Šiuo metu Kėdainių rajone trūksta darbuotojų įvairiose srityse. Ypač jaučiamas tolimųjų reisų vairuotojų, sunkvežimio vairuotojų trūkumas. Stinga gamybos darbuotojų: mėsininkų, pakuotojų, mėsos išpjaustytojų, skerdikų, svėrėjų. Taip pat darbdaviai ieško statybininkų: izoliuotojų,  mūrininkų, betonuotojų ir apdailininkų. Trūksta darbuotojų maisto gamybos srityje. Pasiūlymų sulaukia elektrikai ir pagalbiniai darbininkai.

„Nekvalifikuotų darbininkų poreikis jaučiamas nuolat, vien šiuo metu registruota daugiau nei 50 laisvų darbo vietų. Tačiau sunku rasti žmonių, pageidaujančių čia dirbti. Mat nekvalifikuotas darbas yra fiziškai sunkus, dažnai tenka dirbti pamainomis, naktį, be to, toks darbas yra menkai apmokamas“, – teigia Užimtumo tarnybos prie LR SADM Kėdainių skyriaus vedėja I. Petraitienė. Pasak specialistės, laisvų darbo vietų užpildymas ir įdarbinimas labai priklausąs tiek nuo darbo ieškančių asmenų motyvacijos, tiek ir nuo darbdavių. Vieni esą jį atranda greitai ir įsidarbina, o kitiems įdarbinimo procesas vyksta sudėtingai. „Tokiose įmonėse didelė darbuotojų kaita bei prasta visuomenėje susiformavusi nuomonė”, – pastebi I. Petraitienė.

Taip pat sunku darbą rasti kai kuriems kvalifikuotiems specialistams. Sudėtinga įsidarbinti kūno kultūros ir anglų kalbos  mokytojams, dizaineriams-maketuotojams bei grafikos dizaineriams.

„Analizuodami ir vertindami šiuo metu susidariusią situaciją bei teikdami klientams tarpininkavimo paslaugas matome, kad padėtis darbo rinkoje išlieka sudėtinga. Labai norėtume tikėti, kad situacija bent šiek tiek  gerės ir stabilizuosis, kad klientai supras: jeigu trūksta kvalifikacijos, vertėtų ją įgyti ar persikvalifikuoti. Tam suteikiame visas galimybes“, – sakė I. Petraitienė.

Sudėtinga pandeminė situacija turėjo įtakos rajono darbo rinkai: išaugo ilgalaikių bedarbių skaičius. Taip pat šoktelėjo jaunimo ir vyresnių asmenų, neįgaliųjų, moterų nedarbas. Tam, anot I. Petraitienės, „įtakos turėjo ir darbo paieškos išmokos mokėjimas bei nežinomybė dėl tolimesnės pandeminės situacijos“.

2021 m.  rugsėjo 1 d. Kėdainių skyriuje  buvo registruoti 3614 darbo neturinčių asmenų (rajono bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų – 13,5 proc., Kauno apskrities – 12,8 proc., šalies – 12,2 proc.)

Nors nedarbas rajone šiuo metu mažėja (nuo metų pradžios sumažėjo 5,4 procentiniais punktais nuo 18,9 proc. iki 13,5 proc.), tačiau Kėdainių rajone nedarbas yra didesnis už Kauno apskrities ir šalies vidurkį.

2021 m. sausio – rugpjūčio mėnesiais darbdaviai registravo  3705 laisvas darbo vietas (327 iš jų –terminuotam darbui), įsidarbino 2671, o 118 asmenų dalyvavo aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse.

Algimanto Barzdžiaus nuotr.