Švietimo bendruomenėje įprasta dalintis darbo patirtimi, mokytis kolegai iš kolegos, tačiau nėra dažna patirtis rajono pedagogams dalintis žiniomis su studentais.

Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Juknevičienė Vilniaus universiteto pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studentams vedė seminarą „Skaitytojo ugdymo veiklų modeliavimas ikimokykliniame amžiuje“ ir dalinosi gerąja darbo patirtimi.

R. Juknevičienė dalyvauja Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Plėtros departamento projekte „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“, kuris tęsis nuo balandžio iki rugsėjo.

Mokytoją R. Juknevičienę dalyvauti Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Plėtros departamento projekte pakvietė Vilniaus universiteto ugdymo mokslų instituto Doc. Dr. Vaiva Schoroškienė.

Ikimokyklinukas – ir komunikavimo pradžiamokslis

Rasa Juknevičienė laikosi nuostatos, kad mokytojas planuoja ir modeliuoja veiklas.

Savo darbe ji pasitelkia mokslinį metodą – STREAM ugdymas, kuomet ugdoma ne tik gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menas/dizainas, matematika, bet ir komunikavimo kompetencija (sakytinė kalba, rašytinė kalba).

Mokytoja džiaugiasi galimybe pasidalinti savo patirtimi bei rekomendacijomis su būsimais pedagogais.

Studentams buvo naudinga išgirsti kaip praktikoje modeliuojamos skaitytojo ugdymo veiklos, pamatyti ir praktiškai išmėginti veiklų planavimą, semtis patirties kaip kurti patrauklią aplinką, skatinančią ugdytis ir atitinkančią bei pritaikytą vaikų amžiui, kaip veiklų metu į mokymosi procesą įtraukti vaikus turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių ir pan.

Sužavėjo mokytojos požiūris į vaiką

Pasibaigus seminarui mokytoja sulaukė šiltų atsiliepimų iš Doc. Dr. Vaivos Schoroškienės ir iš studentų, sužavėjo mokytojos teigiamas požiūris į kiekvieną vaiką ir jo šeimą. R. Juknevičenė teigė, kad jos turėtos žinios taip pat pasipildė naujomis.

Mokytoja nuoširdžiai džiaugiasi Vilniaus universiteto ugdymo mokslų instituto Doc. Dr. Vaivos Schoroškienės kvietimu ir suteikta galimybe dalyvauti Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Plėtros departamento projekte. Ji teigia, kad ši nauja patirtis yra neįkainojama.

Mokytoja taip pat nuoširdžiai dėkoja savo ugdytinių tėveliams už suteiktą galimybę pasidalinti išsaugotomis vaikų veiklų akimirkomis.

Šaltinis: Lopšelio-darželio „Pasaka“ inf.