Virmantas Pikelis,

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys

Lapkričio 20 d., praėjusį penktadienį, įvyko 18-asis rajono tarybos posėdis. Jame pakartotiniam svarstymui buvo pateikti 4 klausimai. Visi šie klausimai jau buvo svarstyti praeitame posėdyje, bet dėl vienų ar kitų priežasčių sprendimai nebuvo priimti.

Nors 4 klausimų darbotvarkė atrodė neįprastai trumpa, bet apibendrintai perteikti tai, kas vyko šiame posėdyje – per daug sudėtinga. Todėl pabandysiu glaustai išsakyti savo nuomonę kiekvienu svarstytu klausimu.

Prastas atstovavimas

Savivaldybės taryba turėjo apsispręsti dėl Kauno regiono plėtros tarybos steigimo, o konkrečiai – dėl narių skaičiaus plėtros tarybos kolegijoje. Mums šis klausimas buvo pateiktas jau po to, kai kitos 7 Kauno regiono savivaldybių tarybos buvo pasitvirtinusios savo rajonų delegatų kvotas. Akivaizdu, kad dėl šių aplinkybių Kėdainių rajono tarybos siūlymas mažesnėms savivaldybėms deleguoti po 3, o ne po 2 atstovus, buvo pavėluotas.

Buvome pastatyti prieš faktą – taip jau sutarta. Visos diskusijos ir siūlymai nebeturi prasmės, nes nepritarus šiam regiono savivaldybių merų sutarimui, regiono plėtros tarybos steigimo sutartis gali būti pasirašyta be Kėdainių rajono.

Apmaudu, kad naujai kuriamoje institucijoje, kurioje bus sprendžiami regiono plėtros, ES investicijų paskirstymo ir kiti regionui svarbūs klausimai, jau nuo pirmųjų žingsnių Kėdainių rajonas atstovaujamas prastai.

Labai norėtųsi, kad visi tie susitarimai, dėl kurių tariasi regiono savivaldybių merai, būtų pristatyti tarybos nariams. Esu įsitikinęs, kad diskusija, papildomos nuomonės ir pasiūlymai mūsų merui galėtų pasitarnauti kaip papildomi įrankiai, įtikinėjant kaimyninių rajonų kolegas.

Chaosas ir pažeidimai

Aukščiau paminėtoje regiono plėtros taryboje vienas iš atstovų – rajono meras. Antrąjį – mero teikimu tvirtina rajono taryba. Meras siūlė savo pavaduotoją – Paulių Aukštikalnį. Šio klausimo pranešėjai net nepristačius, pavaduotojas informavo, kad atsiima savo kandidatūrą ir pasiūlė kitą kolegę.

Čia prasidėjo visiška sumaištis. Po diskusijų, ar apskritai toks teikimas čia ir dabar galimas, pretendentei net nebuvo leista užduoti klausimų. Valdančioji dauguma pasinaudojo balsų persvara ir ją patvirtino.

Ir nors šiuo klausimu komitetuose buvo diskusijų ir pasiūlymų, kad kartu su meru rajoną turėtų atstovauti tarybos narys iš opozicijos, pateikta konkreti kandidatūra, už ją balsuota ir dviejuose komitetuose pritarta, šis komitetų sprendimas net nebuvo pristatytas taryboje. Jau nekalbu apie tai, kad šiuo sprendimu valdantieji pademonstravo dar vieną klasikinį opozicijos ignoravimo pavyzdį, bet dar ir visiškai sumenkino komitetų darbą.

Politinės interpretacijos

Tame pačiame posėdyje buvo pateiktas sprendimo projektas, pagal kurį buvo siūloma keisti Kėdainių rajono Jaunimo reikalų tarybos sudarymo principą. Siūloma vietoje deleguojamo savivaldybės administracijos atstovo deleguoti dar vieną rajono tarybos narį.

Nors šiame siūlyme, iš pirmo žvilgsnio, lyg ir nieko blogo, bet žinant šio siūlymo priešistorę, leidau sau tai pavadinti politinėmis interpretacijomis. O ši priešistorė pakankamai nesena.

Praeitą pavasarį, suformavus valdančiąją daugumą, jos nariai uoliai gynė tuo metu siūlytą Jaunimo reikalų tarybos sudarymo principą, pagal kurį turėjo būti deleguojamas administracijos atstovas, nes į šią poziciją turėjo tinkamą kandidatą iš ką tik suformuotos politinio pasitikėjimo komandos. Dabar gi, pasikeitus politinei daugumai ir komandą „palikus“ politinio pasitikėjimo administracijos direktoriaus pavaduotojai, kuri ir buvo deleguota į Jaunimo reikalų tarybą, valdantieji inicijuoja minėtos tarybos formavimo pakeitimą. Negana to, šiuo metu uoliai interpretuoja, kad jaunimo problematiką geriausiai žino rajono tarybos nariai ir jie tinkamiausiai gali atstovauti jaunimo reikalus Jaunimo reikalų taryboje.

Man šis interpretavimas, priklausomai nuo besikeičiančios politinės aplinkos, nepriimtinas.

Laisvos valios suvaržymai ir politinės spekuliacijos

Tarybos posėdyje svarstytą klausimą dėl tarybos komitetų sudarymo pavadinčiau dar griežčiau.

Rajono savivaldybės tarybos komitetai buvo suformuoti ir patvirtinti prasidėjus naujai kadencijai, dar 2019 m. gegužės 3 d., ir visą šį laiką jie daugiau ar mažiau sėkmingai dirbo.

Dėl nelabai suprantamų priežasčių (nors, mano nuomone, pagrindinė priežastis – ryškios daugumos neturėjimas viename iš svarbiausių komitetų – Ekonomikos ir biudžeto), valdančiųjų balsais buvo įtvirtinta maksimali komiteto narių kvota – 6 nariai. Dėl šio priimto naujo reglamentavimo teko performuoti rajono tarybos komitetus.

Po naujos sudėties komitetų pristatymo, iš mažumoje esančių kolegų (frakcijų „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ ir „valstiečių“) buvo pastangų apeliuoti į tai, kad nesilaikome nuoseklumo, nes komitetai dar nesuformuoti, o pirmininkai jau perrenkami, į tai, kad vienas iš tarybos narių naujai prisieks tik šią savaitę ir nebeturės galimybės rinktis, į tai, kad kai kurie tarybos nariai turėjo keisti komitetus ne savo noru, o kiti sprendimus priėmė paskutinę minutę ir šie apsisprendimai nebūtinai atspindėjo jų sukauptą profesinę patirtį. Nepaisant visų šių pastangų, valdančiųjų dauguma komitetų performavimą patvirtino.

Tenka labai apgailestauti, kad įvedus komiteto narių skaičiaus kvotas, tarybos nariai nebegali laisvai pasirinkti komiteto, kad kolegos turi „užkamšyti“ laisvas kai kuriuose komitetuose likusias vietas, kad Švietimo ir kultūros komitete po šio performavimo liko tik trys nariai.

Valdantieji pasiruošę rizikuoti žmonių sveikata ir gyvybėmis

Pasibaigus posėdžiui apėmė slogi nuotaika. Valdantiesiems, turintiems fizinę balsų persvarą, akivaizdžiai neįdomi kita nuomonė, nereikalingos diskusijos, galima ignoruoti procedūras, netgi komitetuose priimtus pasiūlymus.

Dar liūdniau, kad siekdami išlaikyti politinę įtaką, valdantieji buvo pasiryžę rizikuoti žmonių sveikata ir jau šį ketvirtadienį meras šaukė „gyvą“ rajono tarybos posėdį, nes procedūriškai reikia „gyvo“ balsavimo tam, kad būtų patvirtinta politinės koalicijos partnerio kandidatūra į administracijos direktoriaus pavaduotojo postą.

Panašios naujienos