Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija kreipėsi į Kėdainių rajono savivaldybės tarybą su prašymu dėl mokyklos pavadinimo pakeitimo. Daugiau kaip 40 metų besivadinusią rašytojo Juozo Paukštelio vardu mokyklą norima pervadinti į Senamiesčio.

Kaip „Kėdainių mugei“ sakė Juozo Paukštelio progimnazijos direktorė Tereza Sotnik, keisti mokyklos pavadinimą yra mokyklos bendruomenės išreikšta valia. Apie tai, anot direktorės, jau kalbama apie porą metų.

T.Sotnik.

„Kadangi dabar keičiame mokyklos nuostatus, atlikome bendruomenės apklausą dėl mokyklos pavadinimo”, – teigia T. Sotnik.

Pasak direktorės, buvo atliktos dvi mokyklos bendruomenės apklausos: viena – ar pritaria pavadinimo keitimui, kita – dėl naujojo pavadinimo.

Balsų dauguma pasirinktas Senamiesčio progimnazijos pavadinimas.

Į klausimą, kodėl vis dėlto buvo kreiptąsi į bendruomenę dėl pavadinimo pakeitimo, T. Sotnik atsakė: „Tiesiog norim keisti. Turim tokią teisę.“

Direktorė teigė nieko prieš Juozą Paukštelį neturinti, bet, anot jos, buvę pasikalbėjimų su istorikais ir vietos mokytojų bendruomenė pateikdavusi pasiūlymų, kad jau reikėtų pakeisti mokyklos pavadinimą.

Rašytojo Juozo Paukštelio vardas tuometei Kėdainių 1-ai vidurinei mokyklai buvo suteiktas 1981-ais metais. 1997-ais metais mokykla įgijo gimnazijos statusą. 2015 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.

Apie rašytoją Juozą Paukštelį (Pagal Lekėčių bibliotekos informaciją)

Šiemet kovo 2 dieną sukako 125 metai, kai Titoniuose, Linkuvos valsčiuje (Pakruojo r.), gimė (1899 m.) rašytojas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas Juozas Paukštelis (tikroji pavardė Ptašinskas).

Juozas Paukštelis mirė 1981 m. liepos 22 d. Kėdainiuose. Palaidotas Vilniuje.

Rašytojas mokėsi Linkuvos pradžios mokykloje, 1914 m. įstojo į Bauskės (Latvija) gimnaziją, bet dėl lėšų stokos negalėjo toliau mokytis. 1915 m. baigė Linkuvos pradžios mokyklą.

1915–1916 m. vokiečiai buvo paėmę prie Šiaulių-Pasvalio geležinkelio tiesimo darbų;

1918 m. įstojo į ką tik įsisteigusią Linkuvos progimnaziją. 1920–1923 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje;

1920 m. pakeitė pavardę ir, sekdamas pusbrolio pavyzdžiu, pasivadino Paukšteliu;

1921 m. laikraštyje „Šiaulių trimitas“ išspausdino pirmąjį eilėraštį;

1923–1927 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo literatūrą.

1926 m. vasarą pabuvojo Prancūzijoje, Grenoblyje lankė prancūzų kalbos kursus svetimtaučiams. Bendradarbiavo leidiniuose „Rytas“, „Židinys“, „Jaunimas“, „Iliustruotoji Lietuva“ ir kt.

1926–1946 m. Juozas Paukštelis mokytojavo Kėdainių gimnazijoje.

1928 m. spaudai parengė pirmąją knygą – novelių rinkinį „Vidurnakčių baladė“;

1929 m. susituokė su Kėdainių gimnazijos mokytoja Brone Vėlavičiūte;

1946 m. kartu su kitais rašytojais pabuvojo Užkaukazėje ir pasitraukė iš pedagoginio darbo.

1969 m. už trilogiją „Jaunystė“, „Netekėk, saulele!“ ir „Čia mūsų namai“ buvo apdovanotas LSSR valstybine premija. Išvertė Antono Čechovo, Nikolajaus Leskovo ir kt. kūrinių.

Titonių kaimo bibliotekoje įkurtas muziejus, jo tėviškės vietoje pastatytas paminklinis akmuo su užrašu.

1989–2009 m. Kėdainiuose (Vydūno gatvėje) veikė Juozo Paukštelio memorialinis muziejus (po uždarymo ekspozicija padalinta ir perkelta į Kėdainių krašto muziejų ir Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės mokyklos istorijos muziejų).

1985 m. įsteigta J. Paukštelio literatūros premija už geriausią prozos kūrinį kaimo tematika, kuri yra teikiama iki šiol;

1998 m. jo vardu pavadinta Pakruojo rajono savivaldybės viešoji biblioteka;

2011 m. Linkuvoje Juozui Paukšteliui atminti atidengtas paminklas.

(„Kėdainių mugės” archyvo ir Vikipedijos nuotraukos)

Viršelio nuotr.: Juozo Paukštelio progimnazijai gali būti suteiktas naujas pavadinimas – Senamiesčio. („K. m.” archyvo nuotr. / fotografas Rolanas Valionis)

Panašios naujienos