Su paskola įgytas turtas dalinamas priklausomai nuo sutuoktinių susitarimo ir jų finansinių galimybių padengti kreditą. Šalys gali susitarti, kad būstas parduodamas, o paskola grąžinama. Jeigu už pardavimą gautos sumos dėl kainų ir vertės rinkoje svyravimų nepakanka visai paskolai padengti, likusi skolos dalis grąžinama abiejų sutuoktinių, nebent su kreditoriumi sutariama kitaip. Kitas variantas yra būsto nuosavybės ir būsto paskolos perdavimas vienam iš sutuoktinių, tačiau tam yra būtinas kreditoriaus pritarimas ir pakankamos pajamos, kurios leistų paskolą grąžinti įsipareigojimus prisiimančiam sutuoktiniui vienam, kas praktikoje retai pasitaiko.

Dažniausiai abu sutuoktiniai lieka turto bendrasavininkais (teismo sprendimu nustatomos konkrečios nuosavybės dalys) ir bendraskoliais, turinčiais ir toliau kartu grąžinti paskolą. Tokiu atveju sutuoktiniai gali tarpusavyje susitarti, kokiomis dalimis mokės mėnesines įmokas, tačiau prieš kreditorių abu lieka atsakingi už visos paskolos grąžinimą. Vienam iš sutuoktinių nemokant savo sutartos dalies, kreditorius gali nesumokėtų sumų reikalauti iš kito sutuoktinio, nepaisant to, kad pastarasis savo sutartą dalį moka laiku. Jeigu šalys susitaria, būsto nuosavybės teisė santuokos nutraukimo metu gali pereiti vienam iš sutuoktinių, tačiau paskolą privalo grąžinti abu sutuoktiniai, t. y. kredito įstaigai sutuoktiniai lieka atsakingi solidariai.

Donata Slavinskaitė,
teisininkė, advokato padėjėja, mediatorė
Mob. tel: +370 672 26 990,
J. Basanavičiaus g. 47C,
LT-57284 Kėdainiai