Kėdainių rajono savivaldybė paskelbė Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2023 metų konkursą. Idėjoms įgyvendinti gali būti paskirta nuo 500 iki 3 000 eurų. Išskirti finansuojamų veiklų prioritetai – fizinis aktyvumas, pilietiškumo ir lytiškumo klausimai.

Pretenduoti į finansavimą gali Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje registruotos ir vykdančios veiklą jaunimo ar su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos ir neformalią jaunimo grupę globojančios organizacijos.

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 25 d. 15 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Basanavičiaus g. 36-706, Kėdainiai.

Konkurso finansavimo prioritetai, už kuriuos skiriami papildomi balai: projekte numatytas fizinio aktyvumo skatinimas, pilietiškumo skatinimo veiklos ar numatytos lytiškumo švietimo veiklos.

Kaip skelbia savivaldybė, konkurso tikslas – finansuoti projektus, kuriais siekiama didinti jaunimo užimtumą Kėdainių rajone, įgyvendinti jaunimo iniciatyvas, skatinti ir plėtoti kryptingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, skatinti jaunimo problemų sprendimą (ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam jaunimui).

Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 11 000 Eur.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties apsirašymo dienos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Šaltinis: Kėdainių r. savivaldybė