Šią savaitę į savivaldybes pristatomi ugdymo įstaigoms nupirkti kompiuteriai, praneša Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Jiems įsigyti buvo skirta daugiau nei 1,142 mln. eurų. 2236 kompiuterius gavusios 28 savivaldybės juos išdalins mokykloms, atsižvelgdamos į jų poreikius.

Kaip informavo NŠA, Kėdainių r. savivaldybei paskirti 69 kompiuteriai. Kurioms mokykloms jie bus atiduoti, spręs savivaldybė.

Savivaldybė: Kompiuterių Kėdainių mokykloms pakanka

„Kėdainių rajono savivaldybė yra gavusi 28 kompiuterius iš 69, laukiame kitų siuntų, – penktadienį ryte teigė Kėdainių rajono savivaldybė. – . Kompiuteriai bus perduoti ,,Atžalyno“ ir Šviesiajai gimnazijoms.

Šiais metais pirmą kartą vyks tarpiniai patikrinimai 11 klasių mokiniams, todėl kompiuteriais aprūpinamos tos įstaigos, kurių 11-ose klasėse mokosi daugiausiai mokinių ir kurioms nepakanka kompiuterių tarpiniams patikrinimams vykdyti.

Apklausus kitas gimnazijas, paaiškėjo, kad šiuo metu kompiuterių vykdyti tarpinius pasiekimų patikrinimus joms pakanka, vėliau bus ieškoma galimybių atnaujinti ir šių įstaigų kompiuterinę įrangą.”

Ruošiamasi tarpiniams egzaminams

Pasak agentūros, skiriant kompiuterius savivaldybėms, pirmiausiai atsižvelgta į III-iose gimnazijos (vienuoliktoje) klasėse besimokančių mokinių ir kompiuterių, naudojamų mokinių mokymui, skaičių artėjant tarpiniams patikrinimams.

„Pereinant prie vis platesnio elektroninio mokinių pasiekimų patikrinimų vykdymo ir vertinimo, svarbu, kad mokyklos turėtų tinkamus techninius išteklius skaitmeninio turinio naudojimui ugdyme“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

„Renkame duomenis ir stebime aprūpinimo kompiuterine įranga situaciją skirtingose savivaldybėse, todėl už daugiau nei vieną milijoną įsigyti kompiuteriai perduoti būtent toms savivaldybėms, kurių mokyklose poreikis didesnis“, – paaiškina NŠA direktorė.

Artėjant tarpiniams patikrinimams, kuriuos šiais mokslo metais laikys vienuoliktokai ir atsižvelgiant į Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenis apie III-iose gimnazijos klasėse besimokančių mokinių ir kompiuterių, naudojamų mokinių mokymui, skaičių, buvo įvertinti poreikiai ir nauji kompiuteriai atitinkamai paskirstyti savivaldybėms.

ELTA ir „Kėdainių mugės” inf.

(Asociatyvi nuotr.)