Sekmadienį visose bažnyčiose buvo minimas Verbų sekmadienis, prisimenant Jėzaus įžengimą į Jeruzalę ir po to sekusią nukryžiavimo kančią. Prasidėjo Didžioji savaitė.

Pasak dvasininkų, paskutinė savaitė prieš Velykas vadinama Didžiąja, nes per ją atsiskleidžia Velykų slėpinys – didžiulę kančią išgyvenęs Kristus miršta ant kryžiaus, taip išpildydamas Dievo valią, atpirkdamas žmonių nuodėmes ir parodydamas kelią į amžinąjį gyvenimą. Šis tikėjimo kelias veda iki Prisikėlimo, kurį ir švenčiame Velykų rytmetį.

Kėdainių dekanato dekanas Norbertas Martinkus primena, kad prieš Velykas kiekvienam tikinčiajam dera atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją. Tai vienas iš pagrindinių Dievo įsakymų, kurio laikydamiesi apsivalome savo vidų ir pasiryžtame keistis į gerąją pusę. Atgaila leidžia susitaikyti su Dievu ir savo paties sąžine.

Jei dėl sveikatos ar senatvės negalite ateiti į bažnyčią, tereikia paskambinti į raštinę tel. 8 347 60 962 ir kuris nors iš parapijos kunigų atvyks į namus ar ligoninę išklausyti išpažinties. Galėsite priimti Švč. Sakramentą. Esant reikalui, kunigas galės suteikti ir Ligonio patepimo sakramentą.

Velykų tridienis

18 val. Šv. Jurgio ir Šv. Juozapo bažnyčiose:

Didįjį ketvirtadienį – Kristaus paskutinės vakarienės mišios.

Didįjį penktadienį – Jėzaus kančios pamaldos. Bus renkamos aukos Šventajai Žemei palaikyti. Galima gauti visuotinius atlaidus už Kryžiaus pagarbinimą.

Didijį šeštadienį – Velyknakčio pamaldos. Bus šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašoma atsinešti krikšto žvakes.

Visas šias tris dienas Šv. Juozapo bažnyčioje nuo 8 iki 9 val. bus klausomasi išpažinčių ir teikiama šv. Komunija.

Didįjį ketvirtadienį, Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį liturginės apeigos taip pat vyks:

Surviliškio bažnyčioje 18 val., Apytalaukio bažnyčioje 19 val., Paberžės bažnyčioje balandžio 6 ir 7 d. 16.30 val., o balandžio 8 d. 16 val.

Didįjį penktadienį – Kryžiaus kelias miesto gatvėmis

Kėdainiuose jau daugiau nei 10-metį gyvuoja tradicija Didįjį penktadienį atkartoti Kristaus nueitą Kryžiaus kelią, maldininkų procesijai nešant kryžių miesto gatvėmis.

Balandžio 7 d. 16 val. miesto ir rajono gyventojai kviečiami rinktis prie savivaldybės pastato, kur ir prasidės tradicinė procesija. Meldžiantis ir giedant kryžius bus nešamas iki Šv. Jurgio bažnyčios, kurioje po to vyks Didžiojo penktadienio liturginės apeigos.

Tie, kurie negalės dalyvauti procesijoje miesto gatvėmis, vėlai vakare galės per Lietuvos televiziją stebėti Kryžiaus kelio tiesioginę transliaciją iš Vatikano ir melstis drauge su popiežiumi Pranciškumi.

Titulinė nuotrauka: Visose bažnyčiose bus minimas Verbų sekmadienis. Mišių metu bus šventinamos verbos. (A. Barzdžiaus ir „Kėdainių mugės“ nuotr.)


Balandžio 9 d. – Viešpaties Prisikėlimas – Velykos. Iškilmingos šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 8 val. (kitos Mišios – 10.00 ir 12.00 val.), Paberžėje – 8 val., Surviliškio bažnyčioje – 10 val., Apytalaukio bažnyčioje – 11 val.
Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje Velykų šv. Mišios su procesija ir margučių šventinimu – 8 val. Kitos Mišios – 10.30 val.
Balandžio 10 d. – II Velykų diena. Šv. Juozapo bažnyčioje šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Aptarnaujamose parapijose Mišių nebus.
Šv. Jurgio bažnyčioje šv. Mišios – 10 val.