Mirė ilgametė ligoninės Gydytoja Aurelija Skavronskienė.

Reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems, visiems kurie pažinojo šią nuostabią gydytoją.

Šviesus Gydytojos atminimas išliks mūsų – pacientų, kolegų atmintyje.

                                                                                                                        

  Ligoninės kolektyvas