Šiandien Krašto apsaugos ministerijoje bus sudaromas 2020 metų karo prievolininkų sąrašas, į kurį turėtų patekti beveik 4 000 jaunuolių.


Pasak krašto apsaugos ministerijos atstovų, iš viso į karo prievolininkų sąrašą įtraukta apie 38 tūkstančiai jaunuolių, iš kurių ketinama pašaukti 3828.

Karo prievolininkų sąrašas bus sudaromas atsitiktine tvarka, naudojantis kompiuterių programa.

Šiais metais pirmą kartą į šauktinių sąrašus bus įtraukiami aukštųjų mokyklų studentai. Bet patekę į juos studijuojantys jaunuoliai galės apsispręst, ar sustabdyti studijas ir atlikti devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

Kitu atveju jaunuoliai galės nenutraukti studijų ir pasirinkti jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, kurie vyksta trejus metus savaitgaliais, arba studijuoti ir trejus metus tarnauti Krašto apsaugos savanorių pajėgose.

Jeigu nebus pasirinktas nė vienas tarnybos būdas, šaukimas bus pratęsiamas kol jiems sukaks 26 metai, bet ne ilgiau nei vienus metus po studijų baigimo. Jaunuoliai baigę studijas vieną kartą turės galimybę patekti į šaukiamųjų sąrašus.

Sudaryti karo prievolininkų sąrašai bus paskelbti interneto svetainėje https://sauktiniai.karys.lt.

Planuojama, kad 2020 m. šauktinių sąrašai ir nurodymai dėl atvykimo datos bus paskelbti iki sausio 16 dienos.

Sudarius ir paskelbus karo prievolininkų sąrašus, į juos nepatekę vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų ir toliau galės teikti prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.


Panašios naujienos