Jau vieneri metai, kai negalime gyvai dalintis šypsenomis, draugiškais apsikabinimais, kartu prasmingai užsiimti savanoryste ir susivienyti bendroje maldoje, tačiau norint viskas yra įmanoma. Taip praėjusius ir šiuos metus trumpai apibūdina Zita Kairaitytė, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos tikybos mokytoja ir Kėdainių jaunimo centro „Tiltai“ vadovė.

Derina du dalykus

Moteris tikina, kad nepaisant karantino, sutrikdžiusio visų mūsų gyvenimus ir aukštyn kojom apvertusio darbines bei savanoriškas veiklas, daug prasmingų darbų galima nuveikti ir tuomet, kai, rodos, kojos iš namų negali iškelti.

Šėtoje, Adelės Dirsytės tėviškėje, surengtas dailės pleneras-konkursas, kuriam pasibaigus išleistas spalvingas mokinių darbų kalendorius ir skirtukai.

„Ir gyvai, ir per nuotolį dirbame visus šiuos metus – nuo praėjusio kovo iki dabar. Esame mokytojai, todėl savanorišką veiklą deriname su tiesioginiu darbu mokykloje. Bendrojo ugdymo tikslas – perduoti žinias, ugdyti jaunus žmones atsakingais, mąstančiais, kūrybingais savo šalies piliečiais, gebančiais ne tik atpažinti bendražmogiškąsias vertybes, bet ir jomis gyventi“, – kalbėjo Z. Kairaitytė.

Gali pritaikyti

Anot pašnekovės, kuri ketvirtus metus Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje ruošia jaunuolius Sutvirtinimo sakramentui, savanoriška veikla organizuojama taip, kad žinios, įgytos mokykloje, būtų išgyvenamos parapijos bendruomenėje, ruošiantis sakramentams, kad jos taptų gyva tikėjimo patirtimi, o dalyvaudami nevyriausybinės organizacijos projektuose matytų laisvo pasirinkimo ir veiklos rezultatus.

Jaunųjų kėdainiečių išvyka į Šiluvą.

Paverstų darbais

Daugiau nei prieš dvidešimt metų, kartu su bendraminčiais, įvairių dalykų mokytojais Z. Kairaitytė įkūrė nevyriausybinę organizaciją – asociaciją Kėdainių jaunimo centrą „Tiltai“. Jos tikslas – skatinti ir remti jaunų žmonių sąmoningą dalyvavimą visuomenės gyvenime, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinat projektus, remiantis bendražmogiškomis ir krikščioniškomis vertybėmis.

Iš viso bendros veiklos apjungė 70 įvairaus amžiaus Kėdainių miesto, Akademijos ir Šėtos gimnazijų, Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokinių.

„Kėdainių šv. Juozapo parapijos jaunimo veiklos tikslas – organizuoti jaunimo veiklą parapijoje taip, kad jaunas žmogus, ruošdamasis Sakramentams, dalyvaudamas neformalioje krikščioniškoje veikloje, išgyventą tikėjimą liudytų darbais. Stengiamės taip gyventi net ir karantino metu“, – sakė Z. Kairaitytė.

Pritraukė mokinius

Kėdainių jaunimo centro „Tiltai“ vadovė pasakojo, kad neformalaus jaunimo ugdymo projektai rengiami atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir analizuojant krašto problemas.

Projektas „Lobio paieškos: ieškok, atrask, dalinkis!“ pavyko, nes šiemet, planuojant veiklą, jaunuoliai siūlo toliau tęsti pradėtus darbus.

Štai 2020 metais sėkmingai įgyvendintas daug jaunimo susidomėjimo sulaukęs projektas „Lobio paieškos: ieškok, atrask, dalinkis!“, kurį rėmė Kėdainių rajono savivaldybė. Jis apėmė ne tik mūsų rajoną, bet ir nusidriekė per Lietuvą.

Projekte dalyvavo vaikai ir jaunuoliai iš Kėdainių miesto, Akademijos ir Šėtos gimnazijų, Dotnuvos pagrindinės mokyklos. Iš viso bendros veiklos apjungė 70 įvairaus amžiaus šių mokyklų mokinių. Su vaikais dirbo mokytojai: Dagnė Jucevičiūtė, Asta Tikniuvienė, Lina Vaicekauskaitė ir kunigas Martynas Povylaitis.

Pažintų save

„Pirmiausia, kuriant projektą, siekta, kad jaunuoliai pažintų ir atrastų lobį savyje. Lobį, kuris glūdi žmogaus širdyje, kad priimdami ir pamildami save, gebėtų priimti kitą. Organizavome paskaitas, pokalbius diskusijas, meldėmės, šventėme Eucharistiją ir Atgailos sakramentą, mokėmės dėkoti, atleisti, atsiprašyti ir dalintis“, – sakė Z. Kairaitytė.

Antras svarbus dalykas buvo tai, kad vaikai atrastų lobį savo aplinkoje, bendruomenėje.

Tvarkė dvi dienas

Praėjusį rugpjūtį buvo suburta projekto savanorių komanda, tada ir prasidėjo didieji darbai.

Dvi dienas, padedant Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikarui kunigui M. Povylaičiui, tvarkyta Apytalaukio bažnyčia: nudažytas prie bažnyčios esantis kryžius, nuvalyta Marijos statula, nuravėti šventoriuje palaidotų kunigų kapai, perdažytos tvorelės, išblizgintas bažnyčios vidus ir sutvarkyta dvarininkų ložė.

„Džiugu, kad visa tai darėme su džiaugsmu ir vidiniu užsidegimu“, – šypsosi Z. Kairaitytė.

Jaunimui patiko

Rugpjūčio 14 dieną savanoriai kibo į kitus darbus. Žolinės išvakarėse jie papuošė Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčią, tad šventinę dieną pasitiko džiugiai.

Šv. Juozapo bažnyčios puošimas. (Asmeninio Z. Kairaitytės archyvo nuotr.)

„Kad ir kaip būtų keista, bet jaunimui patiko dalyvauti Šv. Mišių liturgijoje ir Eucharistinėje procesijoje, todėl pakviesti Kėdainių dekanato dekano, Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios klebono kunigo Norberto Martinkaus, rugpjūčio 16 dieną kartu vykome į Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidus Surviliškyje“, – pasakojo Z. Kairaitytė.

Leidosi į kelionę

Pasak pašnekovės, kadangi laikomasi nuostatos darbą jungti su malda, todėl rugpjūčio 17-ąją leistasi į piligriminę kelionę Palaimintojo Jurgio Matulaičio takais.

„Palaimintojo tėviškėje, Lūginės kaime, Marijampolės rajone, susipažinome su arkivyskupo vaikyste, linksmai žaidėme įvairius žaidimus, dalijomės maistu. Jo vardo muziejuje mums pasakojo apie dvasinį palikimą ir veiklą“, – prisiminė Z. Kairaitytė.

„Džiugu, kad visa tai darėme su džiaugsmu ir vidiniu užsidegimu. Projektas pavyko, nes jaunuoliai siūlo toliau tęsti pradėtus darbus“ Z. Kairaitytė.

Rugsėjo mėnesį lankytasi Šiluvoje, dalyvauta Kauno Arkivyskupijos organizuotame jaunimo vadovams ir savanoriams skirtame renginyje, kuriame buvo dalijamasi patirtimi, aptartos problemos, taip pat susitikta su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu.

Dėmesys kraštietei

Rugsėjo pabaigoje Šėtoje, Adelės Dirsytės tėviškėje, buvo surengtas dailės pleneras konkursas, kuriam pasibaigus išleistas spalvingas mokinių darbų kalendorius ir skirtukai knygoms, skirti A. Dirsytės atminimui. Čia dalyvavo Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos, Dot­nuvos pagrindinės mokyklos, Šviesiosios ir Šėtos gimnazijų mokiniai.

Mokiniai susipažino su kankinės dvasiniu palikimu, klausėsi dukterėčios Irenos pasakojimo, o savo piešiniuose vaizdavo A. Dirsytės tėviškę.

„Savo veikloje daug dėmesio skiriame kankinės atminimo įamžinimui, 2019 metais organizavome mokinių simpoziumą „Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė – moteris, ateitininkė, mokytoja, kankinė“, skirtą jos 110-ioms gimimo metinėms paminėti“, – sakė Z. Kairaitytė.

Teko keisti

Prajusį rudenį jaunieji projekto savanoriai savo vidiniais lobiais dalijosi Šv. Juozapo parapijoje su bendraamžiais, susirinkusiais ruoštis Sutvirtinimo sakramentui.

Karštą dieną gera atsipūsti būryje bendraminčių vėsioje Kėdainių
šv. Juozapo bažnyčioje.

„Prasidėjus karantinui planus teko keisti, derinomės prie esamų sąlygų. Numatytas išvykas ir konferenciją teko pakeisti nuotoliniais mokymais, kuriuos lapkričio dienomis vedė kunigas M. Povylaitis, patirtimi dalijosi Jonavos jaunimo centro „Vartai“ vadovė Inga Petrikonienė ir savanoriai“, – pasakojo Z. Kairaitytė.

Prašo tęsti

Mokymų metu jaunimas susipažino su komandos formavimo principais, aptarė bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes ir etiką, dalijosi ateities planais.

„Džiugu, kad tikėjimo kelionė, bendradarbiavimas tęsiasi nuotoliniu būdu, jaunuoliai savo patirtimis, išgyvenimais nevengia pasidalinti su bendraamžiais ne tik parapijoje, bet ir mokykloje.

Manome, kad projektas pavyko, nes šiemet, planuojant veiklą, jaunuoliai siūlo toliau tęsti pradėtus darbus“, – kalbėjo Z. Kairaitytė.