Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 610 straipsnio 1 dalimi, sprendimo vykdymo išlaidos yra vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurias sudaro antstolio suteiktos paslaugos bei atlygis antstoliui. Vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. CPK 609 straipsnyje yra įtvirtinta, kad vykdymo išlaidas sudaro: 1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos; 2) išlaidos tretiesiems asmenims už konkrečioje vykdomojoje byloje šių asmenų suteiktas paslaugas; 3) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu.

Sprendimo vykdymo išlaidos pradedamos skaičiuoti iš karto po to, kai išieškotojas vykdomąjį raštą pateikia antstoliui. Galutinė mokėtinų išlaidų suma priklauso nuo atliktų procesinių veiksmų kiekio ir sudėtingumo, t. y. kuo daugiau veiksmų atlieka antstolis, tuo didesnės susidaro vykdymo išlaidos. Todėl, jeigu vykdomasis raštas jau pateiktas antstoliui, skolininkui patartina kuo skubiau susimokėti skolą ir pradiniame išieškojimo etape susidariusias vykdymo išlaidas. Jeigu skolininkui sumokėti iš karto nėra galimybės, reikėtų tartis su išieškotoju ir antstoliu dėl skolos mokėjimo dalimis ir suteikti antstoliui visą informaciją apie savo turtinę padėtį.
Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministro įsakymu patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija. Sprendimų vykdymo instrukcijoje yra nustatyti vykdymo išlaidų ir atlygio antstoliui dydžiai pagal vykdomųjų dokumentų kategorijas.

Donata Slavinskaitė,
teisininkė, advokato padėjėja, mediatorė
Mob. tel: +370 672 26 990,
J. Basanavičiaus g. 47C, LT-57284 Kėdainiai

Panašios naujienos