bazė.

Kai pradėjau suprasti kas ir kaip, pašiurpau tada. Ypač dėl technikos kiemo, esančio Pramonės g. 9.

Žinau, kas ir kaip turėtų būti, nes 14 metų buvau išdirbęs inžinieriumi Tiskūnuose, ,,Pakeltos velėnos“ kolūkyje.

Pamačiau, kad remonto bazės pastatas yra avarinės būklės. Tada lijo lietus, autobusas buvo įvarytas į vidų, išimtas jo variklis, o vanduo tekėjo tiesiai ten, kur turėjo būti variklis. Visur šlapia, žmonės rūškanais veidais. Pagalvojau, kaip jie gali kankintis ir tokiomis sąlygomis dirbti.

Todėl pirmasis mano žingsnis buvo – tą pačią dieną parašytas raštas merui. Kviečiau susitikti ir kartu nuvažiuoti į technikos kiemą. Kai merą nuvežiau, aprodžiau, kitą dieną atsirado kitas raštas.

Kadangi esame savivaldybės įmonė, prašėme savivaldybės pagalbos sutvarkyti stogą, sienas, duris, langus, kad tuose pastatuose galima būtų ką nors daryti, nes ten yra mūsų garažai, pagrindinė remonto bazė. Prasidėjo viešieji pirkimai – stogo dengimas, reikėjo langus užmūryti, tvarkyti sienas, langus, duris.

Kiekvieną dieną važiuoju apžiūrėti, kaip ten vyksta darbai. Matau, kad žmonių veidai šviesesni, pasikeitęs žmonių požiūris į darbą į tą aplinką ir pan.

Kodėl pokyčius pradėjote nuo technikos kiemo?

Dėl to, kad mes turim 40 autobusų, iš jų 16 autobusų yra nulinės vertės, t. y. jie nusidėvėję.

Bet jie važiuoja, jie praeina techninę patikrą, nes technikos grupė, kurioje dirba apie 10 žmonių, kiekvieną dieną juos taiso. Autobusui priklauso kas pusė metų būti techniškai patikrintam ir jeigu reikia kažką padažyti, pavirinti, ta žmonių grupė dirba darbą, kad mūsų autobusai važiuotų.

Atėjęs į šį postą, sakėte, kad laikotės nuostatos, kurią ne kartą esate kartojęs?

Aš visiems taip sakau: ,,Mes esame įmonė, kuri turime vežti žmones. Kad vežtume žmones, turi būtai autobusai – tvarkingi, geri, normalūs. Po to, turi būti geri vairuotojai, kurie ,,susieti“ su tais autobusais.

Pasigirsta sakant: ,,Biurokratai, tarnautojai ten sėdi (t. y. UAB „Kėdbuse“ – red. past.), ką jie ten daro?“ Noriu pasakyti, kad be tų tarnautojų, be visų darbuotojų, be dispečerinių, kurie dirba čia, autobusų parkui būtų blogai.

Visi žmonės, visas kolektyvas reikalingas tam, kad vežtume žmones.

Ar jau spėjote atnaujinti autobusų parką?

Viską darome, kad atnaujintume. Prie manęs nupirkom 4 didesnius autobusus, apie 20-40 vietų, bet jie padėvėti, 2013 metų laidos.

Buvo planuota nupirkti dar 2 mikroautobusus. Bet mano komanda laikosi nuostatos, kad pirktume ne senesnius kaip 2015 metų – tokią užbraukiau liniją, kad nepirktume senesnių. Geriau mokėti brangiau, bet kad jie būtų naujesni.

Nuo spalio 14 d. jau yra sutvarkyti dokumentai elektriniams autobusams, bet jų vis dar neturime. Tie autobusai plaukė nuo Kinijos pusės iki Europos. Iškrauti Klaipėdoje. Kas apsibrozdinę, tvarkomi, dedamos kameros, ,,bėgantys“ ekranai, viskas, kas buvo užsakyta.

Viskas tvarkoma, o mes laukiam, kuomet gruodžio pirmomis dienomis jie turėtų pasiekti mus. Autobusai kiniški, bet paruošti Europos Sąjungai.

Ar jau esate numatę maršrutus šiems naujiesiems autobusams?

Vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad elektriniai autobusai važinės ten, kur daugiausiai keleivių ir mieste. Tai būtų 1, 4, 7 maršrutai, kur, skaičiuojant pagal parduotus bilietus, šie autobusų maršrutai yra labiausiai užimti.

Jie turi 5 m. garantiją, juos reikia saugoti nuo žvyrkelių, nuo prastų kelių ir į užmiestį jais nevažiuosime.

Kaip tik šalia autobusų stoties ruošiama elektros įkrovimo stotelė, kad viskas būtų vietoje. Kai atėjau dirbti prieš 4 mėn. vienas iš pirmųjų darbų buvo projektavimas. Viskas padaryta, jau elektra ,,ateina“ ir stotelė pradės veikti.

O naujieji autobusai pradės važiuoti, kada uždėsime visas priklausomas emblemas. Tai bus mūsų darbas, mes bendraujame su Iškabų cechu, visi logotipai jau daromi.

Kol kas autobusai bus be reklamų. Mūsų internetinėje svetainėje skelbiama, kas nori, gali reklamuotis, už tai mums kas mėnesį mokant mokestį – keliasdešimt eurų, ir mums gerai, ir besireklamuojantiems gerai. Už reklamas autobusuose irgi gauname šiek tiek pajamų. Kas norės, tikrai galime parduoti reklamos plotus.

Kaip galima užfiksuoti užimtumą, jeigu keleivis, pritaikius nuolaidas, bilieto neperka, bet autobuse vietą užima?

Kiekvienas vairuotojas turi savo važiavimą fiksuojančią ,,istoriją“. Kasos aparate jis atžymi nulinį bilietą tiems keleiviams, kuriems suteikta teisė važiuoti nemokamai.

Greitai pasirašysiu sutartį naujiems kasos aparatams, kur bus galimas mokėjimas ir kortelėmis, o keleivis, turėdamas važiavimui nuolaidą, vis tiek privalės atsižymėti ir gauti bilietą.

Skaičiuojame kiekvieną žmogų, nes savivaldybė kompensuoja už turinčių teisę važiuoti nemokamai keleivių vežimą.

Galbūt turite statistikos, ar šiemet daugiau keleivių naudojasi jūsų paslaugomis?

Per šių metų 9 mėnesius (tris ketvirčius) 174 tūkst. keleivių pervežėme daugiau negu praėjusiais metais. Vadinasi, pasitikėjimas ,,Kėdbusu“ yra, poreikis yra, žmonės mūsų paslaugomis naudojasi.

Pinigine išraiška, pajamos irgi padidėjo. Bet išlaidos irgi padidėjo. Pirmiausiai – dėl pabrangusio kuro. Prie išlaidų bei darbo apsunkinimo prisidėjo ir abiejų tiltų mieste rekonstrukcijos, kai teko keisti autobusų maršrutus ir t. t. Pateikiame sąskaitas savivaldybei, kuri apmoka nuostolingus reisus/važiavimus ir taip pat lengvatinius bilietus.

Kiek šiandien ,,Kėdbusas“ turi vairuotojų? Ar jaučiamas jų poreikis?

Turime 40 etatinių vairuotojų, o autobusų – 44. Vairuotojų poreikis yra. Skelbiame žiniasklaidoje, kad „Kėdbusui“ reikalingi vairuotojai, bendraujame su Užimtumo tarnyba.

Šiandien pasirašiau vieną įsakymą, kad ,,Kėdbusas“ vairuotojui apmoka vairavimo kursus D kategorijai gauti. Apmokam, bet sutartyje parašom, kad reikės atidirbti mūsų įmonėje nuo 1,5 iki 2 metų.

Dar svarbus veiksnys – vairuotojo atlyginimas. Palyginus su visais tolimųjų reisų vairuotojais, stambiais autobusų parkais, ,,Kėdbuso“ vairuotojų vidutinis atlygimas kol kas atsilieka. Bet pagal šalies Vyriausybės nutarimus, keičiantis minimaliam mėnesiniam atlyginimui, stengiamės ir mes atlyginimą didinti.

Kai autobusų vairuotojai Vilniuje streikuoja, pas mus vairuotojai nestreikuoja, dėl to, kad mes labai puikiai bendraujame su vairuotojų profsąjunga. Su profsąjungos pirmininku ir atstovais nuolat kalbamės, tariamės.

Nuo kitų metų sausio 1 d. apie 10 proc. vėl pakelsime vairuotojų atlyginimus. Labai norėtųsi, kad vairuotojų, norinčių dirbti ,,Kėdbuse“, stovėtų eilė. Dėl to aš ir išskyriau įmonės prioritetus – autobusai, vairuotojai ir visas aptarnaujantis personalas.

Pakalbėkime apie maršrutus…

Kiekvienas rajonas yra labai skirtingas. Mes negalime lygintis su Kaunu, Vilniumi, Šiauliais, Panevėžiu, Klaipėda, kur vairuotojas atsisėda ir vienu maršrutu nuvažiuoja 30 ar net daugiau kilometrų. Pas mus maršrutai trumpi.

Pagrindiniai važiavimai būna rytais, kai keleiviai vežami į gydymo įstaigas, Kėdainių Profesinio rengimo centrą, kitas mokyklas.

Paskui būna štilis. Kai kurie vairuotojai tuo tarpu pabūna ir namuose. Po to didieji keleivių srautai būna į darbo pabaigą. Dėl to, atėjęs jaunas vairuotojas nesijaus išnaudojęs savo potencialo 100 proc.

Mūsų vairuotojų amžiaus vidurkis – 58 metai. Labai norėčiau, kad vairuotojus galėtume rinktis, o dabar džiaugiuosi, kad tik autobusai važiuoja.

Bet kelyje visko gali nutikti ir vairuotojams?

Vairuotojas medicininę pažymą pateikia kas 3 metai, priklausomai nuo jo amžiaus. Aš pasitikiu gydytojais, kad vairuotojas gali dirbti šį darbą.

Šiemet, sušlubavus sveikatai vairuotojo, sėdinčio prie vairo, įvyko nelaimingas atsitikimas, gerai, kad neatsitiko dar blogiau, kad nebuvo sužalotų keleivių ir pan.

Visi keleiviai, važiuojantys mūsų autobusais yra draudžiami, jeigu kas nors atsitiktų, draudimo įmonė visa tai padengtų. Greičiausiai visuose autobusuose atsiras registratoriai, tai kamera, kuri registruoja ne tik salono vidų, kas ką daro, bet ir registruoja priešais važiuojančius automobilius, jei pasitaikys koks nors įvykis.

Svarbiausia, kad vairuotojas ir įmonė turėtų įrodymą bei apsaugą, jei kas nors kelyje nutiktų.

Kelyje yra įvairių vairuotojų – užkiša automobilį, užstabdo, užlekia, neišleidžia iš sustojimo. Todėl norime būtinai įrengti kameras dėl tvarkos. Iki Naujųjų metų bent pusėje autobusų turime jas įrengti.

Ar jums teko iš darbo atleisti bent vieną darbuotoją?

Teko. Už pažeidimus. Nes alkoholis mūsų darbe yra netoleruojamas.

Vairuotojas, išvažiuodamas ryte į reisą, turi prieiti prie alkotesterio ir pasitikrinti blaivumą. Tuo pačiu padaroma nuotrauka, kad būtent tas žmogus pūtė, o ne kitas. Dispečeris gauna informaciją, kad vairuotojas gali važiuoti.

Bet pasitaikė atvejis, kai pietų pertraukos metu vairuotojas buvo namuose ir jis išgėrė butelį alaus, aš jo nesukontroliavau. Kitą dieną atsirado mano įsakymas, kad antroje dienos pusėje, ir po pietų vairuotojai alkotesteriu turi pasimatuoti blaivumą.

Pirmas mano įsakymas dėl atleidimo iš darbo buvo vien tik dėl to. Labai nemalonus dalykas, bet su tuo tikrai nesitaikstysime.

Ar yra rajone tokių vietovių, kurių nepasiekia joks priemiestinis autobusas?

Kaip bebūtų gaila, bet tokių vietovių yra. Visi autobusų tvarkaraščiai yra nusistovėję jau daug metų. Maršrutų tvarkaraščius ruošia savivaldybė ir mes vykdome savivaldybės užsakymus. Jei mums pateikia skundą, kad mes kažkur nenuvažiavome ar pan., tai perduodame savivaldybei ir ten sprendžiama ar tuo maršrutu važiuoti, ar ne. Patys savavališkai tvarkaraščių nekeičiame.

Ne paslaptis, kad kartais autobusai nuvažiuoja ir grįžta tušti, tačiau kol kas tvarkaraščių pakeitimų neplanuojame. Jeigu visai toje vietovėje nebeliks žmonių, tuomet kreipsimės į savivaldybę, kad tuščiai nevažiuotume.

Per moksleivių atostogas vėl koreguojasi tvarkaraščiai. Yra dar toks variantas, kai autobusiukai, vežiojantys vaikus, atveža ir kitus keleivius.

Kur driekiasi tolimiausi ,,Kėdbuso“ maršrutai?

Iš tolimiausių maršrutų yra Pajieslys, Pernarava, Okainiai, už Šėtos esantys kaimai. Yra 4 autobusai, skirti važiavimams Šėtos krašte bei Surviliškio. Autobusai laikomi pas vairuotojus, kurie ten ir gyvena. Tie vairuotojai gauna priedą už autobusų laikymą bei apsaugą.

O ką galėtumėte pasakyt apie keleivius, ar jie drausmingi?

Keleivių noras mums yra įstatymas. Yra keleivių vežimo taisyklės ir jų reikia laikytis.

Tačiau, kiekvienas žmogus, įlipdamas į autobusą, neturi sukelti diskomforto kitiems keleiviams. Jis negali įlipti išsitepęs dažais, nešvarus, atsiduodantis benzinu, alkoholiu ir pan. Bet jeigu tam nusižengiama, tada kyla konfliktas, vairuotojas iškviečia policijos pareigūnus.

Man vairuotojai parodo kokios po keleivių pervežimo lieka sėdynės. Tai keleivių sąžinės reikalas. Stengiamės su keleiviais stipriai nekonfliktuoti, bet ir nusileisti nenorime.

Ar vadinamų ,,zuikių“ dar pasitaiko ar jie jau išėjo iš mados?

,,Zuikiais“ važiuoti dabar visai neapsimoka, nes kontrolierės savo darbą dirba. Per savaitę kartą specialiai pavežame kontrolieres ir į užmiestį. Šitoje mūsų struktūroje kontrolė reikalinga.

Galiu pasidžiaugti, kad man pradėjus dirbti, nebuvo ,,sugauta“ nė vieno keleivio, važiavusio be bilieto. Anksčiau ,,zuikiais“ mėgdavo važiuoti jaunimas, studentai, gal dar kas nors. Dabar jie visi važiuoja nemokamai.

Priminkite, kas miesto autobusais turi teisę važiuoti nemokamai?

Visi pensinio amžiaus sulaukę asmenys (jie turi parodyti pensininko pažymėjimą), visi socialiai remtini asmenys, neįgalieji, visi moksleiviai ir studentai.

Bilietus turi pirkti visi darbingo amžiaus žmonės.

Ar pajutot, kad senjorai, turėdami tokią lengvatą, gal ir be reikalo važinėja po Kėdainius?

Pradžioje, kai rajono Tarybos sprendimu buvo suteikta ši lengvata, vairuotojai pasakojo, kad senjorai važinėjo po Kėdainius, tarsi ekskursijoje – važinėdavo nemokamai reikia ar nereikia. Dabar jau važiuoja turėdami tikslą.

Kokią turite ,,Kėdbuso“ viziją kitiems metams?

Bus ruošiami projektai teritorijos sutvarkymui šalia autobusų stoties, įkomponuojant autobusų (išorės ir vidaus) plovyklą, taip pat įrengiant degalinę, kad ji būtų kuo arčiau mūsų.

Ir dar turime vieną viziją, kad tie autobusai, kurie dabar stovi autobusų stoties teritorijoje, būtų po pastoge – kad ant jų nesnigtų ir nelytų.

Kadangi technikos kieme pagrindiniai darbai atlikti, toliau pastatuose sektų elektros instaliacijos pakeitimo darbai, ventiliacija su šildymu. Ir, kad buitinės sąlygos darbuotojams būtų sutvarkytos – tualetai, šiltas vanduo. Visa tai ir dabar yra, bet šiame laikmetyje turėtume atrodyti geriau.

Gal dar galvojate teikti daugiau paslaugų?

Galvojame teikti daugiau paslaugų, ne tik keleivių pervežimo. Tuomet ir įmonės pajamos didėtų, ir žmonės būtų įdarbinti. Turime tam patalpas, bazę, t. y. servisą, kurį reikia išnaudoti. Iki Naujųjų metų turime pasiruošti mikroautobusų remontui. Savo jėgomis, galbūt dar vieną žmogų tektų įdarbinti ir galėtume teikti tokias paslaugas: tepalų keitimas, paruošimas techninei apžiūrai (ratai, traukės, suvedimai).

Galėtume teikti techninio aptarnavimo, paruošimo techninei apžiūrai paslaugas mokykliniams geltoniesiems autobusams. Galėtume atlikti smulkų remontą bei kėbulo tvarkymą, nes turime sąlygas atlikti suvirinimo, dažymo ir pan. darbus.

Galime duoti pakaitinius autobusiukus, jei geltonąjį mokyklinį autobusiuką tektų remontuoti ilgiau nei tris keturias dienas. Pavyzdžiui, skiriame savo autobusą, mokyklos turi savo vairuotoją ir vaikai į mokyklą vežami nepertraukiamai.

Sprendžiame autobusų padangų montavimo klausimą. Visą laiką veždavome padangas montuoti kitur. Bet jau nusipirkome tam skirtą įrenginį, padangas montuojame vietoje, o nuo kitų metų sausio 1 d. matyt bus priimami ir gyventojų užsakymai padangų montavimui, balansavimui ir kt.

Dabar pakalbėkime apie jūsų ,,poilsį“ po darbo, gal tiksliau – darbą po darbo?

Baigęs darbą Gudžiūnų seniūnijoje, jau gyvenau savo ūkio reikalais. Turiu daug ,,užklasinės“ veiklos – darbo namuose ir dar savo pomėgių. Vasara praktiškai suplanuota visa. Yra ką veikti ir prie namų, kur yra hektaras žemės, tenka prižiūrėti aplinką.

Esu ūkininkas, verčiuosi gyvulininkyste. Laikau avis, turiu apie 20 bičių šeimų. Man tai patinka. Pats kopinėju medų ir darau tai savo malonumui.

Aš bitininkauju senoviškai – imu medų vieną kartą į metus. Neišiminėju bitelėms medaus iš ,,po nosies“, kaip kiti bitininkai. Jei pienės nužydėjo, tuoj pat išima pienių medų. Bitininkauju pagal dieduko pamokymus. Išimi kartą ir gauni įvairaus medaus mišinį, bizniu neužsiimu – savo šeimai, vaikams ir draugams užtenka.

Dar sportuoju, medžioju, važinėju motociklais. Tiesa, medžioklėje buvau senokai. Dabar prasidės medžioklės su varovais, į kurias būtinai eisiu, nes jos būna šeštadieniais. Dvi kadencijas buvau Balsių medžiotojų būrelio pirmininku.

Medžiojame šernus, elnius, stirnas, lapes, vilkus. Jei nereguliuosime žvėrių populiacijos, tai ūkininkai nieko laukuose negalės auginti. Gal ir stumbrus, nežiūrint į Raudonąją knygą, reikėtų pamedžioti, nes jų dabar tiek jau daug ir jie padaro nepaprastai daug žalos.

Priklausau Kėdainių ,,Horizontų“ baikerių klubui. Šiemet per vasarą motociklu nuvažiavau apie 3 tūkst. kilometrų. Tai nėra mažai, kadangi mes tik vasarą važiuojame ir ne kiekvieną dieną – daugiausiai savaitgaliais.

Viršelio nuotr.: UAB ,,Kėdbusas“ laikinai einantis direktoriaus pareigas Regimantas Valiauskas išskyrė įmonės prioritetus – autobusai, vairuotojai ir visas aptarnaujantis personalas. (A. Raicevičienės nuotr.)