Veiklios ir kitam dėmesio negailinčios bei bėdoje atsidūrusį kraštietį mokančios suprasti moterys nutarė suburti klubą ir prisijungti prie visame pasaulyje gerai žinomos LIONS asociacijos.

Norėdamos geriau viena kitą pažinti Kėdainių „liūtės“ surengė teminį tautų draugystės vakarėlį, kur pasakojo apie skirtingų šalių klubų veiklas.

Norėdamos geriau viena kitą pažinti Kėdainių „liūtės“ surengė teminį tautų draugystės vakarėlį, kur pasakojo apie skirtingų šalių klubų veiklas.

Iniciatyvios verslininkės, medikės, pedagogės ir kitų specialybių atstovės jau žengė pirmuosius žingsnius, kad taptų didelės šeimos dalimi.
Iniciatyvinė grupė, vedama verslininkės Sigitos Skarupskienės, ne tik aplankė keletą Lietuvos LIONS klubų, bet ir subūrė dvidešimt veiklių moterų bei pradėjo klubo registracijos procedūrą.
Kėdainietės taps trisdešimtuoju LIONS klubu Lietuvoje, kurių pirmieji startavo prieš dvidešimt penkerius metus.

Klube – skirtingos, bet veiklios moterys
„Į klubą pakvietėme moteris, kurios yra specialistės, turi įvairių pomėgių, nori skleisti šviesą ir daryti gerus darbus. Kiekviena moteris savyje augina ne po vieną gerumo daigą. Turbūt reta kuri nekreipdama dėmesio abejingai gali praeiti pro verkiantį vaiką ar nuliūdusį suaugusįjį. Į klubą atėjo moterys, kurioms nesvetimos geradarystės ir labdaros idėjos. Jei galime išgydyti žodžiu, tą ir darysime, jei kažkam galėsime padėti pagerinti buitį ir sugrąžinti gyvenimo džiaugsmą, tai būtinai tuo užsiimsime, o jei kam pavyks pabėgti nuo ligos ar palengvinti jos kančias, tai mums suteiks didelį džiaugsmą“, – sakė LIONS klubą Kėdainiuose pradėjusi kurti S. Skarupskienė.
Šis judėjimas turi gilias tradicijas ir savo veiklos taisykles. Klubas kasmet rotacijos principu renka prezidentę, iždininkę, sekretorę. LIONS klubai padeda akliesiems ir silpnaregiams priimti negalią, taip pat remia gabius, talentingus vaikus, ištiesia ranką sunkiai besiverčiančioms šeimoms.

Aktyvias kėdainietes burtis ir jungtis į LIONS asociaciją paragino verslininkė Sigita Skarupskienė (antra iš kairės).

Aktyvias kėdainietes burtis ir jungtis į LIONS asociaciją paragino verslininkė Sigita Skarupskienė (antra iš kairės).

Kėdainiečių krikštamotės – šiaulietės
Kėdainiečių krikštamotėmis tapsiančios Šiaulių LIONS moterų klubo narės pagal galimybes padeda visiems, kam reikalinga parama. „Nors esame gana skirtingos, mus vienija noras padėti. Švęsdamos klubo dešimtmetį pripažinome, jog esame laimingos atradusios vietą šiame judėjime. Ne viena moteris prisipažino, jog būtų padariusios didžiausią gyvenimo klaidą, jei būtų netapusios LIONS klubo narėmis. Sunku nusakyti, koks geras jausmas apima, kai gali duoti. O duodame mes ir pačios kažką iš savo namų, lėšų paramai surenkame iš labdaros renginių, projektų. Smagu, kad asociacija plečiasi ir kėdainietės nori eiti mūsų pramintu keliu“, – sakė kėdainietes padrąsinusi Šiaulių LIONS moterų klubo prezidentė Daiva Grikšienė.

„Liūtai“ – didžiausia pasaulio asociacija
Tarptautinė LIONS klubų asociacija – didžiausia, aktyviausia ir reprezentatyviausia visuomeninė klubinė organizacija pasaulyje. Šiuo metu 202 šalyse yra apie 44 000 LIONS klubų, o juose – apie 1,3 milijono narių. Lietuvos LIONS klubuose šiuo metu yra 584 nariai, Lietuvos LIONS klubų apygardai šiuo metu vadovauja gubernatorius Rimantas Misevičius.
Pavadinimas LIONS – tai angliškų žodžių „Liberty“ (laisvė), „Intelligence“ (intelektas), „Our Nations Safety“ (mūsų tautų saugumas) pirmųjų raidžių santrumpa. LIONS – lietuviškai reiškia „liūtai“, todėl dažnai klubų nariai taip ir vadinami. Beje, LIONS organizacijos ženkle yra pavaizduotos dvi į priešingas puses – praeitį ir ateitį – žvelgiančios liūtų galvos.
Moterys šiuo metu Lietuvos LIONS klubuose sudaro 29 proc. visų narių.

Netrukus tikra asociacijos dalimi tapsiančios kėdainietės jau planuoja būsimus darbus ir veiklas.

Netrukus tikra asociacijos dalimi tapsiančios kėdainietės jau planuoja būsimus darbus ir veiklas.

Tarnauja ir bendrauja
Pati svarbiausia LIONS klubų kūrimosi sąlyga yra ta, kad į klubą turi susiburti kuo įvairesnių specialybių ir profesijų žmonės, siejami tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir pasiryžimo pagal galimybes padėti kitiems, tai yra sąžiningai ir garbingai laikytis pagrindinio lionizmo principo ir šūkio „Mes tarnaujame!“. Iki šiol iš esmės Lietuvos LIONS klubai šį principą įgyvendina dviem keliais: padedami rėmėjų ir globėjų iš užsienio LIONS klubų; patys Lietuvos LIONS klubai rengia įvairias labdaros ir paramos akcijas: koncertus, vakarus, talkas, kitus renginius, organizuoja ir atlieka įvairius darbus.
Lietuvos LIONS klubai dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose. Jau prigijusios dvi gražios tradicijos: daugelis Lietuvos LIONS klubų kiekvieną pavasarį (balandžio–gegužės mėn.) vykdo akcijų ciklą „Aš noriu matyti pavasarį“, kiekvienais metais rugsėjo mėnesį klubų nariai su šeimomis suvažiuoja į vykstančius teorinius ir praktinius Lietuvos LIONS klubų forumus ir klubų valdybos mokymus.
Skleisdami lionizmo idėjas, LIONS klubų nariai patys vysto ir plečia sugebėjimus, ryšius, diegia aukštus etinius standartus komercijoje, privačiuose darbuose ir visuomeninėje veikloje.