Betliejaus taikos ugnimi labiausiais džiaugėsi mažieji kraštiečiai.

Betliejaus taikos ugnimi labiausiais džiaugėsi mažieji kraštiečiai.

Gruodžio 18-ąją per visą Lietuvą vežama Betliejaus taikos ugnis. Ją iš lenkų skautų Lietuvos-Lenkijos pasienyje išvakarėse perėmė Marijampolės krašto skautai, o trečiadienio vakarą Vilniuje Šv. Jonų bažnyčioje, ekumeninių pamaldų metu uždegta didžioji žvakė, po mišių skautai dalino Taikos ugnelę. 

Taikos ugnį kėdainiečiai, tarp kurių buvo ir Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos skautai, ir lopšelio-darželio „Pasaka“ mažyliai, ir Kėdainių dekanato dekanas Gintaras Pūras, ankstų ketvirtadienio rytą iš ugnies nešėjų perėmė geležinkelio stotyje.

Pasak kunigo G. Pūro, Betliejaus ugnis į kiekvienus namus gali atnešti ramybę ir santarvę. „Šią ugnį, iki mūsų atkeliavusią iš tolimojo Betliejaus, mes dalinsime visiems kraštiečiams. Norintieji gali užsukti į Švento Juozapo bažnyčios raštinę ir prisidegę žvakelę, į namus grįžti su šventa ugnimi. Kviečiu kraštiečius nebijoti pajausti kalėdinės dvasios, apvalykite namus ir sielas, apmąstykite nueitą kelią, užsibrėžkite kilnių tikslų ir gerai nusiteikę pasitikite naujus metus. Tepadeda visiems Dievas“, – sakė Kėdainių dekanato dekanas G. Pūras.

Kėdainių dekanato kunigai susitikę su rajono vadovais aptarė savo darbų kasdienybę.

Kėdainių dekanato kunigai susitikę su rajono vadovais aptarė savo darbų kasdienybę.

Kiek anksčiau Kėdainių dekanato kunigai susitikę su rajono vadovais pasidalijo mintimis apie kasdienį gyvenimą ir nuveiktus darbus. Susitikime dalyvavo ne tik Kėdainių dekanato dekanas kunigai G. Pūras, A. Stanevičius, G. Geresionis, E. Jotkus, E. Rimavičius, S.Kandratavičius, A. Čiūras, R. Mačiulskis, bet ir evangelikų reformatų kunigas Raimondas Stankevičius, evangelikų liuteronų kunigas Arvydas Mikalauskas ir stačiatikių Viešpaties atsimainymo cerkvės šventikas Nikolajus Murašovas. Dvasininkai pasidžiaugė, kad nugyveno gana ramius be didesnių permainų metus.

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos tikintieji kviečiami savo maldomis ir gerais darbais padėti vargstantiems ir vienišiems kraštiečiams.

Gruodžio 21 dieną 12 val. šv. Mišiomis Šv. Juozapo parapijoje bus aukojamos Šv. Mišios už vargstančius.

Šv. Mišios dekanato parapijose švenčių dienomis bus aukojamos šia tvarka:

Paberžės bažnyčioje – gruodžio 25 d. – 8 val., 26 d. – 10.30 val.

Surviliškio bažnyčioje gruodžio 24 d. – 21 val. Piemenėlių šv. Mišios, 25 d. – 10 val., 26 d. – 12 val.

Apytalaukio bažnyčioje gruodžio 24 d. – 18 val. Kūčių šv. Mišios, 25 d. – 12 val., 26 d. – 13.30 val.

Šv. Jurgio bažnyčioje gruodžio 24 d. – 22 val. Piemenėlių šv. Mišios, 25 d. – 9 ir 11 val., 26 d. – 10 ir 12 val.

Gudžiūnų bažnyčioje gruodžio 24 d. – 22 val. Piemenėlių šv. Mišios, 25 d. – 10 val., 26 d. – 11 val.

Josvainių bažnyčioje gruodžio 24 d. – 22 val. Piemenėlių šv. Mišios, 25 d. – 12.30 val., 26 d. – 12.30 val.

Pernaravos bažnyčioje gruodžio 25 d. – 11 val., 26 d. – 11 val.

Šaravų bažnyčioje gruodžio 25 d. – 10 val.

Pagirių bažnyčioje gruodžio 24 d. – 16 val., 25 d. – 8.30 val., 26 d. – 10 val.

Šėtos bažnyčioje gruodžio 24 d. – 22 val. Piemenėlių šv. Mišios, 25 d. – 12 val., 26 d. – 12 val.

Lančiūnavos bažnyčioje gruodžio 25 d. – 10.30 val.

Šventybrasčio bažnyčioje gruodžio – 25 d. – 13 val.

Krakių bažnyčioje gruodžio 24 d. – 21 val. Piemenėlių šv. Mišios, 25 d. – 12 val., 26 d. – 12.30 val.

Pajieslio bažnyčioje gruodžio 25 d. – 8 val., 26 d. – 9.30 val.

Panašios naujienos