Žiemą visiems eismo dalyviams būtina atkreipti dėmesį į besikeičiančias oro sąlygas, kritulius, kurie daro tiesioginę įtaką vairavimo sąlygoms. Tuo pačiu dauguma vairuotojų pastebi, kad vieni keliai yra valomi ir barstomi dažniau, kiti – rečiau, o dar kituose keliuose slidumą mažinančios medžiagos išvis nebarstomos, tik nuvalomas perteklinis sniegas. Kodėl taip yra, paaiškina Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Valstybinės reikšmės kelių priežiūra atliekama vadovaujantis normatyviniais reikalavimais. Kadangi nuo visų prižiūrimų kelių vienu metu nuvalyti sniegą ir juos pabarstyti slidumą mažinančiomis medžiagomis nėra galimybių, žiemos priežiūros darbai skirstomi į skirtingus 5 priežiūros lygius pagal eismo intensyvumą ir kelių svarbą. Pirmiausia yra valomi ir (arba) barstomi didžiausio eismo intensyvumo keliai, jungiantys didžiausius miestus ar gyvenvietes, toliau prioritetine tvarka prižiūrimi mažėjančio intensyvumo keliai.

I priežiūros lygis. Kelių priežiūros tarnybos šiuose keliuose budi visą parą, sningant valo, o esant plikledžiui ar lijundrai barsto bet kuriuo paros metu. Kelias turi būti nuvalytas ir pabarstytas praėjus ne daugiau kaip 2 val. po to, kai nustoja snigti ir (arba) pustyti. Kai orų sąlygos normalios, ant kelio dangos sniego neturi būti. Sningant ir (arba) pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 4 cm.

Pirmu priežiūros lygiu prižiūrimi šie keliai: A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, Via Baltica, A19 Vilniaus pietinis aplinkkelis, A2 Vilnius–Panevėžys ir kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožas nuo Vilniaus iki Trakų.

II priežiūros lygis. Šiuo lygiu prižiūrima didžioji dalis magistralinių kelių ir intensyviausi krašto keliai. Kelių priežiūros tarnybos šiuose keliuose budi, valo sniegą bei barsto slidumą mažinančias medžiagas nuo 4 iki 22 val. Šie keliai turi būti nuvalyti ir pabarstyti praėjus ne daugiau kaip 3 darbo val. nustojus snigti. Kai orų sąlygos normalios, ant kelių dangos gali būti tik atsitiktinės sniego provėžos. Sningant ir (arba) pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 7 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai, pirmą kartą šiuos kelius būtina pabarstyti iki 7 val. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 4 val.

Dalis krašto kelių ir intensyviausi rajoniniai keliai prižiūrimi pagal III priežiūros lygį. Kelių priežiūros tarnybos šiuose keliuose budi, valo sniegą bei barsto slidumą mažinančias medžiagas nuo 4 iki 19 val. Šie keliai turi būti nuvalyti ir pabarstyti praėjus ne daugiau kaip 4 darbo val. nustojus snigti. Kai orų sąlygos normalios, ant kelių dangos gali būti ne gilesnių kaip 2 cm sniego provėžų. Sningant ir (arba) pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 10 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai, pirmą kartą šiuos kelius būtina pabarstyti iki 8 val. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 8 val.

Krašto ir rajoniniai keliai, kuriuose eismo intensyvumas yra mažesnis kaip 1000 automobilių per parą,  prižiūrimi pagal IV priežiūros lygį. Kelių priežiūros tarnybos šiuose keliuose budi, valo sniegą bei barsto slidumą mažinančias medžiagas nuo 6 iki 18 val. Šie keliai turi būti nuvalyti ir pabarstyti praėjus ne daugiau kaip 6 darbo val. nustojus snigti. Kai orų sąlygos normalios, ant kelių dangos sniego gali būti iki 3 cm. Sningant ir (arba) pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 10 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai, pirmą kartą šiuos kelius būtina pabarstyti iki 12 val. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 10 val.

V priežiūros lygis turi užtikrinti minimalų eismo kokybės lygį ir kelio tinkamumą naudoti. Pagal šį priežiūros lygį prižiūrima didžioji dalis valstybinės reikšmės rajoninių kelių. Juose dirbama nuo 9 iki 18 val. V priežiūros lygio kelių ruožai barstomi arba taikomos suspausto sniego ir (arba) ledo šiurkštinimo priemonės tik atsiradus itin slidžiai kelio dangai, t. y., esant lijundrai ir (arba) susiformavus šlapiam ledo sluoksniui ant kelio dangos. Leistinas puraus sniego storis, esant normalioms orų sąlygoms, neturi būti didesnis kaip 10 cm. Sningant ir (arba) pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 15 cm. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 24 val.

Kai yra ypač sudėtingos oro sąlygos

Nustatyti kokybės reikalavimai priežiūros lygiams netaikomi tik esant ypač sudėtingoms orų sąlygoms, tai reiškia, kad esant ypač sudėtingoms sąlygoms keliai gali neatitikti priežiūros lygiams privalomų reikalavimų, t. y., pavyzdžiui, I priežiūros lygio keliuose sningant ir (arba) pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 4 cm., o esant ypač sudėtingoms sąlygoms nustatyti kokybės reikalavimai priežiūros lygiams netaikomi, t. y., ant kelių gali būti ir didesnis sniego storis.

Nebarstoma, kai barstymui skirtų medžiagų poveikis pablogina dangos būklę (pvz., stipriai pustant ir (arba) sningant, klijuojantis sniegui ir panašiai).

Kur gauti informacijos?

Informacija apie kelių priežiūros lygius pateikiama ir interaktyviame žemėlapyje, interneto svetainėje www.eismoinfo.lt. Minėtoje svetainėje taip pat skelbiama informacija apie kelių būklę ir eismo sąlygas valstybinės reikšmės keliuose. Taip pat paskambinę į Informacijos skyrių trumpuoju tel. numeriu 1871 arba nemokamu tel. numeriu +370 5 232 9600 (veikia kiekvieną dieną 24 val. per parą), vairuotojai gali gauti ir perduoti informaciją apie eismo sąlygas.

Už valstybinės reikšmės kelių priežiūrą žiemą (valymą, barstymą ir kt.) yra atsakinga AB-ė „Kelių priežiūra“. Už vietinių kelių ir gatvių priežiūrą atsakingos savivaldybės. Kelių direkcija yra atsakinga už valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą. Lietuvoje yra 21 tūkst. km valstybinės reikšmės kelių.

„Kėdainių mugės“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos informacija

LAKD nuotrauka