Kėdainių politikei Nijolei Naujokienei nepavyko susidoroti su oponentu savivaldybės taryboje, ne kartą politikės elgesį svarsčiusiu buvusiu Etikos komisijos pirmininku Sauliumi Sinickiu. Prieš metus Kėdainiuose prasidėjusi istorija praėjusią savaitę pasibaigė Vilniaus apygardos teisme.

S. Sinickis nenusišalino, nes nematė pagrindo

Pernai vasario 22 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė Nijolė Naujokienė savivaldybės tarybos Etikos komisijai pateikė prašymą įvertinti Sauliaus Grinkevičiaus, Adelės Štelmokienės, Stepono Nevajausko elgesio atitiktį Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatoms.

Atskiru prašymu N. Naujokienė pageidavo, kad jos skundas dėl minėtų tarybos narių būtų nagrinėjamas tik nusišalinus Etikos komisijos pirmininkui Sauliui Sinickiui.

Kovo 3 dieną įvykusiame Etikos komisijos posėdyje S. Sinickis nematė pagrindo nusišalinti ir pirmininkavo posėdžiui, kuriame buvo svarstomas N. Naujokienės prašymas dėl trijų tarybos narių elgesio įvertinimo.

Posėdyje S. Sinickis teigė, kad nusišalinimas yra kiekvieno politiko reikalas ir kiekvienas tai turėtų daryti laisva valia. Politikas taip pat priminė, kad jis ne kartą buvo raginamas nusišalinti dėl to, kad S. Grinkevičius 2016 m. finansiškai parėmė jo politinę kampaniją, bet atkreipė dėmesį, kad niekada nenusišalino nuo minėto asmens veiklos svarstymo ir dėl tokių savo veiksmų nebuvo apskųstas kompetentingoms institucijoms (VTEK). VTEK taip pat nėra priėmusi jokio sprendimo dėl jo elgesio.

Vesdamas Etikos komisijos posėdį S. Sinickis teigė manantis, kad N. Naujokienės prašymas yra provokuojamojo pobūdžio ir tokiu būdu kaskart Etikos komisijai trukdoma dirbti. S. Sinickis tuomet klausė ir Etikos komisijos narių, ar jie sutinka su posėdžio darbotvarke.

N. Naujokienės skundas dėl trijų tarybos narių elgesio minėtame posėdyje buvo išnagrinėtas. Nutarta, kad S. Grinkevičius, A. Štelmokienė, S. Nevajauskas nieko nepažeidė.

Apskundė VTEK

Tačiau po dviejų savaičių Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) pasiekė N. Naujokienės skundas dėl Kėdainių savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko S. Sinickio nenusišalinimo.

N. Naujokienė prašė VTEK įvertinti, ar Kėdainių rajono tarybos Etikos komisijos pirmininkas S. Sinickis 2021 m. kovo 2 d. posėdyje nenusišalindamas ir svarstydamas prašymą, susijusį su jo paties interesų konfliktu, nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų.

Praėjusių metų liepos 28 d. VTEK priimtas N. Naujokienę tenkinantis sprendimas ir konstatuota, kad S. Sinickis turėjo nusišalinti.

Kreipėsi į teismą

Įstatymus išmanantis, teisinį išsilavinimą ir darbo patirtį turintis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys S. Sinickis VTEK sprendimą užginčijo teisme.

Praėjusią savaitę Vilniaus apygardos teismas pripažino, kad VTEK sprendime teigti, jog S. Sinickis padarė procedūrinį pažeidimą ir neva pažeidė atitinkamas įstatymo nuostatas nebuvo jokio pagrindo. Atsižvelgus į tai, sprendimas naikintinas kaip neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros.

Vilniaus apygardos administracinis teismas šių metų vasario 8 d. nusprendė panaikinti minėtą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2021 m. liepos 28 d. sprendimą, taip pat priteisti pareiškėjui S. Sinickiui iš atsakovės Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 1111,50 eurų bylinėjimosi išlaidų.

Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

N. Naujokienės patirtų išlaidų nekompensuos

Kaip rašoma teismo sprendime, priteisti patirtas teisines išlaidas atsiliepime teismui prašė ir trečiasis suinteresuotas asmuo – N. Naujokienė. Tačiau jas pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo pabaigos teismui nepateikė, todėl toks prašymas netenkinamas.

Nors teismo sprendimas (jei dar VTEK jo neapskųs aukštesnei instancijai) paskelbtas šiemet vasarį, tačiau N. Naujokienė dar pernai vasarą viešai suskubo paskelbti savo vertinimus apie tai, kad S. Sinickis nusižengė įstatymui.

Panašios naujienos