Praėjusį pirmadienį Kėdainių rajono M. Daukšos viešojoje bibliotekoje buvo išlydėta 29-toji Kalbų mokyklos laida – vyko absolventų pažymėjimų įteikimo šventė. Kalbų mokyklos direktorė Aida Bilinskienė pastebėjo, kad mokinių, besimokančių Kalbų mokykloje, gretos retėja – šiais metais mokyklą baigė 16-ka mokinių.

Be anglų kalbos mokėsi rusų, vokiečių ir prancūzų

Paklausta, kodėl mažėja poreikis mokytis kalbų, Kalbų mokyklos direktorė svarstė: ,,Galbūt todėl, kad yra puikios sąlygos ir šaltiniai išmokti anglų kalbą ir kitur. Mes galvojome, kad sudarydami galimybę pasirinkti antrą arba trečią užsienio kalbą, motyvuosime mokinius, kad be anglų kalbos jie pakankamai gerai išmoks ir dar dvi užsienio kalbas. Bet, kaip rodo gyvenimas – mokiniams nelabai to reikia. Jiems užtenka ir anglų kalbos.

Aš manau, kad tie 16-ka šiandieninių mokyklos absolventų  puikiai moka anglų kalbą ir mes tikimės, kad, laikydami brandos egzaminą, jie tikrai gaus pakankamai aukštus balus. Be anglų kalbos, mokiniai buvo pasirinkę rusų, vokiečių, prancūzų, kalbas, buvo siūloma ir ispanų, bet ši laida jos dar nesirinko.

Paklausiausia buvo rusų kalba. Kadangi savo mokyklose nuo 5 iki 8 klasės mokiniai buvo pasirinkę rusų kalbą, todėl daugelis norėjo ir toliau gilinti rusų kalbos žinias. Rusų kalba vis dėlto nurungia vokiečių bei prancūzų kalbas.“

Pasak A. Bilinskienės, Kalbų mokykla nebėra ta mokslo kalvė, kokia buvo prieš trisdešimt metų, ir mokiniams galėdavo suteikti tai, ko neduodavo bendrojo ugdymo mokyklos.

Mokykla kasmet rengia vieną arba du tarptautinius projektus, mokiniams yra galimybė susipažinti su kitų šalių bendraamžiais, jų buitimi, kultūra. Būna, kad mokiniai taip susidraugauja, kad ir toliau bendrauja, jų ryšys nenutrūksta pasibaigus susitikimams.

,,Svarbiausia – bendrauti, tai pagrindinis dalykas, kuris lavina kalbą,“ – sakė Livija Lapėnaitė.

Ragina nepamiršti Kalbų mokyklos

Kalbų mokykloje leidžiama ir skatinama, kad mokiniai tarpusavyje bendrautų, draugautų, rengtų mini projektus. Mokykloje vyko filmų vakarai, per atostogas – teniso turnyrai. ,,Jeigu mokiniams nėra galimybės atsiskleisti savo mokykloje, mes suteikiame puikias sąlygas tai padaryti čia“, – teigė Kalbų mokyklos direktorė.

Kalbų mokyklos baigimo pažymėjimuose pažymiai nerašomi, tik nurodoma, kokį pasiekė lygį pagal Europos kalbų metmenis. Mokyklos siekis, kad mokiniai pasiektų C1 lygį, bet toks įvertinimas būna retai. ,,Mes ir B1, ir B2 lygius prilyginam dešimtukui. Aukščiausias yra C2 lygis, bet mums dar to nepavyksta pasiekti. Ateina skirtingo lygio mokiniai – ir labai gabūs, kurie nori išmokti labai daug. Bet yra ir tokių, kuriems labai sunkiai sekasi užpildyti tas spragas, kurias turi“, – kalbėjo A. Bilinskienė.

Abu R. Kavaliauskienės (nuotr. dešinėje) vaikai – Ignas ir Gabija – baigė Kalbų mokyklą.

Įteikti padėkos raštai

Kėdainių kalbų mokyklos padėkos raštais, kavinės ,,Mon Petit“ dovanų kortelėmis ir užrašinėmis apdovanoti Kalbų mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programą ,,Aš galiu“ baigę mokiniai: Ignas Kavaliauskas, Aurida Vaitkevičiūtė, Aistė Starkauskaitė, Livija Lapėnaitė bei Martyna Buklytė.

Kėdainių rajono savivaldybės mero padėka ir dovanėlė įteikta Ramintai Agafonovaitei už labai gerus programos pasiekimus, aktyvų dalyvavimą konkursuose, atsakingumą ir pilietiškumą.

Direktorė atkreipė dėmesį į Jurą Zyrianovą, kuris, kaip ji sakė ,,užaugo“ Kalbų mokykloje, nes ją pradėjo lankyti dar ,,Vaikystės“ darželyje, kur buvo vykdoma ikimokyklinukams skirta anglų kalbos programa. ,,Ir visus tuos metus nuo darželio iki dabar Juras lankė Kalbų mokyklą. Aš pasenau, o Juras užaugo“, – nuoširdžiai pripažino A. Bilinskienė.

Kalbų mokyklos direktorė Aida Bilinskienė pristatė Jurą Zyrianovą, kuris, kaip ji sakė, ,,užaugo“
šioje mokykloje.

Pažino ir įkvepiančius mokytojus

Sveikinimo žodį lietuvių, vokiečių, anglų ir rusų kalbomis tarė patys absolventai.

,,Viso ketvirto kurso vardu dėkoju Kalbų mokyklai už suteiktas lietuvių, anglų, rusų bei vokiečių kalbų žinias, dėkoju ir už suteiktą galimybę augti kaip asmenybėms. Už erdvę, kurioje mes galėjome tobulėti kaip žmonės.

Mes čia pažinome ne tik vieni kitus, bet ir įkvepiančius mokytojus, atsidavusius darbuotojus, kurie kasdien mus pasitikdavo su šypsena veiduose. Visai Kalbų mokyklai ačiū, kad buvote visus tuos metus kartu“, – dėkojo Laura Adukauskaitė.

Martyna Buklytė prakalbo vokiečių, Aurida Vaitkevičiūtė – rusų, Livija Lapėnaitė – anglų kalbomis.

Tėvų vardu mokinius ir mokytojus pasveikino Rūta Kavaliauskienė. ,,Šią mokyklą prieš keletą metų baigė mano dukra Gabija, kuri studijuoja, keliauja, todėl anglų, ispanų, rusų kalbos jai labai praverčia. Šiemet baigia ir sūnus Ignas, kuris šioje mokykloje mokėsi dešimt metų – nuo pirmos klasės.

Ši mokykla ir mokytojai išliks svarbus etapas mūsų vaikų gyvenime. Ačiū jums už suteiktas žinias, konkursus, patirtį, kantrybę. Linkime išlikti šiuolaikiškais, augti kartus su vaikais, jų poreikiais. Mokiniams linkiu nesustoti, mokytis, keliauti, bendrauti, plėsti savo žinias, kalbas gerbti ir mylėti“, – linkėjo Rūta Kavaliauskienė.

Dainomis Kalbų mokyklos absolventus pasveikino Muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai.

Kalbų mokyklos baigimo pažymėjimus gavusios Aistė Starkauskaitė (iš kairės) ir Laura
Adukauskaitė.

Svarbiausia – bendrauti, nes tai lavina kalbą

Ignas Kavaliauskas Kalbų mokyklą pradėjo lankyti nuo pirmos klasės, o šiandien jis jau dešimtokas. Čia vaikinas mokėsi anglų kalbos, nuo šeštos klasės – rusų, o Kėdainių ,,Atžalyno“ mokykloje mokėsi vokiečių kalbos. Tad dabar moka keturias kalbas: lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių. Stipriausiai žinantis anglų kalbą, ji jam lengviausia, sako, kad jaučiasi taip, kaip gimęs Anglijoj. Sunkiausia yra lietuvių kalba, o rusų pasirodė lengvesnė, negu vokiečių.

Paklaustas, ką jam be kalbų mokymosi kalbų davė ši mokykla, Ignas minėjo motyvaciją, drąsą: ,,Noriu studijuoti fizikos mokslus, kuriems reikės ir anglų kalbos žinių. Kalbų mokėjimas praverčia naršant internete, ieškant informacijos.“  

Livija Lapėnaitė pasakojo, kad ir mąstanti angliškai, nes šia kalba bendrauja kiekvieną dieną. ,,Gavau labai daug praktikos, teko dalyvauti stovyklose, bendrauti su vokiečiais anglų kalba. Pradėjus lankyti Kalbų mokyklą, išsiugdžiau gebėjimą kalbėti angliškai. Kalbėjimas, praktika, dalyvavimas ,,Erasmus“ mainų programoje labai daug duoda. Per praktiką išmoksti ir naujų žodžių, o svarbiausia – bendrauti, tai pagrindinis dalykas, kuris lavina kalbą. Dar mokiausi vokiečių kalbos, deja, vokiškai išmokti buvo ne taip lengva. O anglų kalba tikrai pravers, nes planuoju važiuoti mokytis į užsienį,“ – sakė Kėdainių šviesiosios mokyklos vienuoliktokė.

A. Raicevičienės nuotr.

Į PIRMĄ

(kalba01) Kėdainių kalbų mokykloje išlydėta 29-toji laida.

Į VIDINIUS

(kalba 02) Šiais metais Kėdainių kalbų mokyklą baigė 16-ka absolventų. 9808/9811

(kalba 03) Abu R. Kavaliauskienės (nuotr. dešinėje) vaikai – Ignas ir Gabija – baigė Kalbų mokyklą. 9817