Šiandien Kėdainių rajono savivaldybėje vyksta renginys „TŪM – Jūsų savivaldybėje“. Savivaldybė pristato savo pažangos planus, kaip bus panaudojami beveik 3 milijonai eurų, gaunami dalyvaujant „Tūkstantmečio mokyklos” programoje.

Pagal „Tūkstantmečio mokyklų“ projektą beveik trijų milijonų  investicijos suplanuotos keturiose Kėdainių rajono mokyklose: „Atžalyno“ ir Šviesiojoje gimnazijose bei „Ryto“ ir Juozo Paukštelio progimnazijose.

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijoje:

Fizikos-inžinerijos laboratorijos įkūrimas ir reikalingos įrangos, priemonių ir baldų  įsigijimas;

Gamtos mokslų laboratorijai reikalingų priemonių  įsigijimas;

Robotikos ir IT laboratorijos modernizavimas ir laboratorijai reikalingos įrangos, priemonių ir baldų įsigijimas;

Dailės ir technologijų laboratorijos įkūrimas;

Bibliotekos – skaityklos erdvės  modernizavimas ir reikalingos įrangos ir baldų įsigijimas;

Sporto erdvės atnaujinimas;

Sensorinės poilsio aplinkos  remontas;

Virtualios realybės (3 D) edukacinės erdvės įrengimas;

Interaktyvių ekranų matematikos kabinetams įsigijimas;

Kūrybinėms veikloms lauke reikalingos įrangos įsigijimas ir kt……

Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje:

Dirbtinio intelekto ir IT edukacinės erdvės modernizavimas ir edukacinei erdvei  reikalingos įrangos, priemonių ir baldų  įsigijimas;

Prieinamų edukacinių erdvių įrengimas;

Chemijos laboratorijai reikalingos įrangos, priemonių ir baldų įsigijimas;

Fizikos-inžinerijos laboratorijai reikalingos įrangos, priemonių ir baldų  įsigijimas;

Biologijos ir biotechnologijų laboratorijos įkūrimas: modulio EKO sistema ir gyvenimo darna įdiegimas;

Virtualios realybės (3 D) edukacinei erdvei reikalingos  įrangos, priemonių ir baldų įsigijimas;

Kūrybiškumo ir medijų laboratorijos įkūrimas;

Individualaus mokymosi aplinkoms mokinių su spec. poreikiais ugdymui  ir projektinėms STEAM veikloms erdvių įkūrimas;

Interaktyvių ekranų matematikos kabinetams įsigijimas

Sensorinės poilsio aplinkos  specialiųjų poreikių turintiems mokiniams įrengimas ir kt.    

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje:

 Mokymosi ir laisvalaikio erdvių įrengimas ir reikalingos įrangos ir baldų  įsigijimas;

Sportinių veiklų ir neformaliajam švietimui skirtų erdvių įrengimas ir reikalingos įrangos ir baldų  įsigijimas;

Meninės-kūrybinės erdvės pritaikymas renginiams;

Sensorinės poilsio aplinkos  specialiųjų įvairių poreikių turintiems mokiniams įrengimas;

Virtualios realybės (3 D) edukacinei erdvei reikalingos  įrangos, priemonių ir baldų įsigijimas;

Mini gamtamokslinės laboratorijos įrengimas;

LEGO® mokymosi sistemos diegimas Robotikos laboratorijoje ir kt…

Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje:

Sporto aikštyno modernizavimas, pritaikant įtraukiajam ugdymui;

Įtraukiajam ugdymui reikalingų priemonių įsigijimas;

Sensorinės poilsio aplinkos įvairių poreikių turintiems mokiniams įrengimas;

Skaitmeninių mokymo platformų mokiniams įsigijimas ir kt.

Švietimo pažangos programoje „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) prasideda įgyvendinimo etapas – patvirtintas 22-iejų pirmojo srauto savivaldybių, tarp kurių – ir Kėdainių, pažangos planų finansavimas ir pradėtos pasirašyti jungtinės veiklos sutartys.

Šiandien prasideda renginių ciklas „TŪM – Jūsų savivaldybėje“, kuriame visos pirmojo srauto savivaldybės pristatys savo pažangos planus bendruomenėms bei žiniasklaidai.

Gegužės 8-31 dienomis visoje Lietuvoje įvyks 16 pristatymo renginių. 8 pirmojo srauto savivaldybės rengė jungtinius pažangos planus ir juos pristatys kartu, o dvi savivaldybės – Panevėžio ir Vilniaus miestų – panašius renginius jau turėjo anksčiau.

„Kėdainių mugės”, Kėdainių r. savivaldybės ir BNS inf.