Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo tabako, taba­ko gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas, kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Pagal galiojančią tvarką daugiabučio namo gyventojas gali pareikšti prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams.

Pasirašytą prieštaravimą asmuo pateikia savivaldybės administracijai. Gavus asmens prieštaravimą, savivaldybės administracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugiabučiame name, o tada apie tai informuojami ir gyventojai.

Įsigaliojus minėtai tvarkai savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 8 daugiabučiuose namuose priimti draudimai rūkyti (7 mieste, 1 – Josvainių sen.).

Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

Asmenys gali pranešti policijai ar savivaldybės administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.

Kaip „Kėdainių mugę“ informavo savivaldybė, Viešosios tvarkos skyrius yra gavęs keletą žodinių pranešimų ir 1 raštišką skundą, į kuriuos buvo reaguota. Apsiribota žodinėmis pastabomis, kadangi nebuvo užfiksuota akivaizdžių ir neginčijamų pažeidimo faktų.

Tuo tarpu Kėdainių policijos pareigūnai per metus surašė keturis administracinių nusižengimų protokolus. Tris iš jų – nepilnamečiams už elektroninių cigarečių rūkymą, ir vieną protokolą asmeniui, kuris rūkė cigaretę bendro naudojimo koridoriuje.

Parengta pagal Kauno VPK ir Kėdainių savivaldybės inf.