Šiandien, gruodžio 22-ąją, iškilmingai paskelbtas 33-asis Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas. Šiemet juo tapo Virginija Čereškienė-Beviršė, Kėdainių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų vadovė, choreografė.

Pirmą kartą laureatas buvo paskelbtas virtualiu būdu.

Šių metų Kėdainių krašto kultūros premijos laureatei bus įteiktas savivaldybės sidabro ženklas „Už nuopelnus Kėdainių kraštui“ ir 1 000 eurų premija. Nugalėtojai piniginė premija bus pervesta į asmeninę sąskaitą, o ženklas „Už nuopelnus“ perduotas kitu metu, pažadėta, kad tai bus padaryta iki artėjančių švenčių.

„Esu labai sujaudinta. Sunku kalbėti. Šis nuopelnas nėra mano vienos, nes vienas žmogus negalėtų tiek daug padaryti ir pasiekti aukštų rezultatų. Dėkoju abiem savo kolektyvams, nes tik dėl jų darbštumo galėjome daug pasiekti. Dėkoju už pasitikėjimą,“ – sakė Virginija Čereškienė-Beviršė, 2020 metų Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė.

Tituluotos kandidatės

Šiemet į garbingą titulą už nuopelnus krašto kultūrai pretendavo šešios Kėdainių krašte gerai žinomos kultūros darbuotojos, aktyvios visuomenininkės, didžiulį indėlį į mūsų krašto kultūrą, jos plėtojimą ir Kėdainių vardo garsinimą Lietuvoje bei užsienyje įnešusios kėdainietės:

Virginija Čereškienė-Beviršė, Kėdainių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų vadovė, choreografė

V. Čereškienė-Beviršė Kėdainių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupės „Lankesa“ ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Volungė“ vadovė. Kolektyvams suteikta I mėgėjų meno kolektyvų kategorija. Kasmet kolektyvai surengia vidutiniškai 12–15 koncertų, yra nuolatiniai Kėdainių rajono ir respublikinių dainų švenčių dalyviai.

Kolektyvai ne tik aktyviai dalyvauja rajono renginiuose, respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose, bet ir garbingai atstovauja Kėdainių rajonui ir Lietuvai tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose Latvijoje, Ukrainoje, Čekijoje, Turkijoje ir kt., pelnydami aukščiausius įvertinimus. Virginija nuoširdžiai, stropiai, reikliai sau ir kitiems dirba visus jai pavestus darbus, rodo didelį kūrybiškumą ir iniciatyvą. Jos iniciatyva organizuojamas respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Kaziūnės suktinis“ (XI), o 2019 m. pradėtas respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Sukasi trys kartos“ ateityje ketina tapti tarptautiniu.

V. Čereškienės-Beviršės svarus indėlis, išsaugant rajono dainų švenčių tradiciją, reikšmingi jos pasiekimai su kolektyvais, garsinant Kėdainių vardą Lietuvoje ir užsienyje.2020 m. abu kolektyvai minėjo kūrybinės veiklos sukaktis: „Lankesa“ – 55-erių metų, o „Volungė“ – 20-ties metų.

V. Čereškienė-Beviršė premijai pasiūlyta už kultūrinį švietėjišką darbą su rajono gyventojais, aktyvią kultūrinę meninę veiklą, Kėdainių vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

Irena Duchovska, Kėdainių lenkų draugijos pirmininkė

I. Duchovska aktyvi lenkų etninės kultūros puoselėtoja ir propaguotoja Kėdainių rajone. Šiais metais jau aštuonioliktą kartą organizavo Lenkų kultūros festivalį „Znad Issy“, kuriame dalyvavo svečiai iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Čekijos. Irena aktyvi ir kitų įvairių renginių organizatorė: literatų susitikimų, dailės plenerų, festivalių, koncertų, stovyklų. Irena Duchovska Kėdainių kraštą garsina ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje. Jos globojamas Kėdainių krašto lenkų dainos ansamblis „Issa“ koncertavo Lenkijoje, Latvijoje, Čekijoje.

2020 m. I. Duchovska surinko 28 autorių eilėraščius, juos išvertė į lenkų kalbą, redagavo ir organizavo dvikalbės antologijos „Nuo Liaudies ir Nevėžio“, garsinančios vietinius poetus, išleidimą. 2018 m. išleido savo septintą eilėraščių rinkinį „W zielonej dolinie“. Varšuvoje gavo Vitoldo Hulevičiaus literatūrinį apdovanojimą, 2017 m. suteiktas Kadzildlo garbės piliečio vardas.

I. Duchovska premijai pasiūlyta už aktyvią kūrybinę ir kultūrinę meninę veiklą, Kėdainių krašto garsinimą.

Alma Jociuvienė, Kėdainių literatų ir menininkų sambūrio „Vaivorykštės tiltai“ pirmininkė

A. Jociuvienė daug savo jėgų ir laiko skiria visuomeninei veiklai. Dar 2015 m. subūrė Kėdainių literatus, dailininkus, fotomenininkus, choreografus, autorinės muzikos kūrėjus į asociaciją Kėdainių literatų ir menininkų sambūrį „Vaivorykštės tiltai“.

Alma vadovauja ir koordinuoja sambūrio veiklą, organizuoja poezijos ir prozos, autorinių dainų, literatūrinių, meno improvizacijų vakarus, skaitymus, kūrybines popietes bei koncertus. Visi renginiai savo tematika ir turiniu ugdo rajono ir šalies visuomenės narių tautinę savimonę, pilietiškumą, pagarbą valstybei, tradicijoms, gimtajai kalbai.

2017 m. A. Jociuvienė išleido poezijos almanachą „Reikia būti žydinčiu medžiu“. Tais pačiais metais iš sambūrio narių subūrė autorinės muzikos grupę „Vaivorykštė“, kuriai vadovauja bei kuria žodžius ir muziką. 2018 m. projekto metu išleido poezijos almanachą „Ir jaučiu, kaip Lietuva širdin įauga“ bei autorinės muzikos plokštelę „Tokia sava tu, Lietuva“, kurios dainos skamba ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

A. Jociuvienė sambūrio narių eilėraščius viešina rajono laikraštyje, kas antrą mėnesį išleisdama literatūrinį puslapį, kuriame atsiskleidžia meilė Tėvynei ir jos gamtai, pagarba liaudies tradicijoms ir gimtajai kalbai. 

A. Jociuvienė premijai pasiūlyta už aktyvią kūrybinę ir kultūrinę meninę veiklą rajone. 

Albina Mackevičienė, Kėdainių krašto dailės draugijos pirmininkė¸ tautodailininkė

A. Mackevičienė aktyvi tautodailininkų parodų, autorinių parodų (karpinių, tapybos, šiaudinių skulptūrų), užsienio, zoninių ir respublikinių parodų ir konkursų dalyvė. Tautodailininkų bendruomenėje yra žinoma kaip viena iš aktyviausių ir geriausių Lietuvos karpytojų. Jos darbų (karpinių ir tapybos) yra atspausdinta ne vienoje karpinių knygoje ir parodų-konkursų kataloguose.

2017 m. A. Mackevičienė dalyvavo Pasaulio popieriaus karpinių parodoje Lietuvos ambasadoje Varšuvoje (Lenkija), 2019 m. dalyvavo Lietuvos karpytojų parodoje Vokietijoje (19 autorių). 2018 m. – tarptautiniame popieriaus karpinių plenere „Karpiniuota praeitis“ Kupiškyje. Albinos karpinių yra Estijoje, Latvijoje, Danijoje, Lenkijoje, Kanadoje, JAV, Rusijoje, Ukrainoje, Kazakstane, Izraelyje ir Vatikane (pas popiežių Benediktą XVI), Lietuvos Nacionalinio muziejaus dailės fonde, Raseinių krašto muziejuje, Tauragės muziejuje, Kupiškio etnografijos muziejuje, Niūronių Arklio muziejuje, Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centre Arnetų name (popierinės langų užuolaidėlės).

A. Mackevičienė 2019 m. išleido savo mokinių popieriaus karpinių knygą „Karpykime kartu“, kurioje taip pat paruošta ir autorės pristatyta metodinė medžiaga, pagrįsta jos karpinių mokymo metodika ir ilgalaike darbo patirtimi. Ši knyga yra tarsi vadovėlis tiems, kurie nori išmokti karpyti. Kasmet A. Mackevičienė ruošia mokinius Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursui „Sidabro vainikėlis“, veda seminarus, edukacinius užsiėmimus, kurių metu moko karpyti įvairius karpinius, taikomosios dailės darbus, organizuoja ir veda šieno skulptūrų plenerus. 2019 m. dalyvavo respublikiniuose pleneruose „J. Tumo Vaižganto kūrybos keliu“ ir „Popierinis Niūronių žirgelis – II“, 2020 m. – respublikiniame karpytojų plenere „Vydūniška dvasia“. 2019 m. respublikinėje konferencijoje „Karpiniai ugdymo įstaigose. Tradicijos ir šiandiena“ skaitė pranešimą.

2020 m. Lietuvos Kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko įsakymu A. Mackevičienei suteiktas Meno kūrėjo statusas.

A. Mackevičienė premijai pasiūlyta už etninės kultūros puoselėjimą, kultūrinį švietėjišką darbą su rajono gyventojais, ypač su jaunimu, bei aktyvią kūrybinę ir kultūrinę meninę veiklą.

Daiva Makutienė, Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriaus vadovė, Šėtos gimnazijos muzikos mokytoja, ŠSUC meninio ugdymo mokytoja bei kolektyvų „Perliukai“, vokalinio dueto „Kipras+Urtė“, šeimyninio dueto „Aš ir Tu“ vadovė

D. Makutienė aktyvi Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriaus kultūrinių ir sportinių renginių vaikams, bendruomenei, edukacinių užsiėmimų, taip pat tradicinės Nociūnų bendruomenės šventės „Kaimo sueiga“, šventinio bėgimo Nociūnuose „Mes Lietuvai“ organizatorė. Dirbdama su vaikais, jau 11 metų vykdo vasaros ir poilsio užimtumo programą Nociūnų bendruomenės vaikams „Mes norime kurti“, o 2020 m. vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programą „Smalsuolių stovykla“.

D. Makutienės iniciatyva Kėdainiuose vyksta vaikų muzikos festivalis „Skambantys perliukai“. 2018 m. festivalis buvo skirtas atkurtos Lietuvos 100-mečiui, kuriame dalyvavo 45 kolektyvai, 40 solistų, o 2020 m. festivalis tapo Kėdainių miesto gimtadienio šventės dalimi.

D. Makutienės siekiamybė – profesionalus ir kokybiškas darbas su vaikais, nuolatinis tobulėjimas ne tik savo srityje, bet ir vaikų ugdyme, reprezentuoti Kėdainių kraštą Lietuvoje ir užsienyje. Kolektyvai – įvairių tarptautinių ir respublikinių konkursų dalyviai bei laureatai. 2019 m. „Perliukai“ laimėjo „Grand Priz“ taurę Vokietijoje, 2020 m. kolektyvas „Perliukai“ ir duetas „Kipras+Urtė“ dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“. Vokalinis duetas tapo II etapo laureatu. Vytautės Makutytės ir Redos Jonikaitės duetas tapo projekto „X faktorius“ finalistėmis, Kipras Makutis 2020 m. projekto „Lietuvos talentai vaikai“ – finalistas. Dalyvaudama Šėtos gimnazijos veikloje, ji subūrė vaikų popchorą „Obuoliukai“ ir vokalinę grupę „Galim“, kurie gimnazijos vardą garsino ne tik konkursuose-festivaliuose Lietuvoje, bet ir užsienyje.

D. Makutienė premijai pasiūlyta už kultūrinį švietėjišką darbą su rajono gyventojais, ypač su jaunimu, aktyvią kultūrinę meninę veiklą bei Kėdainių krašto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

Daiva Urbonienė, Kėdainių kultūros centro režisierė

D. Urbonienė yra ilgametė kultūros darbuotoja, 33 metus dirbanti šioje srityje. Puiki organizatorė, kūrybinga, artistiška asmenybė, idėjų generatorė, visada atvira naujovėms ir iššūkiams. Ji organizuoja ir veda valstybines ir profesines šventes, atmintinas dienas, etninės kultūros, sociokultūrinius renginius, taip pat renginius, skirtus vaikams ir jaunimui.

Daiva 20 metų yra unikalios Agurkų šventės, kuri garsina Kėdainių kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, režisierė. Jos originalių režisūrinių sprendimų dėka, kiekvienais metais ši šventė savitai atspindi kėdainietišką dvasią.

D. Urbonienė yra ir folkloro festivalio „Į Vidurio susiėję“, atskirų dalių režisierė, Kėdainių laivo – vytinės „Vėtra“ teatralizuoto pristatymo Kėdainių krašto bendruomenei renginio koncepcijos autorė, režisierė ir vedėja, viena iš renginių ciklo „(At)rask meną“ (2019, 2020 m.) organizatorių. Daivos režisuoti renginiai Kėdainių miesto netradicinėse erdvėse: Kauno styginių kvarteto koncertas „Išgirsk muziką“ autobusų stotyje, Kauno miesto kamerinio teatro spektaklis „4 Mortos“ žalioje erdvėje prie požeminės perėjos Tilto g., styginių kvarteto „Archi Quartett“ koncertinė programa Vytauto parke prie šviečiančio fontano. Daiva buvo meninio vyksmo festivalio „Formos‘20“, vienijančio jaunus, talentingus profesionaliuosius menininkus, kurie kuria šiuolaikinį meną, režisierė, projektų „Atminties žygis dviračiais Lietuvos Nepriklausomybės kovų keliais Kėdainių krašte „Prisimink. Pagerbk“, „Orientacinės varžybos Kėdainių rajone „Sakralinis paveldas. Renkuosi Kėdainius“, „Gyvenimo spalvos“, skirto senjorams ir neįgaliesiems, viena iš iniciatorių ir organizatorių.

D. Urbonienė premijai pasiūlyta už aktyvią kultūrinę meninę veiklą bei naujų originalių kultūrinės veiklos formų įgyvendinimą.

Šventė – 30-oji, laureatas – 33-as

Premija įsteigta 1991-ųjų rudenį ir buvo finansuota šviesios atminties gydytojos, Kėdainių krašto garbės pilietės Teklės Bružaitės.

2020 metais Kėdainių krašto kultūros premija įteikta 30-ąjį kartą, tačiau šių metų laureatas yra 33-asis, nes 1993-aisiais ir 1996-aisiais metais buvo apdovanota po du laureatus.

„Kėdainių mugės“ ir Kėdainių rajono savivaldybės inf. 

Panašios naujienos